torsjö live vers2

Förhandsbesked för tre hus som ska bli sex

Förhandsbesked för tre hus som ska bli sex

Byggnadsnämnden fick kalla in juristen för att reda ut begreppen vid sammanträdet i veckan. Ägaren till Vankiva skola fick förhandsbesked av byggnadsnämnden för tre nya hus på fastigheten, men också för avstyckning av sex fastigheter, vilket innebär möjlighet att bygga hela sex hus.

Förhandsbesked innebär att tjänstemännen får pröva ansökan om bygglov utan att ärendet på nytt kommer upp i byggnadsnämnden. Men PO Bengtsson (C ) ansåg att bygglov i detta fall borde prövas av byggnadsnämnden, trots förhandsbesked.

Om byggnadsnämnden skulle besluta om förhandsbesked och sedan ändå ta tillbaka ärendet innebär det att tjänstemannens delegation återkallas. Ett sådant förfarande föreslogs, men röstades ned.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

-Däremot beslöts att nämnden ska få information för att se till att byggnadernas utformning inte bryter av för mycket. Det är en gammal fin skola där det ska byggas nya bostäder, berättar Lars Klees (SD), förste vice ordförande i nämnden som för närvarande håller i ordförandeklubban eftersom den posten är vakant.

Björn Widmark (FV) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

Sex nya hus innebär en ny sammanhållen bebyggelse. Kommunalt VA finns redan och är dimensionerat för sju hus.

Risk för buller från väg och järnväg finns enligt kartunderlag, men bedömningen är att kraven bör klaras eftersom husen ligger på samma avstånd som bedömts lämpligt i ett tidigare bygglov i Vankiva.

Två grannar har yttrat sig. Den ena har synpunkter på att tre nya byggnader kan uppföras på tomten utan att det prövas i detaljplan, då detta innebär att det blir en ny liten by. Denna granne anser även att det är synd att förstöra miljön inne på skolan och att de nya byggnaderna kommer att ta bort charmen i de gamla skolbyggnaderna från 1916.

Den andra grannen tycker tvärtom att det är positivt att någon vill bygga bostäder så att invånarantalet i byn ökar.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se