Gruppen-3a-328x120

Antalet läsare ökar – men Frilagt behöver stödprenumeranter

Antalet läsare ökar – men Frilagt behöver stödprenumeranter

Allt fler läser Frilagt, säkert till stor del beroende på att man inte sällan är först med att gräva fram nyheter. Något som också lett till att man allt oftare citeras i andra media.

Förhoppningen är att kunna fortsätta det demokratiska uppdraget att gräva fram även nyheter som kan vara obekväma för makthavarna.

– Men ska vi kunna fullfölja det krävs det fler stödprenumeranter, säger Frilagts Berit Önell.

Frilagt gräver fram egna nyheter som allt oftare citeras i andra media.
Frilagt gräver fram egna nyheter som allt oftare citeras i andra media.

Hammarmölle Damm, moderaten Rickard Bernsheims vidlyftiga affärer, SD:s Ulf Erlandsson föremål för polisutredning, islamska extremister i Hässleholm, granskningen av kommunens fibersatsning, märklig fastighetsaffär i Tyringe.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Detta är bara en liten del av de avslöjanden som gjorts av Frilagt och som med största sannolikhet aldrig kommit till kommuninvånarnas kännedom utan webbtidningen. Flera av dessa artiklar har också citerats av andra media.

– Det är naturligtvis glädjande och jag ser det också som ett bevis för att vi satsar rätt, säger Berit Önell – ansvarig utgivare och, i stort sett, ensam reporter – om att avslöjandena även uppmärksammats och citerats av andra media.

Rekord i mars

Det här gör också att antalet läsare av Frilagt ökar stadigt. Under 2016 var antalet unika läsare i snitt drygt 1 100 per dag. Vid månadsskiftet mars/april i år låg snittet unika läsare på hela 1 898 under en vecka.

– Kanske inte helt rättvisande då det var en verkligt nyhetsfylld vecka, säger Berit Önell och pekar på att det jämnat ut sig något då snittet under två veckor före påsk i år låg på drygt 1 300.

– Men det är fortsatt bra, säger hon.

Under mars månad i år sattes också rekord i totala antalet visningar med mer än 62 000, vilket innebär drygt 2 000 per dag. Detta är dock totala antalet visningar och ska inte förväxlas med antalet unika läsare. Att det skiljer sig åt kan bland annat bero på att en läsare besöker sidan mer än en gång per dag.

Gratis att läsa – men stöd behövs

Trots det ökade intresset för Frilagt med fler och fler besökare på sidan så har antalet stödprenumeranter snarast minskat.

– Och det är så klart ett problem, säger Berit och hoppas på att fler ska betala in, förslagsvis, 50 kronor i månader för att stödja webbtidningen och garantera dess fortsatta existens.

– Vi vill självklart nå ut till så många som möjligt och då kan det så klart vara så att en del tar det för självskrivet att kunna gå in på Frilagt och läsa nyheterna men glömmer bort att det faktiskt är förenat med kostnader att publicera en nättidning.

– Drömmen vore naturligtvis att kunna anställa någon, eller till och med några, för det finns hur mycket som helst att gräva i. Men för det krävs helt andra ekonomiska resurser och där är vi inte i dag.

1.Mycket folk hade kommit till Vita salongen för att lyssna på när Berit Önell och hennes gäster diskuterade medborgarjournalistik på lördagen.
Mycket folk hade kommit till Vita salongen för att lyssna på när Berit Önell och hennes gäster diskuterade medborgarjournalistik. Foto: Anders Lord

Den satsning på medborgarjournalistik som Frilagt, tillsammans med Gruppen för oberoende press i Hässleholm, har startat är i alla fall ett steg i den riktningen. I november hölls ett seminarium om medborgarjournalistik som samlade mer än 50 deltagare och detta har sedan resulterat i en studiecirkel. Öppna redaktionsmöten är ett annat inslag för att öka engagemanget.

Nu är det ändå så att ett fåtal personer ställer upp och bidrar med vissa jobb, helt ideellt.

– Men det är så klart ohållbart i längden, betonar Berit Önell.

Hon kan också berätta att Frilagt, genom ett företag i Hässleholm, får låna en arbetsplats där man också får hjälp med viss telefonpassning.

– Målet är att fortsätta att granska. Jag ser det som ett demokratiskt uppdrag att medborgarna får veta vad som händer – även under ytan. På sikt hoppas jag också på en helt egen lokal och fler anställda.

Därför är förhoppningen att intresset fortsätter att öka, men också att allt fler väljer att bli stödprenumeranter.

Gert Jacobsson

Här kan du stödja Frilagt:
Bankgiro: 597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se

Meddela gärna e-postadress så får du Frilagts nyhetsbrev.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se