Gruppen-3a-328x120

25 miljoner till dubbelspår

25 miljoner till dubbelspår

25 miljoner kronor från Hässleholms kommun och lika mycket från Kristianstads kommun kan snabbare ge dubbelspår och utöka tågtrafiken på sträckan.

Det meddelade kommunerna i ett pressmeddelande på torsdagen. De vill tillsammans med Region Skåne få Trafikverket att prioritera satsningen som kan ge fler person- och godståg, kortare körtider och bättre punktlighet. Ett förslag till överenskommelse finns nu.

På fredagen presenterade Region Skåne också en överenskommelse med alla kommuner längs Skånebanan, från Kristianstad till Helsingborg.

Varifrån ska pengarna till en höghastighetsstation i Hässleholm tas, undrar Lars Nord.
Utbyggnad av dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad kan bli verklighet inom de närmaste åren om kommunen satsar 25 miljoner kronor.

Hittills har dubbelspåret legat långt fram i tiden i Trafikverkets planering. Enligt pressmeddelandet är sträckan en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Idag är det omöjligt att köra mer än tre persontåg per timme i vardera riktningen och det är ofta förseningar.

– Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg är viktig för Hässleholm och blir ännu viktigare när den nya stambanan för höghastighetståg ska byggas. Vi har länge bearbetat Trafikverket om dubbelspår till Kristianstad och äntligen ser vi en öppning, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) i pressmeddelandet.

Kristianstads kommunalråd Pierre Månsson (L) konstaterar att det egentligen är statens uppgift att bekosta utbyggnaden av infrastruktur.

– Men om en insats på 25 miljoner kan växlas upp till uppemot två miljarder kronor för ett högprioriterat järnvägsbygge får vi vara beredda att göra avkall på den principen, säger han.

Snabba beslut krävs. Trafikverket förbereder just nu sitt förslag till regeringen om nationell transportinfrastrukturplan för 2018-2029. För att vägas in i planen måste en överenskommelse bli godkänd av parterna senast den 17 mars.

Hässleholms kommunstyrelse ska behandla förslaget på onsdag. Beslutet gäller dock bara under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige.

För Region Skånes del är förslaget ett bidrag på 50 miljoner kronor. Trafikverket får stå för resten av finansieringen som beräknas till totalt nära 1,8 miljarder kronor.

I förslaget till överenskommelse ingår också ett åtagande från kommunerna att snabbt få igång utbyggnad av nya bostäder i stationsnära lägen. Det ingår dock i de 7 000 bostäder som de två kommunerna redan åtagit sig att bygga i Sverigeförhandlingen om höghastighetstågen.

Enligt ett pressmeddelande från Region Skåne innebär fredagens överenskommelse med kommunerna Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp, Hässleholm och Kristianstad ”en gemensam målbild och utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att utveckla banan och orterna längs sträckan”. De ska gemensamt lyfta upp viktiga punkter, bland annat dubbelspår längs hela sträckan och att regional och kommunal planering ska tillvarata möjligheterna med en utvecklad Skånebana.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se