Gruppen-3a-328x120

Dansen kring Guldkalven

Dansen kring Guldkalven

Politiska arvoden är tydligen lockande. Tidigare hade oppositionen en post som oppositionsråd och en viceordförandepost i respektive nämnd. Nu när S, C, MP och V är i opposition kräver man plötsligt två kommunalrådsplatser och två viceordförandeplatser i varje nämnd (valberedningen den 19/4 2017). Alltså en fördubbling mot vad oppositionen tidigare haft.

Lena Wallentheims långsökta motiv till detta är att, som hon säger: ”SD har dessutom visat sig odugliga att regera” (NSk 20/4 2017). Men sanningen är ju att det är Lena Wallentheim och hennes koalition (S, C, MP och V) som visat sin oförmåga att regera. De har inte ens lyckats få igenom sin egen budget under de två år som gått. Som dålig förlorare agerar man nu bromskloss till förändringar samtidigt som man vill fördubbla oppositionens arvoderade platser. Motiverat eller girigt? Det överlåter jag till skattebetalarna att bedöma.

Vidare säger hon (NSk 20/4 2017) att: ”Vi trodde att det fanns en ny majoritet med SD, alliansen och FV.” Då har hon inte lyssnat. Redan från början lanserades ”Hässleholmsmodellen” (bl. a. i riksnyheterna) med tre block där alliansen i enskilda frågor hade att söka stöd i något av de andra två blocken.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Alliansen bildar ett block och innehar ordförandeposterna i kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Detta har såväl FV som SD redan röstat för i Kommunfullmäktige (KF). De andra två blocken (SD respektive S med stödpartier) får vars sin av de två viceordförandeposterna i kommunstyrelse och nämnder.

Folkets väl stödjer denna modell trots att vi i grunden anser att det räcker med en ordförande för majoriteten och en viceordförande för oppositionen. Men med tre block och minoritetsstyre finns det dock logik i att tills vidare behålla 2:e viceordförande posterna.

Går inte ”Hässleholmsmodellen” igenom som tänkt på KF-mötet på måndag den 24 april, är det enda rimliga att vakantsätta samtliga 2:e viceordförandeposter i såväl kommunstyrelsen som i nämnderna. Står alliansen och SD lika fast som Folkets Väl? Vi utgår från det!

Björn Widmark
Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se