torsjö live vers2

Miljöinspektörer grävde fram soptipp vid Sötekärrsbäcken

Miljöinspektörer grävde fram soptipp vid Sötekärrsbäcken

Två miljöinspektörer grävde och borrade på fredagen i marken bredvid Sötekärrsbäcken där en gammal soptipp med farligt avfall enligt vittnesuppgifter ska ha legat. De hittade diverse avfall som bekräftar att en deponi legat på platsen.

Miljöchef Sven-Inge Svensson säger att det nu finns grund för att kräva att kommunens tekniska nämnd som markägare tar ansvar för att utreda vilka föroreningar som finns i marken.  Förhoppningen är att då också få klarhet i vad som förgiftar bäcken och var det kommer ifrån, något som både tekniska nämnden och reningsverksbolaget Hässleholms vatten vägrat att utreda.

Där det idag är en stig på norra sidan om Sötekärrsbäcken låg grustäkten som blev en deponi.
Där det idag är en stig på norra sidan om Sötekärrsbäcken låg grustäkten som blev en deponi.

Sven-Inge Svensson berättar att inspektörerna både grävde och borrade och stötte på väldigt mycket sten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Men de hittade bland annat glas, metall och isolering, så det finns avfall där. Därmed har vi grund för att kräva att tekniska nämnden utreder vidare, säger han.

Vattnet i Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket är kraftigt förorenat och onaturligt höga temperaturer har uppmätts vintertid.

Länsstyrelsens provtagningar visade våren 2015 mycket höga salt- och kalciumhalter, tungmetaller,  näringsämnen och bakterier, en cocktail som kan tyda på en kombination av lakvatten från soptipp och utsläpp från reningsverk.

Analysföretaget Regito undersökte bäcken efter fiskdöd i maj 2016 och konstaterade bland annat högt näringsinnehåll, hög konduktivitet och syrehalt nära noll. Dessutom noterades smutsvattensvamp i utloppet till Finjasjön, en bakterie som ofta finns i förorenat vatten från reningsverk.

Men ansvariga på reningsverket har hela tiden hävdat att de inte är markägare och inte heller har eller har haft några utsläpp i bäcken, trots historiska uppgifter om att både dagvatten och avloppsvatten gått ut där.

Massor av små fiskar ligger döda eller döende i den förorenade Sötekärrsbäcken vid reningsverket. Foto: Berit Önell
Massor av små fiskar låg döda eller döende i den förorenade Sötekärrsbäcken i maj 2016. Foto: Berit Önell

Miljönämnden krävde att Hässleholms vatten skulle utreda orsaken till föroreningarna, undersöka det svarta bottensedimentet och föreslå åtgärder, men när bolaget nekade riktade miljönämnden om föreläggandet till tekniska nämnden som kommunens fastighetsägare. Även tekniska nämnden vägrade dock, med hänvisning till att den bara är en av många markägare i den samfällighet som äger bäcken. Nämnden överklagade till länsstyrelsen som upphävde föreläggandet och ansåg att miljönämnden borde ställa kravet till Hässleholms vatten på nytt.

Men Sven-Inge Svensson hoppas nu istället att uppgifterna om den gamla deponin i det före detta grustaget norr om bäcken ska leda till att problemet utreds. Marken där ägs nämligen endast av kommunen, så tekniska nämnden kan inte komma undan ansvaret som fastighetsägare. Enligt vittnesuppgifterna ska kommunen också ha använt deponin till att dumpa farligt avfall.

– Nu tar vi det från andra hållet och förhoppningsvis hittar de något som kan ha påverkat bäcken, säger Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se