torsjö live vers2

Berggren ny kandidat till SD-kommunalråd

Berggren ny kandidat till SD-kommunalråd

Sverigedemokraterna i Hässleholm presenterade på onsdagen ett nytt förslag till kommunalråd: Ulf Berggren, idag bland annat förste vice ordförande i tekniska nämnden och vice ordförande i Hässlehem.

Kommunstyrelsen beslöt att välja in Ulf Berggren som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Ulf Erlandsson, en post som övriga partier inte gör anspråk på. Uppdraget som förste vice ordförande i kommunstyrelsen och därmed kommunalråd väljs däremot av kommunfullmäktige och de rödgröna har tidigare aviserat att de vill se Mats Sturesson där.

Vid förra sammanträdet i kommunfullmäktige bordlades valen av alla poster som förste vice ordförande efter att den borgerliga alliansen tagit initiativ till samtal med det rödgröna blocket. De rödgrönas, och därmed valberedningens, förslag var annars att rödgröna ledamöter skulle väljas in, trots att de redan har posterna som andre vice ordförande. Detta hade också blivit verklighet om valen genomförts eftersom allianspartierna efter kritik uppifrån och avhopp lokalt beslutat att inte rösta på SD-ledamöter i fortsättningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Alliansens vision om en treblockslösning verkade därmed ganska avlägsen. Vid onsdagens möte i kommunstyrelsen var det dock ingen som ifrågasatte att Ulf Berggren valdes in i arbetsutskottet.

SD:s gruppledare Patrik Jönsson kvarstår som ersättare i arbetsutskottet.

– Vi hade tänkt utse en kandidat till kommunalråd i juni, men eftersom gruppen var överens bestämde vi oss för att ta det redan nu, förklarar han.

Han är medveten om att det inte är säkert att valet till kommunalrådsposten går igenom i fullmäktige.

– Alliansen vill fortfarande ha tre block, men frågan är hur mycket heder de rödgröna har, om de fortfarande vill sno platsen för oss, säger han.

Ulf Berggren är också ledamot i socialnämnden och ersättare i dess arbetsutskott, ledamot i Hässleholm Miljö och ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslöt också efter votering att gå vidare med köpet av PJ Åkeri, fastigheten invid järnvägen bakom Netto, för ett belopp på 14,3 miljoner kronor. De rödgröna röstade ja, SD nej och alliansen lade ner sina röster efter att Pär Palmgren inte fått igenom sitt yrkande om en köpeskilling på max 11 miljoner kronor, i enlighet med den senaste värderingen.

– Om det blir likadant i fullmäktige får vi kanske fundera på att bifalla ett lägre belopp istället för att rösta nej så att det blir lite billigare för kommuninvånarna, säger Patrik Jönsson.

Han anser inte att kommunen överhuvudtaget behöver köpa fastigheten.

– Är det för höghastighetstågens skull så är det väl statens sak att expropriera den och det blir säkert det billigaste för skattebetalarna, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se