torsjö live

Kort minne

När Irene Nilsson påstår i en insändare att den styrande minoriteten under sin tid vid styret ”aldrig varit delaktiga i några dåliga affärer eller skandaler”, vill jag påstå att minnet är tämligen kort. Det som helt nyligen hänt med Paviljongen, är väl en stor skandal om något. Att ”förstöra” en genuin kulturmiljö och negligera en […]

Fler badplatser kan bli utan bryggor

Fler badplatser än Björkviken i Hässleholms kommun kan bli utan bryggor i sommar. Fritidsnämnden föreslår att flera mindre stränder upphör som allmänna badplatser. Förslaget innebär att kommunen släpper ansvaret för badplatserna i Mjölkalånga vid Finjasjön, Dalsjön vid Bjärnum, Bubbarp vid Lursjön och Sjömellet vid Ballingslövssjön. På det sättet kan mer av resurserna användas till tillsyn […]