torsjö live vers2

Förhandsbesked för tre hus som ska bli sex

Byggnadsnämnden fick kalla in juristen för att reda ut begreppen vid sammanträdet i veckan. Ägaren till Vankiva skola fick förhandsbesked av byggnadsnämnden för tre nya hus på fastigheten, men också för avstyckning av sex fastigheter, vilket innebär möjlighet att bygga hela sex hus. Förhandsbesked innebär att tjänstemännen får pröva ansökan om bygglov utan att ärendet […]

Det handlar inte om köttgrytor eller sandlådor

För Vänsterpartiet handlar röran i Hässleholm inte om prestige, platser i presidier, köttgrytor eller sandlådor. Det handlar om politik och människors vardag. Vår riktning var klar efter valet. Med investeringar i nya förskolor, hvb-hem, äldreboende och en fibersatsning för alla. Upprustning av Österås och lekplatser och skolgårdar. Det byggs igen i Hässleholm. Nya bostäder, nya företag, nya […]

Ekonomi och lycka

Förmögenhetskoncentrationen har ökat i industrinationerna sedan mitten av 1900-talet. Detta ska ses i skenet av att tilltagande ojämlikhet hör ihop med kapitalism. En okontrollerad ökning i ojämlikhet hotar i förlängningen demokrati och näringsliv. Detta tycks vara några av den franske nationalekonomen Thomas Pikettys slutsatser i verket ”Kapitalet i tjugoförsta århundradet”. Det är intressant att en […]