Gruppen-3a-328x120

Bernsheim avgår efter uppmaning från partiet

Bernsheim avgår efter uppmaning från partiet

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Richard Bernsheim (M) avgår efter uppmaning från Moderaternas fullmäktigegrupp och Hässleholmskrets.

Orsaken är de ekonomiska problem som lett till att kronofogden jagat honom, både privat och i de företag han drivit, något som Frilagt avslöjade i april.

– Det handlar om förtroendet både hos väljarna och gruppen, säger kretsordförande Kenny Hansson.

En ny ordförande ska presenteras på måndag.

Richards Bernsheims affärer och frågan om partiets fortsatta förtroende för honom stod på dagordningen vid Moderaternas kretsmöte på onsdagskvällen, men fullmäktigegruppen beslutar i nästa vecka. Foto: Gunvor Borre
Frilagts avslöjande om att Richards Bernsheim jagades av kronofogden har nu lett till att han avgår som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Moderaternas fullmäktigegrupp och Hässleholmskrets uppmanade honom att lämna uppdraget. Foto: Gunvor Borre

Richard Bernsheim mejlade till kommunkansliet för att meddela sin avsägelse som både ordförande och ledamot i barn- och utbildningsnämnden, kommunens största nämnd med en budget på över en miljard kronor. Han slutar den 1 augusti.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kretsen och fullmäktigegruppen har haft totalt fyra möten för att diskutera frågan. Det slutgiltiga beslutet fattades på fullmäktigegruppen i måndags kväll.

– Vi var eniga om att uppmana Richard att lämna sitt uppdrag i barn- och utbildningsnämnden. Ingen sa att han borde sitta kvar. Däremot var vi inte eniga om när det skulle ske, berättar Kenny Hansson.

En del av ledamöterna ansåg att ett snabbare avslut var att föredra, men Kenny Hansson hörde till dem som inte ville att Richard Bernsheim skulle avgå förrän en efterträdare hittats.

Han vill också ge efterträdaren lite tid att förbereda sig och hoppas därför också att en efterträdare kan utses på kommunfullmäktige redan på måndag kväll.

– Ett namn ska presenteras inför valberedningen klockan 17 på måndag eftermiddag, berättar han.

Flera namn har diskuterats.

Moderaternas kretsordförande Kenny Hansson, anser att Bernsheims skulder kunde påverka förtroendet hos både väljarna och internt. Foto: Urban Önell
Moderaternas kretsordförande Kenny Hansson, anser att Bernsheims skulder kunde påverka förtroendet hos både väljarna och internt.

Kenny Hansson vill inte göra sig till tolk för alla ledamöter när det gäller hur allvarligt de sett på Bernsheims skulder.

– Min egen uppfattning är att det är ytterst anmärkningsvärt att han inte berättat för gruppen om sin ekonomiska situation, säger han.

Med tanke på att barn- och utbildningsnämnden är den av kommunens nämnder som har störst budgetram anser Kenny Hansson att det borde ha påverkat ordförandevalet.

– Om vi hade vetat hur det var hade valet kommit i ett annat ljus, säger han.

Enligt Kenny Hansson visste partikollegorna bara att Bernsheim haft ett antal mindre skulder privat inför valet 2014 och trodde att de problemen var lösta.

Först genom Frilagts granskning blev det känt att kronofogden nyligen försökt utmäta ett av företagen, men att alla konton gapade tomma och att det inte fanns några utmätningsbara tillgångar. Aktuell skuld var 1,6 miljoner kronor och bolaget var enligt Bolagsverket konkursmässigt.

Privat hade han 31 betalningsanmärkningar efter valet 2014, med en total skuld på cirka 400 000 kronor som ledde till att kronofogden var på väg att utmäta även familjens bostad.

Kenny Hansson betonar att han har fullt förtroende för Richard Bernsheim både som person och politiskt.

Men ekonomiskt är det alltså en annan sak.

– Det handlar om förtroendet både hos väljarna och internt i gruppen, särskilt så nära inpå ett val, säger han.

Bernsheims ekonomiska problem var inte kända hos partikollegorna före Frilagts avslöjande.
Bernsheims ekonomiska problem var inte kända hos partikollegorna före Frilagts avslöjande.

Richard Bernsheim kommer att sitta kvar som ledamot i kommunfullmäktige och internt som vice kretsordförande i Moderaterna i Hässleholm.

– Om jag ska vara lite positiv så har ingen klagat på mitt politiska arbete, säger han till Frilagt.

Han medger dock att han är lite besviken över att behöva lämna barn- och utbildningsnämnden eftersom han inte anser att det skulle vara något problem att fortsätta med uppdraget. Han har nu lämnat styrelseposterna i företagen och de privata betalningsföreläggandena förklarar han med sjukdom i familjen.

– Om jag inte har fullt förtroende kan jag inte påverka politiken. Men jag har annat att göra och har aldrig varit i politiken för uppdragens skull utan för att jag har ett engagemang, säger han.

Han tänker inte heller bara gå hem nu utan vill hjälpa sin efterträdare att komma in i uppgiften på ett bra sätt, bättre än han själv kunde när han hastigt tillträdde efter att Mikael Koenen (L) lämnat sina uppdrag med omedelbar verkan.

– Så länge partiet vill ställer jag upp, säger Richard Bernsheim.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se