torsjö live vers2

Nytt SD-kommunalråd nästa vecka?

Nytt SD-kommunalråd nästa vecka?

Det finns två kandidater som kan tänka sig att bli kommunalråd för Sverigedemokraterna i Hässleholm efter Ulf Erlandsson. Det berättar vice gruppledare Patrik Jönsson efter måndagskvällens gruppmöte. Vilka de är offentliggörs dock inte förrän tidigast den 12 april då partiet håller ett nytt möte för att utse företrädare på ett stort antal poster efter de åtta ledamöter som hoppat av.

Patrik Jönsson (SD) ansåg att förutsättningarna för fiberprojektet förändrats helt. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD). Foto: Urban Önell

De många avhoppen då partiet miste flera av sina tyngsta namn är ett stort avbräck, men Patrik Jönsson känner stor tillförsikt efter mötet som samlade ett 20-tal personer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det var ett jättebra möte där även några intresserade utanför fullmäktigegruppen var inbjudna, berättar han.

Under mötet hölls information om vad det politiska arbetet, och särskilt uppdragen i nämnderna, innebär.

– De som är nya kan i första hand bli aktuella för uppdrag som ersättare i nämnderna, säger Patrik Jönsson som också är ordförande i valberedningen.

De som redan varit med ett tag ska då kunna ta större ansvar.

– Alla som är kvar är beredda på att få väldigt mycket att göra, säger Patrik Jönsson.

De närvarande fick skriva intresseanmälan till de poster de kan tänka sig.

Patrik Jönsson konstaterar att det inte är lätt för SD i Hässleholm att utse ett nytt kommunalråd i dagsläget. Uppmärksamheten kring Ulf Erlandsson felaktiga ersättningar för politiska uppdrag, märkliga bolags- och fastighetsaffärer och rasistiska delningar på Facebook har skakat medlemmarna.

– Det är klart att alla tänker sig för både en och två gånger nu, säger Patrik Jönsson.

Han vill idag inte säga något om de två kandidaterna.

Han hoppas att 80-90 procent av alla poster ska kunna tillsättas nästa vecka och resten inom två månader.

SD har blivit av med fem ordinarie och två ersättare i fullmäktige, men vice gruppledare Patrik Jönsson är övertygad om att tillräckligt många stolar ska fyllas.
SD har blivit av med fem ordinarie och två ersättare i kommunfullmäktige, men vice gruppledare Patrik Jönsson är övertygad om att tillräckligt många stolar kan fyllas.

Det är fortfarande oklart om SD kan fylla sina 14 fullmäktigeplatser. Dessa kan bara ersättas av personer som stod på valsedlarna vid valet 2014. Idag finns 13 sverigedemokrater kvar i fullmäktige om alla ersättare går in. En person står kvar på den tryckta listan och vederbörande är inte tillfrågad. Det finns dock handskrivna namn på några listor och även dessa är giltiga. Huruvida de är intresserade eller ens står för SD:s ideologi är oklart.

-Jag tror att det finns tre personer till som kan vara aktuella. En av dem, som jag haft kontakt med, är försiktigt positiv, säger Patrik Jönsson.

Han ska nu försöka få tag i de övriga.

– Jag tror att vi klarar minst 13 och det kan räcka, men målsättningen är att få in så många som möjligt. Det är inte optimalt att vara utan ersättare, säger han.

Han är dock övertygad om att de kvarvarande ledamöterna är väldigt lojala och kommer att göra allt för att vara med vid sammanträdena.

13 SD-ledamöter är minimum för att det nya alliansledda kommunstyret ska kunna fungera. Helst ska alliansen plus SD och FV ha alla sina 31 mandat eftersom de rödgröna har 30. Blir det 30-30 avgör utslagsröst från ordförande Douglas Roth (M).

Förslaget till ny organisation kan tidigast komma upp till beslut i fullmäktige den 24 april, men de rödgröna kan bromsa processen eftersom de fortfarande har majoritet i nämnderna och kommunstyrelsen.

– Om det värsta händer blir vi tvungna att gå i opposition. Då får vi bita ihop och gå vidare, säger Patrik Jönsson.

Själv satsar han på sitt uppdrag som regionråd. Nämndsuppdrag i Hässleholm varken hinner eller orkar han.

– Men det är klart att jag inte överger partiet som jag varit med och byggt upp under 15 år. Jag vill hjälpa till så mycket jag kan, säger han.

Han kan tänka sig att gå in som ordinarie gruppledare, men bara fram till sommaren, som längst. Efter sommaren tror han att alla ledamöter ska ha fasats in på sina nya uppdrag.

 Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se