Gruppen-3a-328x120

Kommunen tvingades städa åker – undanhöll offentliga handlingar

Kommunen tvingades städa åker – undanhöll offentliga handlingar

Kommunen diarieför fortfarande inte handlingar i tid. Ett färskt exempel är ett beslut från miljönämnden att tvinga kommunens tekniska nämnd att städa bort allt ytligt avfall, inklusive resterna av Stortorget från en tidigare centrumombyggnad, från sin åkermark vid Hovdalavägen. Föreläggandet kom till tekniska nämnden, som är fastighetsägare, den 29 mars, men diariefördes först den 19 april, samtidigt som den utförda städningen redovisades till miljönämnden.

Kommunen har städat bort det mesta av det synliga avfallet på åkern nära Finjasjön.
Kommunen har städat bort det mesta av det synliga avfallet på åkern nära Finjasjön. Men handlingarna om städkravet diariefördes inte förrän allt var klart.

Miljönämnden har nu godkänt städningen, men skriver i sitt beslut att kommunen eller den som arrenderar marken i fortsättningen förutsätts se till att den hålls i vårdat skick. Mindre mängder skräp sticker fortfarande upp ur jorden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt tidigare berättat blev det inget förbud mot att odla livsmedel på åkern där dammar för sediment från muddringen av Finjasjön låg under åren 1988-1991. Dammarna fylldes sedan igen, bland annat med rester från gamla Stortorget i Hässleholm vars betongplattor identifierats på åkern.

I januari i år kom en anonym anmälan om att stora mängder avfall låg synligt på åkern. Det var bland annat asfalt, asbest, isolering, elkabel, glas, tegel och plast. Avfallet låg blandat med jorden och såg ut att komma upp underifrån.

Miljöinspektör Daniel Rasmusson ansåg vid sitt första besök att det var olämpligt att odla livsmedel på sådan mark och misstänkte att asfalten var av äldre typ som kan innehålla mer allvarliga tjärföroreningar.

Ett senare besök med borrningar i marken kunde dock inte visa att det fanns avfall av den arten längre ner i marken, däremot att flera olika sorters material transporterats till åkern.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter skickade den 19 april in bilder på åkern före och efter städningen till miljökontoret. Redovisningen skulle senast vara inne den 20 april.

Daniel Rasmusson har nu beslutat godkänna åtgärderna och avsluta ärendet.

– Av bilderna framgår att det är städat på platsen. Men om det finns mer avfall i marken så är alltid risken att det kan komma upp till ytan successivt. Nu får det avtalas att antingen arrendator eller fastighetsägare får ta ansvar för att hålla efter, säger han.

Trots städningen sticker en del skräp fortfarande upp ur jorden. Kommunen måste nu avtala med arrendatorn om vem som ska ansvara för städningen i fortsättningen.
Trots städningen sticker en del skräp fortfarande upp ur jorden. Kommunen måste nu avtala med arrendatorn om vem som ska ansvara för städningen i fortsättningen.

Hans bedömning är att det inte är någon fara att odla mat på marken, däremot är det en fråga om nedskräpning som också är olaglig.

Jakob Ruter berättar att det är tekniska förvaltningens driftsavdelning som varit på plats och ”ytrensat” åkern.

Han har de senaste dagarna varit hemma med sjukt barn.

– Jag har inte varit där så mycket och lagt in i diariet, men nu ska allt vara diariefört, säger han.

När föreläggandet kom i slutet på mars var han dock på plats.

– Jag kan inte svara på varför det inte blev diariefört, säger han.

Han försäkrar att han känner till att inkomna eller upprättade handlingar ska diarieföras skyndsamt.

– Men det är omöjligt när man är på möten hela tiden, eller väldigt svårt i alla fall, säger han.

Kommunen, och särskilt tekniska avdelningen, fick allvarlig JO-kritik för bristande diarieföring hösten 2015. Allmänna handlingar diariefördes långt efter att de kommit in eller inte alls. JO drog slutsatsen att syftet med agerandet var att hindra eller fördröja att vissa handlingar skulle bli offentliga.

Men problemen verkar fortsätta, trots det nya dokument- och ärendehanteringssystemet som skulle underlätta diarieföringen. Frilagt har hittat ett stort antal handlingar som diarieförts flera veckor för sent.

Ellinor Stjärna, assistent på tekniska förvaltningen, förklarar att en del dokument inte blivit diarieförda på grund av att de inte blivit avslutade av handläggaren. Andra har inte blivit registrerade, trots att de varit färdigställda.

– Vi kan inte annat än att beklaga att vi har brustit i detta hänseende. Vi arbetar på nya arbetssätt och rutiner för att detta inte ska upprepas igen, det har även varit ändringar i vårt nya dokument- och ärendehanteringssystem som har lett till att dokumenten inte hamnat på postlistan. Tyvärr kommer det att komma ett antal ärenden till, där vi inte har gjort rätt, skriver Ellinor Stjärna i ett mejl till Frilagt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se