Gruppen-3a-328x120

Krav på reningsverket om smutsvattensvamp

Krav på reningsverket om smutsvattensvamp

Miljöchef Sven-Inge Svensson ska nu förelägga Hässleholms vatten för att få svar på sina frågor om möjliga orsaker till invasionen av smutsvattensvamp i Finjasjön och vilka åtgärder som kan vidtas.

Frågan är uppenbart känslig. Analysföretaget Regito som utrett förekomsten av smutsvattensvamp fick inte vara med när miljöchefen kallade Hässleholms vatten och kommunens tekniska förvaltning till möte om saken i torsdags. Ett av skälen var att Regito i sin rapport gick för långt i att ställa frågor om reningsverkets roll i problematiken.

Fluffiga svampar har intagit stora delar av Finjasjön vid Sjörröd och syntes även genom isen innan snön lade sig.
De fluffiga smutsvattensvamparna intog för en månad sedan stora delar av Finjasjön vid Sjörröd och syntes även genom isen innan snön lade sig.

Smutsvattensvamp i stora sjok upptäcktes för cirka en månad sedan i Sjörrödsviken med koncentration kring utloppet från Maglekärrsbäcken där reningsverket släpper ut sitt renade avloppsvatten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sven-Inge Svensson satte fenomenet i samband med en driftsstörning i reningsverket som ledde till mycket höga kvävehalter i bäcken under januari, något som upptäcktes vid Regitos ordinarie provtagningar.

Sven-Inge Svensson betonar att torsdagens möte inte var ett extra möte i Finjasjögruppen, där Regito brukar delta som sakkunniga konsulter.

– Jag ville ha det här mötet strikt myndighetsmässigt. Vi från miljökontoret kallade till det i vår roll som tillsynsmyndighet. Vi ville stämma av och sedan ställa krav på redovisning, förklarar han.

Han säger att han inte vill kritisera Regito, men tycker att en del av de frågor som Regito ställde i sin rapport om smutsvattensvampen gick för långt. De gällde bland annat om svampen, som egentligen är en bakterie, kan ha transporterats ut i sjön från reningsverket eller om utsläppta ämnen är fördelaktiga för bakterierna så att de därför växer till just i det aktuella området i sjön.

– De handlade om vad Hässleholms vatten sysslar med och deras roll här. Men det är vi på miljökontoret som gör bedömningen av vad vi ska ställa för krav på reningsverket, säger Sven-Inge Svensson.

Han tycker att Heléne Annadotter och Johan Forssblad på Regito är engagerade, visionära och duktiga.

– De kan ge underlag till myndighetsbeslut. Men de är inte en del varken i myndighetsutövningen eller i Finjasjögruppen. De kan bli bakbundna av att stå mitt emellan här, säger han.

De fluffiga organismerna i Finjasjön är som befarat smutsvattensvamp. Foto: Berit Önell
Regitos undersökningar visade som befarat att fenomenet var bakterien smutsvattensvamp. Foto: Berit Önell

Miljökontoret kommer inte att beställa fler undersökningar av Regito angående smutsvattensvampen.

– Det är Hässleholms vattens ansvar nu. Bolaget kan i och för sig anlita Regito, men det huvudsakliga uppdraget är att göra mätningar i sjön åt tekniska förvaltningen, säger Sven-Inge Svensson.

Han informerade själv om Regitos rapport vid mötet. Övriga närvarande var miljöinspektör Per Fribing, Finjasjögruppens ordförande Gunnar Swärdh, sekreterare Per Nilsson och ledamot Arne Dahlström (KD), nyvald ordförande i tekniska nämnden, samt Hässleholms vattens processingenjör Per-Åke Nilsson och vd Liselotte Stålhandske.

Hässleholms vattens företrädare berättade om hur de såg på situationen.

– De vill nyansera bilden lite och ser i första hand en möjlig koppling till dagvattendammarna, berättar Sven-Inge Svensson.

För det talar att smutsvattensvampen inte verkar finnas i Magle våtmark. Dagvattnet leds inte via våtmarken utan direkt till Maglekärrsbäcken.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell
Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Sven-Inge Svensson konstaterar att de ansvariga på reningsverket inte anser att smutsvattensvampen kan komma inifrån reningsverket.

– Det har jag inte heller sagt. Den finns i naturen också och kan växa till vid gynnsamma förhållanden, säger han.

Till Frilagt sa Per-Åke Nilsson dock tidigare att reningsverket hade problem med kraftig skumning och bakterier av samma slag som smutsvattensvampen, vilket ledde till att kvävesteget inte fungerade som det skulle.

Sven-Inge Svensson tog också upp föroreningarna i Sötekärrsbäcken där det finns en liknande problematik med smutsvattensvamp. Miljökontoret har förelagt om undersökningar, men varken Hässleholms vatten eller tekniska förvaltningen som markägare vill ta på sig ansvaret.

– Där har tekniska förvaltningen överklagat och agerar inte innan länsstyrelsen fattat beslut, så där står vi där vi står, förklarar Sven-Inge Svensson.

Diskussionen om Finjasjöns hälsotillstånd kommer att fortsätta i Finjasjögruppen. Vid nästa möte, den 16 mars, kan Sven-Inge Svensson dock inte vara med.

– Det är synd för då skulle vi ta upp hur vi ser på det långsiktiga arbetet med sjön. Men Finjasjögruppen är en referensgrupp som tekniska nämnden leder och styr, säger Sven-Inge Svensson som dock skickat in skriftliga synpunkter inför mötet.

Han föreslår bland annat att gruppen ska verka för skyddszoner vid vattendragen, våtmarker, förlängd dämningstid, funktionella badbryggor och en strandpromenad längs Björkviken.

Han sprider inte bilden av att allt är väl med Finjasjön ,men har absolut inte gett upp hoppet om att sjön ska bli frisk.

– Men en av kommunrevisorerna frågade mig om det var lönt att göra något åt Finjasjön, det finns ju många andra fina sjöar. Jo, men Finjasjön är vår största sjö och vi har ett ansvar att göra det vi kan. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Vi måste våga ta i problemen och samtidigt se helheten. Siktdjupet och fiskesamhället är bra, andra saker måste vi fortsätta arbeta med, exempelvis situationen i Sjörröd, dämningen, algblomningen, Hovdala och fiskdöden. Det händer saker och vi har inte alltid alla fakta, men måste ändå kunna diskutera och får utgå från sannolika hypoteser, säger han.

Frilagt har sökt Regito.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se