torsjö live vers2

Konkurrensverket har förberett stämning mot Hässleholms kommun

Konkurrensverket har förberett stämning mot Hässleholms kommun

Konkurrensverket har skrivit ett utkast till stämning mot Hässleholms kommun för konkurrensbrott i samband med fiberutbyggnaden. Det innebär dock inget slutgiltigt ställningstagande.

– Detta är ett sätt att få kommunens synpunkter på den utredning vi gjort, förklarar handläggaren Erik Gustafsson på enheten för marknadsmissbruk.

Kommunen har tid på sig till den 9 juni att besvara skrivelsen.

Telia uppskattar inte kommunens skärpta krav för grävtillstånd Foto: Berit Önell
Konkurrensverkets utredning gäller om kommunen olagligen begränsat konkurrensen genom att vägra markavtal och grävtillstånd till privata aktörer Foto: Berit Önell

Branschorganisationen  IT- och Telekomföretagen anmälde Hässleholms kommun till Konkurrensverket hösten 2015. Även privatpersoner och företag som ansett att kommunen ägnat sig åt konkurrensbegränsningar har lämnat uppgifter till Konkurrensverket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utredningen har rubriken ”Påstått konkurrensproblem – Hässleholms kommuns vägran att ingå markavtal och bevilja grävtillstånd för nedgrävning av fiber”.

Kommunen har sedan dess egen fiberutbyggnad startade nekat alla nya privata aktörer markavtal och därmed grävtillstånd. Det enda företag som i dagsläget kan bygga ut fiber i kommunen är därmed Telias dotterbolag Skanova.

Tidigare kunde även det lilla lokala bolaget Hessleholm Network gräva. Men det köpte kommunen upp för att förhindra att IP Only eller någon annan skulle komma över dess grävtillstånd.

Nu är Konkurrensverkets utredning i stort sett klar och därför har ett utkast, en så kallad SO, statement of objections, översänts till kommunen.

Utkastet skickades till kommunen den 20 april, men både Konkurrensverket och kommunen hävdar att det inte är en offentlig handling. Motiveringen är att det är ett arbetsmaterial som inte är färdigställt, enligt undantaget för ”utkast eller koncept” i tryckfrihetsgrundlagen.

IT- och Telekomföretagen har nu överklagat kommunens beslut att inte lämna ut handlingen.  Organisationens näringspolitiska expert Kajsa Frisell hävdar att en SO inte omfattas av undantaget i tryckfrihetsgrundlagen.

Enligt överklagandet gör Konkurrensverket gällande att kommunen bryter mot konkurrenslagens kapitel 3 § 27, om konkurrensbegränsande förfarande i offentlig säljverksamhet, och avser yrka att kommunen vid vite ska förbjudas att fortsätta sitt agerande.

Detta bekräftas inte av Konkurrensverket.

– SO:n är endast ett utkast och därför kan jag inte säga så mycket i detta skede. Det är inget slutgiltigt ställningstagande och generaldirektören har inte fattat beslut om stämning, skriver Erik Gustafsson i ett mejl till Frilagt.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se