logga-ligg-tjock

Kort minne

Kort minne

När Irene Nilsson påstår i en insändare att den styrande minoriteten under sin tid vid styret ”aldrig varit delaktiga i några dåliga affärer eller skandaler”, vill jag påstå att minnet är tämligen kort. Det som helt nyligen hänt med Paviljongen, är väl en stor skandal om något. Att ”förstöra” en genuin kulturmiljö och negligera en stor opinion, samt upplåta marken till att bygga ett hus som inte på något vis passar in i miljön. Dessutom flytta denna kulturbyggnad till en plats där den inte hör hemma och till ett pris skyhögt över vad som beräknats från början. Vi lär få se räkningen på ett i det närmaste nybygge i april.

Den andra skandalen (alla håller väl inte med mig) är den köplada som etablerats vid Grönängsplan och som förstört boendemiljön för åtskilliga grannar. Här skulle givetvis ha byggts bostäder, inget annat. Ett utmärkt centralt läge som försvann. Här fanns dessutom ett varuhus som väl servat de boende i området. Jag vill åter påminna om vad kommunalrådet svarade på journalistens fråga om det inte var bättre att bygga bostäder på området: ”De som flyttar till Hässleholm måste ha någonstans att handla”. Nu ser vi resultatet av denna överetablering, Kvantum drar ner på personal och frågan blir: hur länge kommer ICA att hålla butiken under armarna?

En tredje skandal kan sägas vara den om fiberetableringen, köp av bolag utan substansvärde och dubbelgrävning med Telia som andra part, samt inpumpande av åtskilliga miljoner i projektet. Det finns fler skandaler, men jag ska inte trötta läsarna med att rabbla upp alla. De är väl kända av invånarna som följer artiklar och debatten i lokaltidningarna.

Att ni jobbat hårt kan jag förstå, men det har i huvudsak gått ut på att göra er så impopulära som möjligt med era beslut. Ni har dessutom gjort er otillgängliga både för invånare och journalister. Någon dialog värd namnet har inte kommit till stånd. Detta krävs för en levande demokrati.

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att det råder lite av panik i partiet, då man kallat in före detta kommunalrådet Bengt Andersson, tillika pensionären, att hjälpa till att bringa reda i partiet och återupprätta trovärdigheten. Grattis Bengt!

Lars Nord
Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se