Gruppen-3a-328x120

De slåss om uppdrag med höga arvoden

De slåss om uppdrag med höga arvoden

Politiker från flera partier konkurrerar om makten i Hässleholms kommun, men också om välarvoderade uppdrag. Vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndag ska ledamöter till 14 poster i presidier och kommunala bolag utses. De flesta är uppdrag som avhoppade sverigedemokrater lämnat och som nu även de rödgröna partierna gör anspråk på.

Hässleholmspolitikerna har högre arvoden än snittet i landets kommuner. 2016 hade dåvarande kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) 65 996 kronor i månaden i fast arvode. I år har arvodet för uppdraget höjts till 68 062 kronor.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Pär Palmgren (M) får arvodet höjt till 68 062 kronor i månaden. Foto: Berit Önell

Den totala kostnaden för arvoden till förtroendevalda i Hässleholms kommun 2016 var över 11 miljoner kronor, mer exakt 11 195 318 kronor. I veckan beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att tillskjuta 457 309 kronor för att täcka årets ”löneförhöjning”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Arvodena räknas enligt reglementet upp varje år med den genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda, i år 3,13 procent.

Beräkningen utgår från det så kallade grundbeloppet som är detsamma som arvodet för kommunstyrelsens ordförande. Pär Palmgren får nu alltså 68 062 kronor i månaden.

Övriga två kommunalråd har 90 procent av detta belopp. När de rödgröna nu kräver att Mats Sturesson ska få

Kommunalrådet Mats Sturesson C). Foto: Berit Önell
Mats Sturesson (C) kan på måndag få tillbaka kommunalrådsposten med månadsarvode på 61 256 kronor. Foto: Berit Önell

den vakanta kommunalrådsplatsen efter SD:s Ulf Erlandsson handlar det alltså om en månadsinkomst på 61 256 kronor. Samma arvode gick Lena Wallentheim ner till när hon den 1 mars blev oppositionsråd.

Den nämnd som har högst arvode är barn- och utbildningsnämnden med 45 procent av grundbeloppet, det vill säga i år 30 628 kronor per månad. Efter liberalen Mikael Koenens avhopp har moderaten Richard Bernsheim uppdraget. Han är dock ifrågasatt inom sitt parti på grund av ett stort antal skulder hos kronofogden som han inte berättade om innan Frilagt avslöjade dem.

Förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD) får ett arvode på 27 procent av grundbeloppet, 18 377 kronor, liksom andre vice ordförande Joachim Fors (S).

Socialnämndens och omsorgsnämndens ordförande får 40 procents arvode, det vill säga 27 225 kronor var.

-Jag återkommer i juni, svarar Hanna Nilsson på frågan om hon är intresserad av att bli kommunalråd.
Hanna Nilsson (SD) har 18 377 kronor i månaden som förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Posterna innehas sedan den 1 mars av Robin Gustavsson (KD) och Karin Axelsson (M). Vice ordförande i socialnämnden har 30 procent, 20 419 kronor. Här vill de rödgröna ha både första och andra vice ordförandeposterna. De vill ha Lena Nilsson (S) som första vice ordförande och Sven-Erik Andersson(C ) som andre vice ordförande. SD har nominerat Sven Lundh som förste vice ordförande.

I omsorgsnämnden är arvodet för vice ordförandena 25 procent, 17 015 kronor. Här kandiderar Christer Welinder (S) och Solbritt Lindborg (MP) till posterna som förste respektive andra vice ordförande. SD nominerade Johanna Hörgerud som förste vice ordförande.

I byggnadsnämnden är arvodet 25 procent av grundbeloppet för ordförande, 17 015 kronor, och 15 procent för vice ordförandena, 10 209 kronor. Här är Kenny Hansson (M) nominerad att efterträda Richard Bernsheim som ordförande. Förste vice ordförande är Ulf Berggren (SD)

Robin Gustavsson (KD) får ett månadsaravode på 27 225 kronor. Foto: Urban Önell
Robin Gustavsson (KD) får ett månadsaravode på 27 225 kronor. Foto: Urban Önell

och andre vice ordförande Lars Olsson (C ).

Tekniska nämnden och miljönämnden har ordförandearvoden på 15 procent, 10 209 kronor, som innehas av Arne Dahlström (KD) och Christer Jönsson (M). Vice ordförandearvodena ligger på 10 procent, 6 806 kronor. Här föreslås tidigare ordföranden Agne Nilsson (C ) som förste vice ordförande i miljönämnden och Camilla Lindoff (S) som andre vice ordförande. SD nominerar Bill Nilsson som förste vice ordförande.

Även fritidsnämnden har ordförandearvode på 15 procent. Där föreslås liberalen Agneta Olsson Enochsson ta över efter Mikael Koenen. Första vice ordförande med tio procents arvode är Hanna Nilsson (SD) och andre vice ordförande Connie Asterman (S).

I kulturnämnden föreslås inga förändringar. Margreth Segerstein (M) är ordförande med 15 procents arvode. Förste vice ordförande är Johan Kronquist (SD) och andra vice ordförande Helena Malje (S), båda med arvode på tio procent.

I bolagen har ordförandena arvoden på 15 procent, alltså 10 209 kronor och vice ordförandena sju procent, det vill säga 4 764 kronor. De rödgröna vill ha Marianne Nilsson (S) som vice ordförande i Hässleholm Miljö där Christer Caesar är ordförande. SD föreslår Ulf Berggren. Till Hibab där Lars Johnsson (M) är ordförande, föreslås Lars Olsson (C ) som vice ordförande. SD föreslår Lars Klees. Till Hässleholms vatten, där Jon Bergner (M) är ordförande, har de rödgröna nominerat Karl-Axel Axelsson (C ) och SD har nominerat Hanna NIlsson.

Utöver de fasta arvodena tillkommer rörliga arvoden och övriga ersättningar. Heltidsarvoderade kommunalråd kan inte samtidigt få arvode i exempelvis bolag, men övriga kan ha flera uppdrag.

Genomsnittligt heltidsarvode per månad för förtroendevalda i landets kommuner var, enligt Statistiska centralbyrån, 57 700 kronor år 2015. Beloppen varierade mellan 28 000 och drygt 123 000 kronor per månad. Det året hade kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm 64 117 kronor.

Lena Wallentheim S) underkänner den borgerliga alliansens styre av kommunen.
Lena Wallentheim (S) anser inte att Hässleholm sticker ut.

Lena Wallentheim anser inte att Hässleholm sticker ut på något uppseendeväckande sätt.

– Reglementet som styr arvodena har sett likadant ut sedan början av 2000-talet och räknats upp med den genomsnittliga löneökningen. Inför varje val har den parlamentariska gruppen tittat på detta. Vi har studerat kommuner som är ungefär lika stora som Hässleholm. Några ligger under och några ligger över, förklarar hon per sms.

Hon tror inte heller att arvodena påverkar maktstriden.

– Den striden beror ju på att vi inte är överens om fördelningen, skriver hon.

Pär Palmgren säger till Frilagt att han tycker att det är svårt att säga vad som är rätt eller fel när det gäller att Hässleholm har högre arvodesnivåer än snittet.

– Men jag har sagt förut i fullmäktige, och kan säga det en gång till, att jag är beredd att lyssna om någon vill ta upp den tråden igen, säger han.

Han tror att arvodena har betydelse.

– För en hel del människor kan det nog vara intressant att engagera sig politiskt för arvodenas skull, säger han,

Men han tror inte att det är orsaken till att de rödgröna partierna nu kräver poster som både första och andra vice ordförande.

– Jag vill inte tro att det är arvodena som gör att de vill ha fler poster. De vill nog ha tillbaka makten, om de kan, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se