logga-ligg-tjock

Fler badplatser kan bli utan bryggor

Fler badplatser kan bli utan bryggor

Fler badplatser än Björkviken i Hässleholms kommun kan bli utan bryggor i sommar. Fritidsnämnden föreslår att flera mindre stränder upphör som allmänna badplatser.

Förslaget innebär att kommunen släpper ansvaret för badplatserna i Mjölkalånga vid Finjasjön, Dalsjön vid Bjärnum, Bubbarp vid Lursjön och Sjömellet vid Ballingslövssjön. På det sättet kan mer av resurserna användas till tillsyn av de större och bättre badplatserna, främst Lursjöbaden. Kommunfullmäktige beslutar i frågan.

Björkvikens strand låg öde på torsdagsförmiddagen. Foto: Urban Önell
Fler badplatser kan bli utan bryggor i sommar. Bilden är från Björkviken. Foto: Urban Önell

Förändringen görs i de lokala ordningsföreskrifterna och betyder att kommunen inte längre ansvarar för säkerhet, brygga och service på badplatserna. Föreningar har skött toaletter och tillsyn på fritidskontorets uppdrag. De kan även i fortsättningen få bidrag för detta och stränderna kan fungera som badplatser enligt allemansrätten. Fritidsnämnden bidrar också med livbojar.

Men bryggorna kan försvinna eftersom de kräver daglig kontroll.

– Det är ett stort ansvar att delegera till en förening så det är tveksamt om de lägger i bryggorna, säger Henrik Samevik på fritidskontoret.

Fritidschef Stefan Larsson förklarar att det ytterst blir markägarens ansvar att bestämma om bryggor ska tillåtas och att i så fall se till att de är säkra.

När badplatserna upphör att vara allmänna försvinner också förbudet mot bad med hundar och hästar och mot camping.

Stefan Larsson anser att förslaget är logiskt eftersom de aktuella badplatserna är så små.

– I praktiken fungerar de inte som allmänna badplatser. Allmänheten badar inte där utan mest de som bor i närområdet. Det krävs bil för att ta sig dit och vid Dalsjön finns till exempel bara plats till tre-fyra bilar, säger han.

Enligt beslutsförslaget täcks behovet av badplatser i Bjärnum av de större sjöarna Bjärlången och Möllerödssjön.

Mjölkalånga badplats vid Finjasjöns västra strand, där vattenskidföreningen Trifi har sin klubbstuga, beskrivs som lämplig träningsplats för vattenapportering med hund. Om den upphör som allmän badplats blir den tillgänglig för gäster med hundar.

Stefan Larsson tror inte att det blir fler badgäster i Mjölkalånga för att kommunens badplats vid Björkviken blir utan brygga i sommar på grund av problemen med fågelträck.

– Jag tvivlar på det. Mjölkalånga kan inte jämföras med Björkviken, där finns bara parkeringsplatser för 10-15 bilar, säger han.

Vid Bubbarpsbadet är det vanligt med camping och att badande tar med hundar. Bådadera blir tillåtet om badet upphör som allmän badplats.

Berit Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se