torsjö live vers2

Oppositionen stoppade motion om ny politisk organisation

Oppositionen stoppade motion om ny politisk organisation

Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga de kontroversiella valen till första och andra vice ordförande, inklusive valet till nytt kommunalråd efter Ulf Erlandsson. Foto: Anders Thall
Det kan dröja innan den politiska omorganisationen kommer till kommunfullmäktige. De rödgröna har majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott och röstade på tisdagen igenom en bordläggning. Foto: Anders Thall/knallofall.se

Förslaget till ny politisk organisation i Hässleholms kommun kommer inte upp i kommunfullmäktige den närmaste tiden. Det såg den rödgröna oppositionen till genom att rösta för bordläggning av den borgerliga alliansens motion vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde på tisdagen.

Kommunalrådet Mats Sturesson C). Foto: Berit Önell
Mats Sturesson (C). Foto: Berit Önell

Enligt Mats Sturesson (C) var orsaken till bordläggningen att handlingarna med förslag till nya reglementen med mera kommit ut sent och även korrigerats flera gånger.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är ett rätt komplicerat ärende. Vi har inte haft möjlighet att sätta oss in i allt, förklarar han.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M), som lagt motionen, har viss förståelse för att ledamöterna behöver mer tid.

– Jag hade inte räknat med att få igenom motionen idag. Det är ett ganska digert material och det finns mycket att fördjupa sig i, säger han.

Bland annat gäller det de juridiska aspekterna som inte är helt klarlagda. Det finns rättsfall som visar att en kommun kan upplösa nämnderna för att omorganisera i bemärkelsen slå samman eller upplösa nämnder. Det har varit svårare att hitta stöd för att minska antalet ledamöter utan att upplösa nämnderna, vilket är vad motionen föreslår utom när det gäller fritidsnämnden och kulturnämnden som enligt förslaget slås ihop, liksom byggnadsnämnden och miljönämnden.

– Men det finns goda exempel även på minskat antal ledamöter, säger Pär Palmgren.

Kan bordläggas hur många gånger som helst

Han kommer nu att försöka få upp ärendet till nästa sammanträde i arbetsutskottet. Om det går igenom där blir kommunstyrelsen nästa instans innan det avgörs i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Men det kan bli likadant nästa gång.

– Det kan bordläggas hur många gånger som helst, säger Pär Palmgren som befarar att de rödgröna kommer att göra allt för att förhala ärendet.

Det förnekar Mats Sturesson.

– Jag kan inte svara på hur vi kommer att göra nästa gång. Man jag ser inte upprepade bordläggningar som något framgångsrecept. Jag tycker bara att vi ska få den tid vi behöver för att fullt förstå ärendet, säger han.

Pär Palmgren påminner om kopplingen till att kommunfullmäktige i juni i fjol beslöt om en översyn av nämndsorganisationen med syftet att dra ner på antalet nämnder och ledamöter för att minska kostnaderna. Enligt det beslutet ska ett förslag presenteras i kommunfullmäktige i september i år.

– Är det inte klart då får väl kommunfullmäktiges ordförande efterlysa ärendet, säger Palmgren.

Sturesson hävdar dock att det rör sig om två helt skilda ärenden.

– Grunduppdraget gick till parlamentariska gruppen, sedan har det hållits ett extra kommunfullmäktige där en motion presenterades. Det är snarlika ämnesområden, men ändå olika saker.

Voteringen slutade 3-2.

Kan inte få alla ordförandeposter

Efter beredning och juridisk bedömning ser förslaget lite annorlunda ut. Alliansen kan inte längre räkna med alla ordförandeposter. Det skulle strida mot kommunallagen. Posterna ska enligt lagen tillsättas av fullmäktige. Av samma anledning går det inte att i förväg bestämma att de båda andra blocken ska dela på posterna som vice ordförande. Inte heller förslaget att personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium klarade den juridiska granskningen. Däremot går det bra att låta kommunstyrelsens presidium bli krisledningsnämnd.

I den nya organisationen föreslås kommunstyrelsen få tolv ledamöter och nämnderna åtta. Omsorgsnämnden, socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden fortsätter att ha arbetsutskott. Övriga nämnder samt kommunstyrelsen ska enbart ha presidieberedningar.

De rödgröna har fortfarande majoritet i nämnderna som samtliga har avslagit motionen när de fått den på remiss. Motiveringarna har främst varit en hänvisning till det pågående uppdraget i parlamentariska gruppen. Fritidsnämnden menade att en minskning av antalet ledamöter skulle leda till ett demokratiunderskott. Miljönämnden och byggnadsnämnden kommenterade att de inte såg några ”övervägande fördelar”, men preciserade sig inte närmare.

Det politiska läget i Hässleholms kommun är alltså fortsatt oklart.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se