torsjö live vers2

L-ledaren kan avgå efter stödet till SD

L-ledaren kan avgå efter stödet till SD

John Bruun ställde sin post som Liberalernas gruppledare i Hässleholm till förfogande efter att ha lämnat måndagskvällens kommunfullmäktige i protest mot uppgörelsen med Sverigedemokraterna.

Maktskiftet i Hässleholm väcker reaktioner och var hett nyhetsstoff i många medier på tisdagen. Liberalernas partiledare Jan Björklund twittrade om situationen i Hässleholm: ”Inte acceptabelt”.

Imorgon tillträder Ulf Erlandsson som SD:s första kommunalråd i Hässleholm. Pär Palmgren (M) blir kommunstyrelsens ordförande och byter rum med Lena Wallentheim (S) som blir oppositionsråd.

John Bruun (L). Foto: Urban Önell
John Bruun (L). Foto: Urban Önell

Jan Björklund vänder sig emot att den borgerliga alliansen gjort sig beroende av SD.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Liberalerna förhandlar inte med SD. M+L+KD i Hässleholm satte sig fr o m igår i beroendeställning av SD. Inte acceptabelt, löd hela hans tweet som fick stöd av flera andra ledande liberaler.

John Bruun meddelar att han inte har avgått, men att hans plats står till partiets förfogande om man vill ha någon annan. Frågan ska diskuteras i slutet på veckan.

– Vill inte uttala mig innan fredag då jag behöver samla tankarna lite, förklarar han för Frilagt.

Han lämnade kommunfullmäktiges sammanträde när SD oväntat föreslog en egen kandidat, Patrik Jönsson, till ordförande i kommunfullmäktige. Enligt förslaget till ny organisation skulle den borgerliga alliansen ha alla ordförandeposter för att kunna ta över som en ny styrande minoritet. SD hade gjort anspråk på posterna som vice ordförande, men alliansen hade inte gett dem några löften.

– När jag blev medveten om att SD nominerade någon till ordförande i kommunfullmäktige enbart för att visa på vad som skulle hända om vi inte röstade på dem för vice ordförandeposten så valde jag att lämna sammanträdet för jag tycker inte man ska ge efter för hot, säger John Bruun, enligt Expressen.

Pär Palmgren (M) städar sitt rum inför morgondagens maktskifte. Foto: Berit Önell
Pär Palmgren (M) städar sitt rum inför morgondagens maktskifte. Foto: Berit Önell

Alliansledaren Pär Palmgren tycker inte att det var något stort problem, men berättar att han under fullmäktige blev överraskad både av SD:s nominering och av de rödgrönas anspråk på vice ordförandeposterna.

– Det började lite skakigt, det var inte väntat. Men det blev som vi tänkt i slutänden, säger han medan han städar i rummet som han imorgon ska lämna över till Lena Wallentheim.

Han konstaterar att SD tillsammans med FV har ett mandat mer än alliansen och att Patrik Jönsson alltså hade kunnat få fler röster än alliansens kandidat Douglas Roth (M).

– Därför fick jag begära ajournering och kolla hur de tänkte. De ville bara tvinga fram någon form av ställningstagande från oss att vi skulle stödja deras kandidater till vice ordförande. Men det var ju ändå det vi hade tänkt, förklarar Pär Palmgren.

Han har svårare att förstå de rödgrönas agerande.

– De hade just lämnat som ordförande och vice ordförande. Sekunden senare ville de ha tillbaka vice ordförandeposterna, säger han.

Han tycker dock att situationen sedan styrdes upp och tror på ett bra samarbete åt alla håll framöver.

– Det krävs någon form av överenskommelser. Det har vi klarat förr, varför skulle vi inte kunna fortsätta med det, undrar han.

Han har tycker inte att situationen i Hässleholm är så anmärkningsvärd.

– Det här med tre block finns egentligen redan på andra håll och även på riksplanet. Vi tar det bara ett steg till. Tre ordförande är väl inte heller så dramatiskt även om det är bättre att vara förste vice ordförande än andre. Det handlar om att någon kan gå in när ordförande är borta, inget annat, säger Pär Palmgren.

Stämningen på kommunkansliet är han inte särskilt orolig över.

– Den är lite avvaktande, men jag hoppas att det blir bättre. Det underlättar för de anställda om vi har lite gladare miner, säger han.

Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell
Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell

Ulf Erlandsson var inte på plats i Stadshuset på tisdagen. Han hade fullt upp med intervjuer i olika medier och ville inte heller störa i förväg.

Han hoppas nu att arbetet ska flyta på utan problem.

– Oredan ska väl ha lagt sig snart. Både personal och medborgare behöver känna lugn och trygghet, säger han.

Han konstaterar dock att de rödgröna fortfarande har makten i nämnderna.

– Jag hoppas att den nya organisationen ska bli klar inom en månad eller två. Jag tror att det kommer att gå fint, säger Ulf Erlandsson.

Han räknar också med en besparing på cirka 2,5 miljoner kronor med färre ledamöter och sammanslagna nämnder.

Gårdagens turbulens förklarar han med att SD ville försäkra sig om att få de poster de redan var lovade.

– Det verkade som att alliansen kanske inte hade alla med sig. Jag föreslog Patrik som ordförande i fullmäktige för att sätta hårt mot hårt, säger han.

Patrik Jönsson (SD) ansåg att förutsättningarna för fiberprojektet förändrats helt. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD). Foto: Urban Önell

Patrik Jönsson kallar agerandet för ”en kraftfull markering från vår sida”.

– Vi blev ställda när alliansen plötsligt inte längre verkade kunna garantera att vi fick de platser vi skulle. Problemet är att vi inte har kunnat sitta ner och komma överens som vuxna människor, säger han.

Markeringen lyckades.

– Vi fick nu det vi enligt valresultatet skulle haft efter valet 2014, säger Patrik Jönsson.

Lena Wallentheim tror inte på att alliansen inte haft möten och kommit överens med SD.  Hon ser inte SD:s utspel och Pär Palmgrens hastiga ajournering som bevis på att de inte samrått i förväg.

– Vid presidieberedningen före fullmäktige sa jag att jag förutsatte att de inte skulle lägga sig i valen av förste vice ordförandena om vi inte lade oss i ordförandevalen. Då svarade Pär Palmgren att de inte hade diskuterat det klart i sin grupp, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim S). Foto: Berit Önell
Lena Wallentheim S). Foto: Berit Önell

Hon tror inte att alliansen hade valt att styra med 15 mandat om de inte vetat att de haft stöd från det så kallade tredje blocket.

Hon anser också det märkligt att de rödgröna inte fick några ledande poster i de kommunala bolagen där det inte finns några andre vice ordförande.

– Det hade väl varit rimligt att vi fick två av de fyra vice ordförandeposterna. Varför skulle vi hållas utanför? För mig är det bara bevis för att de haft en diskussion även om de inte bildat en koalition. Jag tror att den pågått länge. För mig var gårdagen bara ett bevis på det, säger Lena Wallentheim.

Hon försvarar de rödgrönas utspel på fullmäktige.

– Om vi nu har tre block och två block är i opposition, då vet jag inte varför det skulle vara mindre logiskt att vi gör anspråk på förste vice ordförandeposterna, säger hon.

Hon försäkrar att det inte är aktuellt att de rödgröna nu skulle obstruera i nämnderna.

– Vi kommer inte att sätta oss på tvären, men vi måste också få visa vad vi vill. Det är bara ett och ett halvt år till nästa val, säger hon.

Berit Önell

Valen vid kommunfullmäktige

Förutom de presidier som Frilagt presenterade igår valdes följande vid måndagens kommunfullmäktige:

Fritidsnämnden
Mikael Koenen (L), ordförande
Hanna Nilsson (SD), 1:e vice ordförande
Connie Asterman (S), 2:e vice ordförande

Kulturnämnden
Margreth Segerstein (M), ordförande
Johan Kronquist (SD), 1:e vice ordförande
Helena Malje (S), 2:e vice ordförande

Miljönämnden
Christer Jönsson (M), ordförande
Håkan Spångberg (SD), 1:e vice ordförande
Agne Nilsson (C), 2:e vice ordförande

Tekniska nämnden
Arne Dahlström (KD), ordförande
Ulf Berggren (SD), 1:e vice ordförande
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande

Valnämnden
Christer Caesar (KD), ordförande
Håkan Spångberg (SD), vice ordförande

Valberedningen
Lars Johnsson (M), ordförande

Revisionen
Tord Johansson (L), ordförande
Emil Nilsson (C), 2:e vice ordförande

Överförmyndare
John Bruun (L)

Hässleholms Industribyggnads AB (med dotterbolag)
Lars Johnsson (M), ordförande
Michael Strömberg (SD), vice ordförande

Hässleholm Miljö AB
Christer Caesar (KD), ordförande
Ulf Erlandsson (SD), vice ordförande

Hässleholms Vatten AB
Jon Bergner (M), ordförande

Hässlehem AB
Carl-Erik Littke (L), ordförande

I de kommunala bolagen gäller valen från och med ordinarie bolagsstämma 2017.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se