Gruppen-3a-328x120

Farligt nära dikeskanten

Farligt nära dikeskanten

Urban Önell
Urban Önell

”Prästens lilla kråka skulle ut och åka. Ingen hade hon som körde. Än slank hon hit, än slank hon dit, än slank hon ner i diket.” Barnvisan och dansleken används flitigt vid jul- och midsommarfester.

Hässleholms kommun lider av samma problem som kråkan. ”Ingen hade hon som körde”. Det finns ingen politisk majoritet som lyckats ta ett stadigt tag i ratten, under mandatperioden, varken de rödgröna eller de tre allianspartierna (M,L och KD). Under fullmäktiges senaste sammanträde gick all tid åt till att strida om politiska poster, ytterst nära dikeskanten.

För att tala på sportjournalisters vis är det ”mycket snack och lite hockey”. Läget innebär att fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder har svårt att fatta nödvändiga beslut. Demokratin och medborgarna är de stora förlorarna. Att kaos råder kan ingen av de förtroendevalda svära sig fri ifrån. Tilltron till politikernas förmåga att styra kommunen riskerar att sjunka till nya bottennivåer. Det är bekymmersamt.

Vad är det då för krafter som tar över när den politiska makten försvagas? Kommunala tjänstemän med vilda idéer kan komma att agera helt på egen hand utan att det är politiskt förankrat. Besluten blir inte föremål för offentlig debatt och allmänhetens möjligheter att påverka samhällsutvecklingen minskar ytterligare. Ett demokratiunderskott uppstår.

Det motsatta är också tänkbart. Att tjänstemännen blir villrådiga, slår sig till ro och inte tar tag i det som behöver göras. Till råga på allt kan näringslivet, starka ekonomiska intressen och lobbyorganisationer flytta fram sina redan framskjutna positioner, på kommuninvånarnas bekostnad. Det är inte en önskvärd maktförskjutning. Allt som en följd av att det politiska beslutsfattandet inte fungerar tillfredsställande.

Poängen med att lägga den yttersta makten hos folkvalda politiker är att medborgarnas intressen ska gå före allt annat. Demokrati betyder folkstyre. Det innebär att politiker alltid ska kunna göras ansvariga för hur de förvaltat väljarnas mandat. Det kan till och med leda till att de måste avgå om förtroendet är förverkat. Makthavarna måste också ovillkorligen ställa sina platser till förfogande vart fjärde år i allmänna val. Vi ska ha möjlighet att rösta bort dem om vi är missnöjda.  Alternativt kan vi välja att ge dem förnyat förtroende. Det är hög tid för våra folkvalda i Hässleholm att visa om de vill vara med och fatta beslut också efter valet 2018.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se