Gruppen-3a-328x120

Frilagt fyller två år

Frilagt fyller två år

Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt
Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt

Idag är det exakt två år sedan Frilagt startade. Det har varit en tuff, men meningsfull, rolig, framgångsrik och helt fantastisk tid. Nu ser vi fram emot nya utmaningar.

Frilagt får fler och fler läsare och många av nyheterna och granskningarna har fått stort genomslag bland läsare i Hässleholmstrakten, några även i regionala och rikstäckande medier. Ekonomin går också på rätt håll igen efter en tillfällig svacka. Den vädjan vi gick ut med i april fick ett enormt gensvar som vi tolkar som en bekräftelse på att det finns ett starkt stöd för att fortsätta med Frilagt. Stort tack!

Dessvärre har makthavare i Hässleholm varken slutat slösa med skattepengar, hindra insyn eller mygla. Men det är vetenskapligt bevisat att granskande journalistik motverkar och förebygger korruption och maktmissbruk. Sannolikt är det den enda medicin som biter. Därför fortsätter Frilagt med sina orädda granskningar. Ingen annan lär göra det, åtminstone inte den närmaste tiden, inte i Hässleholm.

Tack vare ett gäng engagerade medborgarjournalister finns också förhoppningen att Frilagt ska kunna satsa ännu mer framöver.

En del politiker hade hoppats att Frilagt skulle bli ett kortvarigt projekt. En del hade ju också ansträngt sig rejält för att få bort undertecknad från Norra Skåne. Men efter två år kan de ge upp den förhoppningen. Frilagt har nog kommit för att stanna. Som jag sa till en kommunpolitiker nyligen: ”Ni får dras med mig, vare sig ni vill eller inte”.

Frilagt är idag också en aktör som räknas utanför Hässleholm. För ett par veckor sedan var jag på Göteborgs universitet (JMG) för att möta journalistelever och diskutera framtidens medier, källkritik, medborgarjournalistik, ”medskapande journalistik” med mera . I panelen fanns, förutom Frilagt, Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen på SVT, Emanuel Karlsten, journalist och rådgivare i digitala medier, Mats Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och Sofia Dahlström, chefredaktör på GT.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ett par dagar dessförinnan var jag på Södertörns högskola i Stockholm som bjöd in till nätverksträff för hyperlokala medier i Sverige. Över 30 personer från olika delar av landet deltog. Vi fick ta del av forskningsresultat kring de nya lokala medierna av Gunnar Nygren, professor, och Carina Tenor, journalist och projektforskare, som tidigare intervjuat oss.

– Står hoppet till de hyperlokala medierna, var deras fråga.

Frågan är berättigad när de traditionella lokala dagstidningarna drar ner allt mer och lämnar hela kommuner utan mediebevakning. Mellan 2004 och 2014 har en tredjedel av landets lokalredaktioner lagts ner.

Tomrummet fylls allt oftare av lokala nyhetssajter som drivs av engagerade medborgare, professionella journalister eller en kombination.

För de flesta är ekonomin det största problemet, trots att nättidningar är så mycket billigare att producera än papperstidningar. Annonseroch stödprenumerationer är några sätt att finansiera de nya lokala medierna. Kanske kan ett nytt mediestöd, istället för dagens presstöd, hjälpa den hyperlokala journalistiken att fylla sitt demokratiska uppdrag i framtiden. Ett förslag lades fram i medieutredningen förra året, men något beslut har ännu inte fattats.

Idag finns över 90 småskaliga och fristående digitala medier i landet. Frilagt är alltså en av många. Vid träffen bildades ett nytt nätverk med bland annat en Facebookgrupp för fortsatt kontakt. Frilagt ingår också i ett skånskt nätverk tillsammans med Bjuvsnytt, Nättidningen Fyren och Burlövs Nyheter.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se