Gruppen-3a-328x120

SD avvaktar med kommunalrådspost

SD avvaktar med kommunalrådspost

SD i Hässleholm avvaktar med att utse nytt kommunalråd. Regionrådet Patrik Jönsson vikarierar tills vidare på max 20 procent. Bland hans närmaste medarbetare som stöttar upp finns Hanna Nilsson och Lars Klees. Foto: Berit Önell
SD i Hässleholm avvaktar med att utse nytt kommunalråd. Regionrådet Patrik Jönsson vikarierar tills vidare på max 20 procent. Bland hans närmaste medarbetare som stöttar upp finns Hanna Nilsson och Lars Klees. Foto: Berit Önell

Sverigedemokraterna i Hässleholm avvaktar med att tillsätta kommunalrådsposten efter Ulf Erlandsson. Regionrådet Patrik Jönsson vikarierar tills vidare på en del av uppdraget, som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det här är det bästa för att få stabilitet. Det är en extraordinär situation, sa Patrik Jönsson vid en presskonferens på torsdagen där även Hanna Nilsson, partiets nyvalda ordförande, och Lars Klees, förste vice ordförande i byggnadsnämnden, medverkade.

Informationen om kommunalrådsposten och nya SD-ledamöter i nämnder och styrelser lämnades vid en presskonferens på torsdagen.
Informationen om kommunalrådsposten och nya SD-ledamöter i nämnder och styrelser lämnades vid en presskonferens på torsdagen.

Totalt åtta sverigedemokrater med uppdrag i kommunen avgick efter SVT:s avslöjande om att Ulf Erlandsson bland annat vägrat betala tillbaka felaktiga ersättningar från kommunen. Sex av dessa är släkt och nära vänner till honom.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Patrik Jönsson säger att han är stolt och glad över att SD i Hässleholm åter är ”på banan”. Det finns nu namnförslag på samtliga SD-platser i nämnder och styrelser, utom kommunalrådsposten.

– Vi har en stor omorganisation i partiet och eventuellt även i kommunen. Tills dessa är klara vill vi avvakta med att utse en ersättare för Ulf Erlandsson, förklarar Hanna Nilsson.

Hon vill inte säga att det varit svårt att få någon att ställa upp som kommunalråd.

Medlemmarna var eniga om att utse Patrik Jönsson till tillfällig ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och till gruppledare.

– Det känns tryggt. Han har ett väldigt stort förtroende, säger Hanna Nilsson.

SD avstår alltså i nuläget från platsen som förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Patrik Jönsson får mycket att göra den närmaste tiden när han tillfälligt går in som kommunalråd.
Patrik Jönsson får mycket att göra den närmaste tiden när han tillfälligt går in som kommunalråd.

Patrik Jönsson fortsätter som regionråd på heltid och räknar med att uppdraget i Hässleholm ska ta en del av hans fritid, motsvarande en 15-20 procents tjänst.

– Jag får ett extra möte varannan vecka, säger han och bedömer att arbetsbördan kan bli rimlig, för en tid.

Övriga arbetsuppgifter, bland annat skrivande av motioner och reservationer och deltagande i andra möten, ska andra personer i gruppen bistå med.

Patrik Jönsson tänker inte ta ut något arvode.

– På det sättet blir de 186 000 kronorna (Ulf Erlandssons ifrågasatta ersättning) återbetalda av partiet, även om det inte var vår förskyllan, säger Patrik Jönsson.

Preliminärt räknar SD med att utse ett nytt kommunalråd i juni.

När Hanna Nilsson får frågan om hon är intresserad ler hon.

– Jag återkommer i juni, säger hon.

-Jag återkommer i juni, svarar Hanna Nilsson på frågan om hon är intresserad av att bli kommunalråd.
-Jag återkommer i juni, svarar Hanna Nilsson på frågan om hon är intresserad av att bli kommunalråd.

Om SD verkligen får ett kommunalråd är dock beroende av hur den borgerliga alliansen ställer sig till fortsatt stöd från SD och om alliansen får igenom omorganisationen av nämnderna. Frågan är hur detta påverkas av de senaste turerna med svårigheter för SD att få tillräckligt många ledamöter i fullmäktige och den före valet 2014 uteslutne exnazisten Bengt-Göran Rudbrings återkomst som ersättare.

– Någon gång kommer han sannolikt att sitta som vår företrädare i fullmäktige, säger Patrik Jönsson.

Sex nya namn presenteras nu till nämnder och styrelser: Marie Carlsson, Malin Fransson, William Gunnarsson, Jerry Andersson, Helena Rosenstedt och Johnny Englund.

Har dessa personers förflutna kontrollerats?

– Nej, det har vi inte hunnit. Det har varit så pass bråttom. Men inför valet 2018 kommer alla att få göra en vandelsförsäkran, säger Patrik Jönsson.

Det är samma kontroll som gällt tidigare, om tidigare aktivitet i andra partier, kreditupplysning samt att personen inte är brottsbelastad och delar SD:s ideologi.

– Vi gör vad vi kan för att vara rigorösa, säger Patrik Jönsson.

De flesta av de nya har dock varit aktiva i partiet en tid. En av de nya ledamöterna har löst medlemskort alldeles nyss: Helena Rosenstedt som blir ny ledamot i omsorgsnämnden.

Ny förste vice ordförande i omsorgsnämnden blir Johanna Hörgerud, i socialnämnden Sven Lundh, i miljönämnden Bill Nilsson och i valnämnden och valberedningen blir Ulf Berggren vice ordförande. I kommunstyrelsen blir Ulf Berggren och Sven Lundh nya ordinarie ledamöter och Johanna Hörgerud och Johan Kronqvist blir ersättare. Vice överförmyndare blir Sven Lundh.

Ny ordinarie ledamot i omsorgsnämnden blir också Susanne Lotsfeldt, i byggnadsnämnden Johan Kronqvist och i valnämnden Camilla Nordström. I revisionen inträder Johnny Englund.

Ersättare blir Malin Fransson i barn- och utbildningsnämnden, Marie Carlsson i omsorgsnämnden, Petra Johansson i miljönämnden, Jerry Andersson och William Gunnarsson i tekniska nämnden och Hanna Nilsson i valberedningen.

Hanna Nilsson kvarstår som förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I bolagen föreslås Ulf Berggren till vice ordförande i Hässleholm Miljö, Hanna Nilsson i Hässleholms vatten, Ulf Berggren i Hässlehem, Lars Klees och Helena Rosenstedt i Hibab och dess dotterbolag.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se