torsjö live vers2

Kommunen ger Vittsjö 150 000 till läktaren

Kommunen ger Vittsjö 150 000 till läktaren

Hässleholms kommun beviljar Vittsjö GIK 150 000 kronor i bidrag till en ny läktare så att hemmaplanen kan bli godkänd för damallsvenskan. Det beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagsmorgonen då Lena Wallentheim (S) ledde sammanträdet som ordförande för sista gången. På kommunstyrelsen på eftermiddagen tog Pär Palmgren (M) över klubban.

Vittsjö får inte spela allsvenska matcher på hemmaplan.
Kommunen ger bidrag för att Vittsjös idrottspark ska bli godkänd för allsvenskt spel.

Kommunens enda allsvenska lag kan tvingas spela sina hemmamatcher på annan ort sedan Svenska fotbollsförbundets tävlingskommitté sa nej till fortsatt dispens från kraven på arenan. Största bristen är att Vittsjö saknar 160 sittplatser under tak för att komma upp i de 800 som krävs.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Klart att vårt hemmalag ska spela hemma och inte i Helsingborg eller någon annanstans, säger Lena Wallentheim med eftertryck.

Hon konstaterar att klubben räknar med att större delen av det belopp som behövs, totalt cirka 600 000 kronor, kommer in via privat- och företagssponsring.

Klubben har ansökt om 150 000 kronor från kommunen och får alltså det beloppet. Pengarna tas från kommunledningskontorets budget för oförutsedda utgifter.

– Bygglovsansökan är inlämnad och när den är behandlad kan byggnadsarbetena nu komma igång på studs, säger Lena Wallentheim.

Hon har också fått information om att klubben har skrivit till Svenska fotbollsförbundets styrelse och för säkerhets skull sökt dispens för att kunna spela de första hemmamatcherna utan färdig läktare om den inte skulle bli klar i tid.

Vittsjö idrottspark har inte heller uppfyllt kraven på belysning, men den saken ska redan vara ordnad.

– De flesta klubbar spelar på arenor som kommunerna äger, men Vittsjö äger själv sin och det blir stora investeringar för dem. Därför är det

viktigt att kommunen är välvillig, säger Lena Wallentheim.

Arbetsutskottet var enigt i sitt beslut. Så var det också i övriga ärenden på dagordningen, utom i frågan om ägardirektiv för Hässlehem där Ulf Erlandsson (SD) avstod från att delta eftersom hans fullmäktigegrupp inte hunnit diskutera ärendet färdigt. Ägardirektiven beslutas slutligt i kommunfullmäktige.

Vid eftermiddagens sammanträde valde kommunstyrelsen ett nytt arbetsutskott utifrån den nya maktfördelningen med Pär Palmgren som ordförande och Ulf Erlandsson som vice ordförande.

Berit Önell

Ulf Erlandsson (SD), till vänster, och Pär Palmgren (M) tog på eftermiddagen över som ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelse och arbetsutskott.
Ulf Erlandsson (SD), till vänster, och Pär Palmgren (M) tog på eftermiddagen över som ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelse och arbetsutskott.
Lena Wallentheim ledde kommunstyrelsens arbetsutskott för sista gången på onsdagsförmiddagen. Foto: Berit Önell
Lena Wallentheim ledde på onsdagsförmiddagen kommunstyrelsens arbetsutskott för sista gången före maktskiftet. Foto: Berit Önell
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se