torsjö live vers2

Striden om skattebetalarnas pengar

Striden om skattebetalarnas pengar

I våra lokaltidningar vi nu kan läsa om rödgröna Hässleholmspolitiker som på nytt gör anspråk på poster de just lämnat.

Striden om möjligheten att stoppa så mycket som möjligt av medborgarnas och skattebetalarnas pengar i egen ficka rasar således med oförminskad styrka vidare.

Frågan om vad politikerna kan göra för de väljare om vars intressen man har att värna syns vara av underordnad betydelse.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

I skenet av det bråk om välarvoderade politiska poster, vi nu ser, finns anledning att åter påminna om kommunallagen. I kommunallagens kap. 3 talas om att kommunfullmäktige ”skall” tillsätta en kommunstyrelse. Fullmäktige ”skall” tillsätta de nämnder som utöver styrelsen
”behövs” för att fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter …

A n t a l e t välarvoderade politiska poster har politikerna i fullmäktige således själva stora möjligheter att råda över.

Att vi med nödvändighet skall begåvas med ett så kallat KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) talas inte om i kommunallagen. Som undertecknad ser det skulle det vara fullt möjligt att entlediga våra kommunalråd med besparingar för skattebetalarna som följd.

Hur många kommunalråd vi för närvarande har eller kan komma att få i Hässleholms kommun tycks för närvarande i den pågående politiska härdsmältan osäkert!

En kommunstyrelse med kloka och insiktsfulla politiker synes kunna vara fullt kapabel att styra en kommun utan att ”förflytta” en del av makten till ett för skattebetalarna kostsamt och kontraproduktivt KSAU.

Beträffande nämndernas antal och utseende finns utan tvekan möjligheter till besparingar för medborgare och skattebetalare utan att demokratin därför skulle vara i fara.

Till samtliga politiker i Hässleholms kommun vill undertecknad således rikta uppmaningen att ni medverkar till att snarast skrota KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) och därmed våra kommunalråd! Intresset för den expeditionsministär, som tidigare föreslagits och bättre skulle kunna ta vara på medborgare och skattebetalares intressen, tycks inte oväntat vara svagt.

Det finns goda möjligheter för politiker att arbeta för de frågor man brinner för, om dom har några sådana, i kommunstyrelsen. Karriär kan före detta kommunalråd möjligtvis göra utanför kommunhusets väggar.

Det som här sagts skulle kunna leda en nödvändig stabilisering av den oacceptabla politiska situation vi nu har i kommunen.

Med tanke på att det hos många av våra politiker tycks saknas självreflektion tar vi del av Sokrates ord.

– Ett liv utan självreflektion är inte värt att leva –

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se