Gruppen-3a-328x120

Omsorgen räknar med budget i balans i år

Omsorgen räknar med budget i balans i år

Omsorgsnämndens prognos visar för ovanlighetens skull en budget i balans för i år, trots att besparingen på resorna till daglig verksamhet inte lär få väntad effekt.

– Det känns underbart. Jag ser fram emot ett år där vi kan utveckla verksamheten och kvaliteten, inte bara diskutera besparingar, säger omsorgschef Annika Andersson.

Fyra miljoner kronor som budgeterats för oförutsedda kostnader måste dock användas.

Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell
Omsorgschef Annika Andersson. Foto: Berit Önell

Efter det sparpaket som omsorgsnämnden klubbade i augusti, då bland annat resorna till daglig verksamhet skulle dras in, beräknades att nämnden behövde ett tillskott på 34,7 miljoner kronor till 2017 års budget. Det blev hela 40 miljoner kronor i tillskott och fyra miljoner kunde avsättas för oförutsedda utgifter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men varken besparingen på resorna till daglig verksamhet eller planerad övergång till extern matleverantör har gått att genomföra ännu. Därför räknar omsorgsnämnden med att behöva använda de fyra miljonerna också.

I övrigt verkar det gå jämnt upp, enligt månadsuppföljningen den 28 februari. Ett minus på hemtjänsten balanseras av ett plus på kontot för köpta vårdplatser som varit färre än väntat. Volymen varierar under året, men bedömningen är att det genomsnittliga antalet platser i år kommer att bli lägre än budgeterat.

– Vi har budgeterat för 65 platser och sist jag tittade var det bara 55, berättar Annika Andersson som dock är medveten om att det kan komma nya ärenden som snabbt förändrar situationen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se