torsjö live vers2

Villiga ersättare på SD-gruppens möte

Villiga ersättare på SD-gruppens möte

Säkerheten höjdes när stadshuset utsattes för bombhot. Foto: Berit Önell
Sverigedemokraterna i Hässleholm hade möte i stadshuset med anledning av den akuta situationen där sju medlemmar lämnat alla sina uppdrag. Foto: Berit Önell

Sverigedemokraternas partigrupp samlades på tisdagskvällen i Hässleholms stadshus för att diskutera läget efter att sju medlemmar avgått från alla sina uppdrag i kommunen. Totalt rör det sig om ett 50-tal vakanta uppdrag. Men regionrådet och vice gruppledaren Patrik Jönsson tror inte att några stolar kommer att stå tomma.

– Som det ser ut nu ska det fixa sig, men jag utesluter inte att det kan hända oförutsedda saker, säger han.

Ett frågetecken är fullmäktigeplatserna som bara kan fyllas av personer som stod på valsedlarna vid valet 2014. SD-listan har idag bara en person som inte redan är ledamot.

Patrik Jönsson (SD) ansåg att förutsättningarna för fiberprojektet förändrats helt. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD), regionråd och vice gruppledare. Foto: Urban Önell

Kommunalrådet Ulf Erlandsson avgick efter SVT Skånes avslöjanden och sex ledamöter hoppade av i protest vid måndagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men enligt Patrik Jönsson var stämningen god vid tisdagskvällens möte.

– Det gick jättebra, alla verkar stärkta och övertygade, säger han efteråt.

Han berättar att gruppen gick igenom allt som hänt de senaste veckorna.

Skandalerna kring Ulf Erlandsson vill de lämna bakom sig. Enligt Patrik Jönsson är ingen av de kvarvarande medlemmarna rädd för att ta på sig uppdrag och bli granskad av media.

– Frågan kom inte upp, men för den som inte har något att dölja är det inget problem. Däremot måste ett kommande kommunalråd vara medveten om att det innebär en hög arbetsbelastning och att det är viktigt att kunna stå för fattade beslut inför både media och väljare, säger han.

Mötet tog inga beslut om vilka nya ledamöter som ska väljas in. Det kommer troligen att ske vid ett nytt möte om en vecka.

– Men gruppen är väldigt tydlig, alla vill arbeta och göra sitt yttersta, säger Patrik Jönsson.

Fem ordinarie fattas

Fem ordinarie SD-ledamöter fattas nu i kommunfullmäktige. Om alla ersättare är i tjänst kan 13 av de 14 mandaten fyllas. För få ersättare ger dock problem om någon är sjuk eller frånvarande av annan orsak.

Patrik Jönssonsäger att det i nuläget inte är någon risk att det blir mindre än 13 mandat, vilket skulle rädda maktskiftet med ny organisation under den borgerliga alliansens ledning.

– Det skulle räcka eftersom fördelningen då blir 30-30 och ordföranden har utslagsröst, säger Patrik Jönsson.

Han tror dock att det finns valsedlar med minst två handskrivna namn.

– Länsstyrelsen får gå igenom dem, konstaterar han.

Patrik Jönsson är inte längre lika kategorisk i att kräva att alliansen ska rösta på SD-ledamöter som förste vice ordförande för att partiet ska stödja omorganisationen.

– Jag vill passa på den frågan, men det ser inte likadant ut längre, säger han.

Han betonar att SD:s ambition är att få igenom omorganisationen och att fortsätta vara med och styra Hässleholm.

Kö till nämndsplatser

Patrik Jönsson ser ingen risk att partiet inte kan fylla platserna i nämnderna.

– Vi har kö till att sitta i nämnderna och flera som var med på mötet sa att de kan ta flera nämnder om det behövs, säger han.

Nya och oerfarna ledamöter ska få utbildning via partidistriktet.

Gruppen hade vid mötet hjälp från partiet både regionalt och på riksnivå genom riksombudsman Anders Olin och distriktsordförande Jörgen Grubb.

Vice ordförande Hanna Nilsson går nu automatiskt upp som ordförande i partistyrelsen i Hässleholm efter avgående Michael Strömberg. Kassören väljs inom styrelsen.

– Det blir färre ledamöter i styrelsen, men vi klarar det precis utan att behöva hålla nytt årsmöte, säger Patrik Jönsson.

De som ska ersättas är Ulf Erlandsson, Åsa Erlandsson, Solbritt Erlandsson, Michael Strömberg, Jennie Strömberg, Håkan Spångberg och Fredrik Rosenberg.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se