Gruppen-3a-328x120

Folkets väl räddade alliansens ordförande

Folkets väl räddade alliansens ordförande

Det var Folkets väls Björn Widmark som förhindrade att SD:s Patrik Jönsson fick ordförandeposten i kommunfullmäktige i Hässleholm. FV:s två röster hade också räckt för att den borgerliga alliansen skulle få alla ordförandeposter i styrelser och nämnder, utan att alliansledamöterna röstade på SD.

– Vi hade planerat att lägga ner våra röster. Men när John Bruun gick hem röstade jag istället på Douglas Roth (M) som ordförande. Annars hade det blivit lika röstetal och lottning, säger Björn Widmark som inte förstår varför M-ledaren Pär Palmgren med flera inte pratade med honom i pausen i fullmäktige.

Björn Widmark (FV) debatterade och reserverade sig.
Björn Widmark (FV) röstade med alliansen och stoppade SD:s Patrik Jönsson från att ta över ordförandeposten i kommunfullmäktige. Någon uppgörelse om att låta SD få alla vice ordförandeposter hade alltså inte behövts.

Många har beskrivit dramatiken kring kommunfullmäktige den 27 februari som slutade med att ledamöter från M, KD och L röstade fram SD-kandidater på alla vice ordförandeposter. Allianspolitikerna har sagt att de kände sig pressade att ge sitt stöd till SD som annars skulle kunna ta över alla ordförandeposter. Alliansen har nämligen bara 15 mandat i fullmäktige. SD och FV har tillsammans 16 mandat och har ett valtekniskt samarbete, dock inget politiskt samarbete.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men ingen har hittills berättat varför voteringen om fullmäktiges ordförande slutade 15-14 till alliansens fördel. Det var Folkets väls två ledamöter som ”räddade” situationen.

Alliansens ledamöter hade inte behövt rösta på SD-kandidater som vice ordförande. SD med sina 14 mandat hade inte kunnat ta över ordförandeposterna utan stöd av FV eftersom alliansen har 15 mandat.

Däremot hade de rödgröna tagit över förste vice-ordförandeposterna om inte ledamöterna från M, KD och L röstat på SD-ledamöterna. Då hade SD fått nöja sig med platserna som andre vice ordförande.

– Vi bryr oss inte om vem som är förste eller andre vice ordförande, säger Björn Widmark.

Han tycker dock att det är självklart att alliansens företrädare ska ha ordförandeposterna om den nya politiska organisationen med tre block och jämnt antal ledamöter i styrelserna ska fungera.

– Deras budget har gått igenom och de måste ha utslagsrösten för att kunna styra. Annars spricker hela modellen. Det är egentligen väldigt enkelt, säger han.

Det var därför aldrig aktuellt att han och partikamraten Mikael Björklund skulle rösta på en SD-ledamot som ordförande.

Strax före mötet fick de veta att de rödgröna tänkte lägga ner sina röster i ordförandevalen och kräva posterna som första vice ordförande. Sedan nominerade SD en egen kandidat, Patrik Jönsson, till ordförandeposten.

– Vi hade då tänkt lägga ner våra röster. I så fall hade röstsiffrorna blivit 15-14. Nu gick John Bruun hem och därför lade jag min röst på Douglas Roth så att alliansen fick ordförandeposten, berättar Björn Widmark.

Mikaael Björklund avstod från att rösta och voteringen slutade 15-14.

”Någon form av uppgörelse?”

Björn Widmark undrar vem som hittade på att allanspolitikerna måste rösta på SD.

– Om de inte visste hur vi tänkte rösta kunde de ha frågat istället för att ställa till med hela denna cirkusen. Jag stod tre-fyra meter från Pär Palmgren och Ulf Erlandsson när mötet hade ajournerats, berättar han.

– Jag vet inte om det var någon form av uppgörelse eller spel som jag inte ingick i eller vad det i så fall syftade till, säger han.

Nu tycker han att huvudsaken är att den nya organisationsmodellen går igenom.

– Jag tror att den kommer att fungera alldeles utmärkt, bara folk tar lite ansvar, säger han.

Björn Widmark säger att han försökt prata med alla partiers ledare. Häromdagen hade han ett första möte med Pär Palmgren om läget och försäkrade då att Folkets väl kommer att stödja alliansens förslag till ordförande när nya val ska göras i samband med omorganisationen av nämnderna längre fram i vår.

– Om det hänger på oss kommer vi att rösta på alliansens ledamöter, säger han.

”Gick väldigt snabbt”

Pär Palmgren ville se åtgärder.
Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

Frilagt frågar Pär Palmgren varför han inte pratade med Folkets väl i pausen i fullmäktige.

– Det gick väldigt snabbt där, säger han.

Han förklarar att SD före fullmäktige sagt att de ville att alliansen skulle ta ordförandeposterna och de själva förste vice ordförande.

– Jag har inte kommenterat det, säger han.

Han pratade åter med SD en stund före sammanträdet, efter att de rödgröna meddelat att de tänkt göra anspråk på förste vice ordförandeposterna, trots att de just avsagt sig dem.

– Jag berättade att vi var tveksamma till att stödja SD som förste vice ordförande. Då sa de att de skulle ta några ordförandeposter för oss, säger han.

Han förklarar att han då trodde att FV skulle rösta med SD.

Kunde du inte frågat FV?

– Visst var det så. Det borde jag gjort. Jag ska tacka Björn Widmark för att han röstade när John Bruun gick hem. Men det var kaotiskt då, vi försökte ringa John Bruun och ajourneringstiden gick, säger Pär Palmgren.

Han bekräftar också att han nu talat med Björn Widmark och att FV kommer att stödja alliansen i den fortsatta processen.

Vid måndagens ”krismöte” i alliansen stod det alltså klart att FV:s röster kan räknas tillsammans med alliansens vid de kommande ordförandevalen. Det betyder 17 mandat mot SD:s 14 och ingen behöver känna sig pressad att rösta på SD.  Men det framgick inte av pressmeddelandet om att alliansens ledamöter i fortsättningen inte kommer att rösta på SD.

– Om alla nu gör som de sagt och har folk på plats går det igenom, säger Pär Palmgren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se