torsjö live vers2

Dags för första spadtaget i centrum

Dags för första spadtaget i centrum

Järnvägsgatan från stationen och söderut är första etappen i centrumombyggnaden. Illustration: Cowi AB
Järnvägsgatan från stationen och söderut är första etappen i centrumombyggnaden. Illustration: Cowi AB

På onsdag är det dags för första spadtaget till ombyggnaden av Hässleholms centrum. Kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Pär Palmgren medverkar vid byggstarten på Järnvägsgatans södra del, utanför kulturhuset. Gatan stängs nu av mellan Första och Andra Avenyen och blir enkelriktad norr därom.

Sedan två veckor tillbaka går stadsbussarna på grund av de planerade arbetena från Fisktorget istället för från Stortorget, något som lett till önskemål om ändrad turlista eftersom det är svårt för resenärer att hinna från tåget till bussen.

Stadsbussarnas hållplats är vid Fisktorget under hela centrumombyggnaden, vilket lett till klagomål från resenärer som fått längre väg att gå från stationen och riskerar att missa bussen. Foto: Berit Önell
Stadsbussarnas hållplats är vid Fisktorget under hela centrumombyggnaden, vilket lett till klagomål från resenärer som fått längre väg att gå från stationen och riskerar att missa bussen. Foto: Berit Önell

Ombyggnaden pågår hela året och är uppdelad i tre etapper för att minimera störningarna i trafiken. Om allt går enligt planerna kan det bli invigning i samband med julskyltningen. Men fler etapper kan komma därefter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Etapp A innebär bland annat att Järnvägsgatan blir enkelriktad för persontrafik medan bussarna kommer att gå åt båda håll. Cykelbanor ska också få plats medan parkeringsplatserna längs gatan försvinner.

I etapp B ska Första Avenyen bli gågata även mellan Järnvägsgatan och Frykholmsgatan. Här ska elslingorna till snösmältningsanläggning också grävas ner. Nya träd ska planteras längs Första Avenyen, i mitten istället för vid sidorna där istället uteserveringar och liknande kan få plats.

Det lilla torget framför stationen blir större i den tredje och sista etappen och får ny stenläggning med markbelysning som ska ge associationer till ett spårområde på en bangård. Torget får namnet Amelies plats, efter Amelie Ehrenborg på Hässleholmsgården och på förslag av Västra Göinge hembygdsförening som ville lyfta upp henne som en historisk person som betytt mycket för Hässleholms utveckling genom att hon skänkte en del av marken till det som nu är centrum. Norra delen av Järnvägsgatan ingår också i etapp C som tar längst tid.

Projektledaren Tomas Ohlsson berättar att Stortorget inte kommer att byggas om. Tidigare förslag om att flytta statyn Våren är inte heller aktuellt.

Däremot ska uppvärmda stenar och talrör som leksugna kan ropa till varandra i placeras vid torget.

– Talrören ska stå 20-30 meter från varandra på Första Avenyen, i anslutning till torget, berättar han.

Första Avenyen blir gågata ända ner till Järnvägsgatan när centrum byggs om. Foto: Cowi AB
Första Avenyen blir gågata ända ner till Järnvägsgatan när centrum byggs om. Foto: Cowi AB

Ett podium i trä ska också stå på Avenyen, anslutet till torget mellan Våren och Vattugatan.

Tomas Olsson berättar att fler etapper av stadsutveckling och ombyggnader är påtänkta, men han har inga uppgifter om detaljerna ännu.

Tomas Ohlsson har fått klagomål från allmänheten om busstrafiken vid Fisktorget och Andra Avenyen. Det har blivit svårt att hinna mellan tåg och buss eftersom avståndet nu blivit längre.

– Jag kan inte annat än lämna över synpunkterna till Skånetrafiken och de vill avvakta lite. Om det blir för mycket diskussion får vi se om de eventuellt ändrar tidtabellen, säger han.

Kunde ni inte haft busshållplatsen på andra sidan stationen, vid Magasinsgatan?

– Nej, när vi kommer till etapp C måste vi flytta regionbussarna också och det hade aldrig gått att få plats med alla där, säger Tomas Ohlsson.

Han tycker annars att förberedelserna fungerat bra.

– Men vi blev väldigt oroliga när det blev vinter just när vi skulle bygga de provisoriska busshållplatserna vid Fisktorget. Vi asfalterade i snöoväder.

Han säger att det därmed inte är säkert att kvaliteten på asfalten blir 100-procentig.

– Vi fick göra en avvägning. Just nu var det viktigt att få busshållplatserna färdiga och de ska bara vara tillfälliga, förklarar han.

I ombyggnaden av centrum ingår också åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Bland annat byggs stråk med taktila plattor för synskadade. Anslutningen med kantsten mot gatorna ses över. Vid någon butik bygger kommunen en ramp, något som dock bekostas av fastighetsägaren.

– Det är i första hand upp till fastighetsägarna att ta ansvar för tillgängligheten, säger Tomas Olsson.

Älmby entreprenads anbud vann upphandlingen om centrumombyggnaden. Företagets representanter och tjänstemän från tekniska förvaltningen är på plats vid byggstarten på onsdag förmiddag.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
2016-12-08 Värmeslingor ska smälta snö i centrum

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se