torsjö live vers2

Politiken måste förnyas

Politiken måste förnyas

Vi upplever nu i Hässleholms kommun en politisk turbulens och oro som gett genljud i media över hela landet. Till detta finns en rad orsaker.
Den så kallade alliansens vanstyre med moderaterna i spetsen som föregick nuvarande mandatperiod har i hög grad bidragit. ”Affärer” med inblandning av vid det här laget ökända byggherrar är i färsk hågkomst. Moderaten och kommunalrådet Urban Widmark som under nesliga former tvingades avgå under mandatperioden erinrar vi oss också.
Till detta kommer det rödgröna minoritetsstyrets ohörsamhet i frågan om Musikpaviljongen med omgivande park. Namninsamlingen där 5000 engagerade medborgare gav uttryck för sin uppfattning i frågan blev till en unik demokratisk manifestation i kommunen.
Mitt i detta ser vi samma gamla politiker långt ifrån medborgare och väljare bedriva sitt maktspel runt köttgrytor bestående av välarvoderade politiska poster. Nödvändigheten med förnyelsen av det lokala partiarbetet och därtill hörande medlemsrekrytering tycks helt ha glömts bort. Nödvändig självrannsakan hos våra lokala partier lyser med sin frånvaro
Det finns anledning att återigen citera Oscar Wilde:
”Missnöje är det första steget till framåtskridande både för den enskilde och för nationen”.
Missnöjet bland medborgare och väljare i Hässleholms kommun med den rådande politiska situationen synes uppenbar.
Våra lokala politiska partiers oförmåga att ”möta” detta missnöje tycks total!
Ljusningen i mörkret är att det uttalade missnöje, vi nu ser många prov på, lett till en ökad demokratisk medvetenhet hos många medborgare och väljare.
Det är uppenbart att det nu behövs en ny politisk kraftsamling i vår kommun. Låt oss hoppas att vi får se ett nytt politisk parti växa fram som kan ”möta” det missnöje med rådande ordning (oordning) vi ser.
Det faktum att vi för närvarande har nio lokala partier är inget argument för att ett nytt parti inte ska se dagens ljus. Det är tvärtom så att allt för närvarande talar för möjligheten att ett nytt parti kan få stora framgångar. Detta kan i sin tur leda till att en rad av våra ”etablerade partier” tappar sina mandat i kommunfullmäktige och försvinner ut i kylan.
Ett nytt parti innebär en möjlighet för medborgare och väljare att skapa en ny ordning. Detta innebär hopp om att vi kan lämna det kaos som varit, blicka framåt med tillförsikt, och slippa välja mellan pest och kolera.
Till sist bör ni vilsegångna politiker och andra tänka på att tillfoga någon ”orätt” är långt mer förnedrande än att själv lida en ”oförrätt”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se