Gruppen-3a-328x120

Förhalningstaktik skapar oklarhet

Förhalningstaktik skapar oklarhet

Den 28 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för 2017. Alliansen bestående av moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna fick igenom sitt förslag till budget. I detta läge valde de styrande, socialdemokraterna, centern, miljöpartiet och vänstern att ställa sina platser till förfogande, dvs avgå från ordförandeskapen i de olika nämnderna. Denna avgång sker 1 mars.

Alliansen bestämde sig i detta läge för att presentera ett förslag till lösning av den uppkomna situationen. Vi menar att nämnder och styrelser kan spegla valresultatet på ett bättre sätt genom att fördela platserna annorlunda. I Hässleholms kommun liksom på många andra platser i landet finns idag 3 politiska block. Socialisterna, Alliansen och Sverigedemokraterna. I vår kommun är fördelningen efter valet 2014 följande, socialister 50%, Alliansen 25% och Sverigedemokraterna/Folkets Väl 25%. Vårt förslag innebär att fördelningen skall vara densamma i nämnder och styrelser. Vidare innebär det att beslut bara kan fattas om minst två block är överens, något som ställer krav på förmågan till samarbete. Allt i syfte att få så brett stöd som möjligt i olika frågor. Alliansen la fram detta förslag 23 januari och det finns nu ett stöd för det från 31 av kommunfullmäktiges 61 ledamöter.

De styrande socialisterna gör dock allt för att förhala genomförandet av detta förslag. Man anser att de kommunala nämnderna ska ha extremt god tid på sig att fundera över detta, ända till 1 april. En förändring kan därför tidigast genomföras efter kommunfullmäktige 24 april.

Vid senaste kommunfullmäktige 13 februari tyckte man att förslaget var så märkligt att man beslöt att skicka tillbaka det för att pröva om det verkligen är lagligt att göra så som vi föreslår.

Allt som allt innebär denna förhalning att viss kommunal verksamhet kan hamna i vänteläge med åtföljande problem pga oklarheter kring vem som styr. Detta är beklagligt men det är den väg socialisterna i kommunen har valt och ärendet får ha sin gång innan det återkommer till kommunfullmäktige där det finns en majoritet för att klubba igenom vårt förslag.

Vi är redo att ta vårt ansvar för att driva verksamheten enligt den budget som kommunfullmäktige i god demokratisk ordning har fastlagt. När de styrande socialisterna bestämde sig för att lämna sina poster som ordförande och viceordförande kunde man även haft den goda smaken att påskynda en smidig övergång till ett nytt styre istället för att kasta grus i maskineriet. Det kunde rent av ha inneburit att de gjort sig förtjänta av en smula respekt.

Pär Palmgren (m)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se