torsjö live vers2

Presskonferens utan visioner

Presskonferens utan visioner

Skulle undertecknad till äventyrs uttala en alldeles egen jordnära politisk vision på kommunal nivå skulle denna kunna se ut som följer:

  • Alla våra äldre som har behov av detta skall serveras minst ett mål varm mat varje dag. Maten skall tillagas lokalt av kunnig personal. Råvaror av god kvalitet och gärna lokalt producerade skall användas. Halvfabrikat bör undvikas. Det som här sägs borde vara en självklarhet med tanke på att den dagliga spisen för många äldre är en av de få njutningar man kan se fram emot!
  • De medborgare som dagligen har behov hjälp och stöd exempelvis i hemmet skall i görligaste mån mötas av samma personal. Denna personal skall självklart ges tid att föra medmänskliga samtal med dem som har sådana behov. Detta behov lär för övrigt de allra flesta av oss ha, ung som gammal.
  • Skolan lär vara en kommunal angelägenhet trots att vi dagligen hör politiker på riksnivå tycka om densamma. Låt oss se till att samtliga våra skolelever varje dag ges möjlighet till någon form av fysisk aktivitet. Allmänna kunskaper om det samhälle vi lever i bör paras med filosofiska tankar rörande vikten av att kunna se skeenden utifrån olika utgångspunkter. Detta i akt och mening att skapa ett samhälle där vi alla i god sämja kan leva tillsammans.
  • Kultur innefattande idrottsliga aktiviteter, teater och dans i olika former, samtals- och studiegrupper och mycket mera bör ges långt större stöd än vad som nu är fallet. En konkret åtgärd skulle kunna vara att snarast se till att de aktiviteter som behöver lokaliteter och tak över huvud snarast får detta.
  • Medborgarnas lagstadgade möjligheter till insyn i kommunal verksamhet måste tas på allvar. Hässleholms kommun har vid upprepade tillfällen underlåtit att diarieföra handlingar på ett korrekt sätt. Ansvaret för detta kan sägas ligga både hos politiker och tjänstemän. Underlåtenhet av detta slag måste fortsättningsvis beivras.

På bilder i våra lokaltidningar kan vi den 11 maj 2017 se foto av fyra ”uppgivna” välarvoderade politiker. Dessa tycks för länge sedan kastat jordnära politiska visioner överbord.

Lena Wallentheim (S), Per-Åke Purk (V), Mats Sturesson (C) och Hans-Göran Hansson (M), de så kallade ”rödgröna”, tycks ha samlat till presskonferens för att låta meddela att i den så kallade ”alliansen” är alla stygga och omedgörliga. Denna stygga och omedgörliga allians budskap vid tidigare presskonferenser tycks ha varit av liknande slag beträffande deras syn på de ”rödgröna”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Så till sist för att återknyta till undertecknads jordnära politiska visioner kommer säkert frågan på sedvanligt politiskt manér upp, nämligen hur dessa ska finansieras.

Särskild finansiering är obehövlig! Vi ska endast vid val se till av vi slipper politiker som genom sin dårskap ser till att skattebetalarnas pengar hamnar i fickorna på skrupelfria byggherrar och på fantasiprojekt utan verklighetsbakgrund.

Ronny Larsson i Kvistalånga 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se