Gruppen-3a-328x120

Kommunen bygger fiber på landsbygden

Kommunen bygger fiber på landsbygden

Hässleholms kommuns fiberprojekt ska nu prioritera Matteröd för att komma igång med utbyggnaden på landsbygden. Det är innebörden i ett pressmeddelande där kommunen presenterar en avsiktsförklaring som tecknats med den ekonomiska föreningen Matteröds fiber.

Men det lär dröja tills nästa år innan Matterödsborna får fiber. Landsbygden i  Hörjaområdet ligger betydligt tidigare i planeringen. Här planerar kommunen att börja gräva om cirka två veckor.

I Bjärnum har schaktning redan påbörjats – utan samförläggning med vare sig Telia eller Telenor.

I början på veckan kom kommunens fiberskylt upp i Hörja, det första synliga tecknet på att fiberutbyggnaden är på gång i området. Foto: Emil Önell
I början på veckan kom kommunens fiberskylt upp i Hörja, det första synliga tecknet på att fiberutbyggnaden är på gång i området. Foto: Emil Önell

Hörja nämns inte ens i det nyhetsbrev med information om den aktuella planeringen som Fibernätet i Hässleholm skickade ut för ett par veckor sedan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På hemsidan står inte heller att det finns ett byggbeslut för Hörja, trots att den informationen finns med för de flesta andra orter på listan, dock inte i Matteröd där det inte är klart. Men byggbeslutet finns alltså även för Hörja.

– En miss av oss, säger kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark.

På fredagen fick hushållen också information om att kommunen planerar för start av fiberutbyggnaden i Hörja. I början på veckan kom fibernätets skylt upp i Hörja och material ska vara på plats.

Tidigare har fiberprojektet talat om Hörja by och ett mindre område utanför, oklart var. Nu kan Frilagt visa kartan som omfattar ett ganska långsmalt område landsbygd, förbi Hågnarp i nordöst och ner en bit mot Tyringe i sydväst plus ett område norr om vägen till Tyringe. Däremot blir det inte någon utbyggnad åt Röke- eller Finjahållet i denna omgång.

Så här ser fiberkartan över Hörja ut. Området innanför den tunna rosa linjen kommer att få fiber under våren och försommaren.
Så här ser fiberkartan över Hörja ut. Området innanför den tunna rosa linjen kommer att få fiber under våren och försommaren. Klicka på bilden för att förstora den.

Den tidsplan som Pernilla Rydmark presenterade på ett möte i Hörja i januari ligger kvar. Den innebär att alla intresserade inom området ska vara inkopplade senast under försommaren. En fördel här är att vissa tekniska installationer redan är klara eftersom ett par företag sedan tidigare har haft fiber via Hessleholm Network.

Pernilla Rydmark berättar att föreningen i Matteröd har gjort en hel del förarbete som underlättar för kommunen.

– Fibernätet i Hässleholms kommun kan äntligen fibrera ett stort sammanhållet område av kommunens landsbygd. Samarbetet med Matteröds fiber ger oss tillgång till resurser som gör att detta arbete kan komma igång inom kort, säger hon i pressmeddelandet.

Målet att byggstart ska ske under hösten 2017. Pernilla Rydmark räknar dock inte med att hushållen kan kopplas in förrän under 2018. Matterödsborna får fiber på samma villkor som övriga kommuninvånare, med det tillägget att föreningen också kan hyra in sig i det så kallade svartfibernätet och ge medlemmarna en mer attraktiv gruppanslutning och vid behov byta tjänsteleverantör.

Hässleholms kommun och Matteröds fiber har tecknat enb avsiktsförklaring, från vänster Pelle Svensson och Henrik Nilsson från Matteröds fiber, Pernilla Rydmark, fibersamordnare, och Håkan Nilsson, tekniker, från Hässleholms kommun. Foto: Hässleholms kommun
Hässleholms kommun och Matteröds fiber har tecknat enb avsiktsförklaring, från vänster Pelle Svensson och Henrik Nilsson från Matteröds fiber, Pernilla Rydmark, fibersamordnare, och Håkan Nilsson, tekniker, från Hässleholms kommun. Foto: Hässleholms kommun

– Fiber är en viktig framtidsfråga för oss här på landsbygden. Därför känns det bra att fibernätet byggs så snart som möjligt och att vi dessutom får en långsiktigt hållbar lösning med kommunens marknadsneutrala fibernät, säger Henrik Nilsson, styrelseledamot i Matteröds fiber, i pressmeddelandet.

Enligt detta ska utbyggnaden finansieras med egna medel och också med hjälp av olika bidrag.

Pernilla Rydmark förklarar att fiberutbyggnaden i övrigt fortsätter enligt plan. På vissa orter har dock kommunen tidigarelagt sina informationsmöten på grund av konkurrens från privata aktörer, exempelvis i Hästveda som inte ska få fiber i år.

Bjärnum är ett annat exempel. Här satte grävarbetena igång för en vecka sedan. Pernilla Rydmark säger dock att det inte beror på konkurrensen och att Telia är välkomna att samförlägga när det blir aktuellt.Men vi har inte fått in någon beställning ännu. Vi kan inte heller vänta på andra bara för att kunna samförlägga, säger hon.

Telenors projekt är oklart eftersom företaget inte har något markavtal och därmed inte kan få grävtillstånd enligt kommunens nuvarande regler.

I Tyringe planerar kommunen också att starta inom kort. I Tormestorp pågår fibergrävning och samförläggning med både Telia och Eon. Det är kommunen som gräver och lägger ner rör åt övriga aktörer och det är så kommunen vill ha det. I Sjörröd sker samförläggning med fjärrvärmenätet.

I Sösdala pågår grävarbeten. I Ignaberga liksom i områdena Ljungdala, Kristinehem, Ekedal och Väster/Gäddastorp pågår kundaktivering. Stattena ligger strax efter dessa i planeringen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se