torsjö live vers2

Även paviljongvänner startar politiskt parti

Även paviljongvänner startar politiskt parti

Medborgarpartiet är på väg att starta i Hässleholm. Interimsstyrelsen består av, från vänster Evert Storm, ordförande, Kay Alfredsson, Peter Alf, Leif Henningsson, kassör, och Ronny Larsson. Foto: Berit Önell
Medborgarpartiet är på väg att starta i Hässleholm. Interimsstyrelsen består av, från vänster Evert Storm, ordförande, Kay Alfredsson, Peter Alf, Leif Henningsson, kassör, och Ronny Larsson. Foto: Berit Önell

Gruppen som kämpade för musikpaviljongens bevarande i Officersparken startar ett politiskt parti med arbetsnamnet Medborgarpartiet. Det offentliggjorde gruppen i samband med ett möte med interimsstyrelsen på Café Verum på tisdagseftermiddagen.

Ordförande Evert Storm berättar att partiet vill verka för ett ökat medborgarinflytande med bland annat fler folkomröstningar. Han betonar att det inte är aktuellt att samarbeta med tidigare SD-kommunalrådet Ulf Erlandsson vars planer på ett nytt parti blev kända på måndagen.

Beslutet att starta Medborgarpartiet togs redan i mitten på mars. Sedan dess har gruppen fått in 43 namnunderskrifter. 50 krävs för att partiet ska registreras hos valnämnden i Stockholm.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi hoppas kunna skicka in dem senast nästa fredag, säger Evert Storm.

Evert Storm, Leif Henningsson, Peter Alf, Ronny Larsson och Kay Alfredsson i interimsstyrelsen har redan fått frågor ett eventuellt samröre med Erlandssons parti och vill därför göra en markering.

– Han ringde också mig och frågade om vi var intresserade av samarbete, berättar Evert Storm.

Svaret är ett bestämt nej, med anledning av avslöjandena om Erlandssons felaktiga ersättningar med mera som ledde till hans avgång.

Inget samarbete med något annat parti

Dessutom vill gruppen vara tydlig med att det inte heller är aktuellt att samarbeta med något annat parti.

Efter sina intervjuer med företrädare för alla partier i kommunfullmäktige i Hässleholms kommun är paviljongvännerna eniga om att inte engagera sig i något av dem. Istället ser de behov av att starta ett nytt parti med fokus på ”medborgarnas bästa”.

– Därför kan vi inte samarbeta med något annat parti, säger Kay Alfredsson, tidigare C-politiker från Hästveda.

Gruppen tror inte att det finns risk att ett parti till spär på den röriga politiska situationen i kommunen.

– Nej, tvärtom, säger Ronny Larsson, tidigare partiledare för Folkets väl som han också startade men lämnade efter valet 2014.

Namninsamlingen visade starkt medborgarstöd

Styrelsemedlemmarna menar att deras parti är något helt annat.

– Det är inte bara ett parti utan en rörelse och ur den sprang tanken på att bilda ett parti, det var det som väckte mitt intresse för att komma tillbaka till politiken, säger Ronny Larsson.

Han lyfter fram namninsamlingen för en folkomröstning om paviljongen som ett lysande demokratiskt arbete.

– Vi får aldrig glömma att 5 000 personer skrev under. Vi har ett starkt medborgarstöd i ryggen, det har vi inte sett hos något av de andra partierna, säger han.

Makthavarna lyssnar inte på opinionen

Han talar om att paviljongfrågan i blixtbelysning visat att politiker och tjänstemän inte lyssnar på opinionen.

– Det är roten till det onda, säger han.

Invånarnas nyvaknade intresse för att gå och lyssna på fullmäktigesammanträdena ser han som ett gott tecken.

– Intresset är jättestort. Politikerna kan inte längre göra det de gör i lönndom, säger han.

Han tror att situationen hade sett annorlunda ut om medborgarna fått vara med och bestämma om paviljongen, som blev en symbolfråga.

– Om vi hade förlorat i en folkomröstning hade vi inte diskuterat detta nu, säger Larsson.

Kay Alfredsson säger att en del partier också körde över sina medlemmar i paviljongfrågan.

– En företrädare satt här och sa att det inte är medlemmarna utan ”vi” som bestämmer, berättar han.

Peter Alf nämner SCB:s undersökningar om medborgarnas förtroende för de lokala makthavarna där Hässleholm 2014 var näst sämst i landet och 2016 hade ännu lägre poäng.

För höga arvoden

Ronny Larsson tycker att politikernas arvoden är alldeles för höga.

– Folk som vill skaffa sig en extra inkomst genom politiskt arbete ska inte komma till oss, säger han.

Kay Alfredsson har lite annan uppfattning.

– Jag tycker att de kan få bra betalt, men då ska de kunna något också. Jag tror att det finns gott om kvalificerade människor som är beredda att ta ansvar för Hässleholms kommun, men de har inte fått chansen, säger han.

Han tror därför inte att det blir några problem att få fram tillräckligt många namn till en vallista.

Partiprogrammet är inte klart ännu, men gruppen talar om mer än medborgarinflytande. Bland annat handlar det om att satsa på skola, omsorg och kulturfrågor.

Varken höger eller vänster

Höger eller vänster anser herrarna inte relevant.

– Men vi ska akta oss för att hamna i klorna på kapitalet och då menar jag byggmästarkapitalet, säger Ronny Larsson.

Kay Larsson har tidigare föreslagit kommunpolitikerna att anlita en lokal expertgrupp med människor som kan förhandla, för att inte bli lurade i affärer. Något gehör har han inte fått hittills.

Leif Henningsson förklarar att det är öppet för medborgarna att komma med synpunkter på partiprogrammet. Han har bland annat fått uppmaningen att partiet ska verka för jämställdhet.

Inga kvinnor är med i interimsstyrelsen, men gruppen försäkrar att det finns flera intresserade kvinnor på väg in i partiet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se