torsjö live vers2

Nej till ny organisation för nämnder

Nej till ny organisation för nämnder

Omsorgsnämnden har sagt nej till motionen från Pär Palmgren (M) om ny nämndsorganisation i Hässleholms kommun. Eftersom de rödgröna fortfarande har majoritet i nämnderna gick deras förslag till remissvar, det vill säga avslag, igenom med röstsiffrorna 6-5 i voteringen.

Motiveringen är att det skulle bli ett demokratiunderskott då antalet ledamöter föreslås minska från elva till åtta i nämnden och från fem till fyra i arbetsutskottet. S, V, MP och C anser också att frågan bör hanteras i den parlamentariska gruppen.

Valnämndens ordförande Christer Welinder berättade om hur granskningen av namnunderksrsifterna gick till. Foto: Urban Önell
Christer Welinder (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Urban Önell

Omsorgsnämnden är först ut med att ta ställning till motionen som ska vara besvarad senast den 1 april. Från början var slutdatum den 1 mars. Omsorgsnämnden begärde först förlängd tid till den 6 mars för att kunna ta beslut vid sitt sammanträde den 2 mars. När sedan alla andra nämnder begärde förlängning till den 1 april gjorde omsorgsnämnden likadant, men har alltså redan beslutat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De rödgröna partierna vänder sig emot att ett stort antal ledamöter entledigas mitt i en mandatperiod.

– Samtliga politiker är idag valda på fyra år, och avslutas dessa uppdrag utan personligt medgivande så anser omsorgsnämnden att den demokratiska processen blir störd och det gagnar inte de medborgare som har röstat, skriver de i remissvaret.

De påminner om att den parlamentariska gruppen är utsedd för att bland annat bereda valfrågor.

– Det finns sedan tidigare ett uppdrag till gruppen att bereda hur nämnderna ska se ut efter valet 2018, det borde vara rimligt att invänta ett sådant svar för att få en långsiktigt hållbar lösning, som också kan komma att påverka medborgarna, skriver de.

Omsorgsnämndens tidigare ordförande, nu andre vice ordförande, Christer Welinder (S) gillar inte att det blir jämnt antal ledamöter i nämnderna.

– Jag har aldrig varit med om det förut. Det innebär att ordförandes utslagsröst oftare kommer att avgöra. Då kan de bli svårare för övriga partier att få inflytande, säger han.

Karin Axelsson ville utveckla valfriheten istället för att avveckla den. Foto: Urban Önell
Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Urban Önell

Men han har tills nyligen varit ordförande i Hässlehem som, liksom övriga kommunala bolag, har jämnt antal ledamöter i styrelsen.

– Det är mer sårbart, säger han.

Han hänvisar också till proportionalitetsprincipen som innebär att partierna ska få inflytande i nämnderna i förhållande till valresultatet.

Efter valet 2014 fick dock de rödgröna större inflytande än vad antalet röster givit dem, bäst lyckades Centerpartiet som trots ett katastrofval fick ett stort antal ordförande- och vice ordförandeposter.

– Det är en förhandling efter ett val, medger Christer Welinder.

Nämndens nyvalda ordförande Karin Axelsson (M) anser att det är bra att minska antalet uppdrag.

– Det är fullt tillräckligt demokratiskt med åtta i nämnden och fyra i arbetsutskottet, säger hon.

Welinder betonar att han inte är principiellt emot färre ledamöter i nämnderna.

Arbetsutskottet utses enligt dagens reglemente av nämnden.

Troligen kommer remissvaren i övriga nämnder att likna omsorgsnämndens eftersom majoritetsförhållandena är desamma.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se