torsjö live vers2

Nu har Hässleholms kommun fått nytt styre

Nu har Hässleholms kommun fått nytt styre

Så har Hässleholm fått ett nytt styre. De största vinnarna är så klart Moderaterna som lade beslag på de allra flesta ordförandeposterna i nämnderna, men också SD som får samtliga poster som vice ordförande. Men är det ett majoritetsstyre eller en fortsatt minoritet som kan regera tack vare teknisk samverkan?

Pär Palmgren (M). Foto: Urban Önell
Pär Palmgren (M) återkommer som kommunstyrelsens ordförande efter beslut i måndagskvällens fullmäktige. Foto: Urban Önell

Ja, om det gick åsikterna isär vid måndagskvällens sammanträde med kommunfullmäktige. Avgående kommunalrådet Lena Wallentheim (S) hävdade inledningsvis att det handlade om tre block där S-blocket var det största och alltså borde ha samtliga poster som vice ordförande i nämnderna. Och så såg det också ut när ny fullmäktigeordförande skulle väljas. För mot Moderaternas Douglas Roth stod Sverigedemokraternas Patrik Jönsson. Något som föranledde Pär Palmgren (M) att begära 15 minuters ajournering, vilket förlängdes med ytterligare fem minuter.

Tydligen lyckades man komma överens under pausen för efter omröstningen – som för övrigt Douglas Roth vann med 15 röster mot 14, 31 ledamöter avstod från att rösta och en plats var vid omröstningstillfället vakant då John Bruun (L) hade lämnat lokalen och därför inte fick rösta när han kom tillbaka – deklarerade Pär Palmgren att alliansen fortsättningsvis skulle stödja SD:s anspråk på posterna som vice ordförande. Varpå Patrik Jönsson (SD) kontrade med att partiet

Ulf Erlandsson (SD), kommunalråd i Hässleholm.
Ulf Erlandsson (SD), kommunalråd i Hässleholm.

inte ämnade göra anspråk på några ordförandeposter. Något som fick Lena Wallentheim att anklaga Moderaterna för att ha sålt sig för att kunna lägga beslag på ordförandeposterna.

– Nu ser vi klart och tydligt vilka som samarbetar. Alliansen bildar majoritet med SD och Folkets Väl. Hävdar ni fortfarande att vi är tre block så är vi störst.

Såväl Lena Wallentheim som avgående ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Joachim Fors (s), påtalade också att det inte kommer att bli lätt att genomföra alliansens budget i nämnderna.

– Där har ni inte majoritet.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C )
Centern förlorar mest på maktskiftet som gör slut på över 45 år i obruten följd på kommunalrådsposter, omväxlande i borgerlig allians och tillsammans med S. Mats Sturesson tvingas nu lämna kommunalrådsposten.

Både Patrik Jönsson (SD) och Björn Widmark (FV) bestred att de tillhörde något block.

– Vi jobbar bara för Hässleholms bästa, hävdade de.

De stora förlorarna i kampen om att styra Hässleholm är, förutom Socialdemokraterna, onekligen Centern och Miljöpartiet som båda blev helt utan poster i nämnderna. Kvällens omröstningar, och överenskommelser, blev däremot en framgång för M och SD.

Ny kommunfullmäktigeordförande blir Douglas Roth (M) med Patrik Jönsson (SD) som vice ordförande och Iréne Nilsson (S) som 2:e vice ordförande.

Ordförande i kommunstyrelsen, och därmed återkommande kommunalråd, blir Pär Palmgren (M). Vice ordförande, och ny som kommunalråd, blir Ulf Erlandsson (SD), medan Lena Wallentheim (S) förpassas till posten som 2:e vice ordförande och oppositionsråd och Mats Sturesson (C) blir av med kommunalrådsjobbet.

Liberalerna får genom Mikael Koenen ordförandeskapet i barn- och utbildningsnämnden med Hanna Nilsson (SD) som vice ordförande. Tidigare ordföranden Joachim Fors (S) blir nu 2:e vice ordförande. I omsorgsnämnden tar Karin Axelsson (M) över som ordförande, Åsa Erlandsson (SD) blir vice ordförande och Christer Wellinder (S) 2:e vice ordförande. Robin Gustavsson (KD) återinträder som ordförande i socialnämnden, nu med Michael Strömberg (SD) som vice ordförande och Lena Nilsson (S) som 2:e vice ordförande.

Så här långt föregicks varje val till posten som vice ordförande av en ganska utdragen voteringsprocess. Som inte blev enklare av att John Bruun (L) som tidigare lämnat mötet kom tillbaka lagom inför voteringen om posten som ordförande i fullmäktige. Eftersom han också hann med att avlägga sin röst så valde ordföranden Iréne Nilsson (S) att ogiltigförklara omröstningen som fick göras om.

Framme vid byggnadsnämnden tyckte dock Lena Wallentheim att det räckte.

– Nu behöver vi inte fler omröstningar. Det framgår ju klart att det finns en majoritet på 31 röster mot 30. Det innebär att vi drar tillbaka våra anspråk på posterna som vice ordförande.

Däremot menade hon att det blir en annan diskussion när man kommer fram till de kommunala bolagen.

Detta gjorde att Lars Klees (SD) kunde väljas till vice ordförande i byggnadsnämnden – utan votering. Ny ordförande blir Richard Bernsheim (M), medan tidigare ordföranden Leif Nilsson (S) blir 2:e vice ordförande.

Vad gäller övriga nämnder och de kommunala bolagen ber vi att få återkomma.

Gert Jacobsson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se