torsjö live vers2

Klartecken önskas för ökat byggande

Klartecken önskas för ökat byggande

Det kommer att vara tätt mellan byggkranarna i Hässleholm de närmaste åren. I alla fall om kommunens tjänstemän och byggföretagen får som de vill. Det framgick vid torsdagens frukostklubbsmöte i blå salongen i Hässleholm kulturhus.

Träffen samlade ett 70-tal företagare, politiker och tjänstemän, som välkomnades av kommunens tillväxtchef Mikael Kipowski. Han uppmanade till applåder för Eolus Vind för den miljardorder som företaget rott hem. Företaget representerades av Johan Hammarqvist som även var dagens moderator. Kipowski informerade om att näringslivssamordnare Roger Höjendal lämnar kommunen efter tre år. Han börjar en tjänst på Finja AB.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Först att utfrågas var Markus Hammarström, Skanska, Erik Gustavsson, EG Bygg och Åsa Fredin, K-Fastigheter. Vilket engagemang har företagen i vår del av länet? Markus framhöll att de sysslar mest med samhällsfastigheter och industribyggnation, De behöver god framförhållning när det gäller bostäder, de vill bygga minst 200-300 lägenheter.

EG Bygg vill bygga i lite mindre skala, cirka 20-30 lägenheter per år. Företaget har patent på sin byggmetod, strävar efter ett hållbar produktion och att komma nära passivhusnivån. I dag förbrukar deras hus inte mer än ca 35 kWh per kvadratameter och år. Bankerna fick sig en känga för att de inte ställer upp när det gäller finansiering av byggnation på småorterna. Det har det inte minst klagats på från Hästvedahåll.

K-Fastigheter expanderar i stora delar av södra Sverige och Åsa Fredin meddelade att företaget ska börsintroduceras inom tre år. Hon menade att politiken är viktig och att man har visioner i kommunerna. Företaget har för närvarande 944 lägenheter på gång och för att hålla nere kostnaderna jobbar man med att återanvända planlösningar.

I tur stod nu Dan Ljungdahl, projektledare för Öresundstågens underhållsdepå, kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter och planchef Gertrud Richter. Depån ska vara klar 2019 och sysselsätta 100-150 personer, till en kostnad av 1,5 miljard. Här finns mycket mark, 22 hektar, att expandera på och Ljungdahl tyckte att kommunen hade ställt upp bra.

Gertrud Richter vill gärna snabba på planprocessen och ha med exploatörerna på ett tidigt stadium. Markanvisningstävlingar kommer att utlysas, men problemet är att efterfrågan är större än tillgången och det finns intresse från fler aktörer som är intresserade av att bygga.

På en fråga från moderatorn på en 10-gradig skala hur bra detaljplaneringen är svarade Jakob Ruter 2-3 och Gertrud Richter 5. Det finns med andra ord mycket att göra för att snabba på processen. Den fördjupade översiktsplanen ska helst vara klar före årets slut, summerade Richter.

Avslutningsvis utfrågades Anders Fredriksson, Sveriges Byggindustrier och Malin Wildt- Persson, utvecklingsledare på Skåne Nordost. Anders menade att personalresurserna utnyttjas maximalt. Utbildning och inskolning av både ungdomar och nyanlända är nödvändigt för att klara efterfrågan inom byggindustrin. Omsättningen har ökat i nordöstra Skåne från 1,5 till 6-7 miljarder de senaste åren.

Malin Wildt-Persson efterlyste ett ökat byggande på landsbygden och Anders Fredriksson attityden att nordöstra Skåne inte längre är ”kusinen från landet”, utan en region att räkna med. Han ansåg att infrastruktur, mark- och planfrågor styr mycket av byggandet. Det är viktigt att samma regler gäller i alla kommuner. I avslutningen framhöll Fredriksson att det är angeläget att prioritera stambanan Lund-Hässleholm, E22 och att Skånebanan får två spår.

Lars Nord

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se