torsjö live vers2

Hetsig diskussion om Ljusets moské på kommunstyrelsen

Hetsig diskussion om Ljusets moské på kommunstyrelsen

Frilagts avslöjande om radikal islamism i Ljusets moské i Hässleholm blev föremål för en hetsig diskussion på kommunstyrelsens sammanträde.

– Moskén är en stor säkerhetsrisk, sa Patrik Jönsson (SD) som ansåg att den borde stängas.

 Ingrid Nyman (S) försvarade moskén och betonade religionsfriheten, vilket gjorde Patrik Jönsson så upprörd att han kallade henne ”idiot”, något som fick övriga ledamöter att reagera starkt.

– Jag beklagar det, jag kom inte på något bättre ord just då, säger Patrik Jönsson.

Det rödgröna blocket kräver i en skrivelse också att fullmäktiges presidium ska ta itu med ledamöternas ohövliga språkbruk.

Patrik Jönsson (SD) ansåg att förutsättningarna för fiberprojektet förändrats helt. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD) Foto: Urban Önell
Ingrid Nyman (S). Foto: Urban Önell
Ingrid Nyman (S). Foto: Urban Önell

Patrik Jönsson anser att kommunen ska verka för att få moskén stängd så fort som möjligt, exempelvis genom att dra in det tillfälliga bygglovet för lokalen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det handlar om människoliv. Vi hör ständigt om terrordåd runt om i världen och antalet i norra Europa ökar. 10 000-tals människor dödas av IS, våldtas, läses in i burar. Nu har vi en moské där företrädare och styrelsemedlemmar sprider sådan propaganda och en imam försökt döda en person av annan religiös uppfattning. Det blir då snudd på patetiskt att en S-politiker talar för moskéns bevarande. Jag förstår det inte. Jag är själv pappa till en dotter. Ska vi fullständigt blunda för terrordåd? Jag tycker att det är oförlåtligt att säga något sådant, säger han.

Han förklarar att han blev väldigt upprörd av Ingrid Nymans uttalanden.

– Det är så extremt allvarligt, det bara brast för mig. Jag skulle klart ha sagt att det hon sa var idiotiskt istället, säger han.

Han säger att han bad om ursäkt efter kaffepausen.

– Jag beklagade det inträffade och förklarade att jag inte kom på något bättre ord, säger han.

Islamismen kom på tal i början på sammanträdet, i samband med kommunchefens information om kommunledningskontorets verksamhet.

– Han tog upp utmaningar som kommunen står inför och nämnde bland annat extremistiska aktiviteter utifrån artiklarna i Frilagt och Kvällsposten. Då sa Patrik Jönsson: ”Den ska bort”. Jag reagerade på det och sa att man inte kan döma någon efter en tidningsartikel, berättar Ingrid Nyman som då inte själv hade läst någon av artiklarna.

Hon fortsatte med att säga att polisen bör avgöra om det är fråga om brottslig extremism.

– Även om någon som ingått i deras verksamhet är extremist så kan vi inte säga att alla muslimer är det. Jag känner många muslimer och de är rätt så goda människor. Dessutom finns det andra också som kan kallas extremister och terrorister, säger Ingrid Nyman.

Hon uppfattade det som att Patrik Jönsson bad om ursäkt efter pausen, efter att både Pär Palmgren och Lena Wallentheim markerat att hans angrepp på henne var olämpligt.

– Jag accepterade hans ursäkt, men jag hörde inte exakt vad han sa. Andra undrade sedan hur jag kunde göra det. Men Ulf Berggren (SD) kom och bad om ursäkt, säger hon.

Efter sammanträdet har hon läst Frilagts artikel. Hon betonar att hon inte accepterar extremism i någon form, men att det inte går att stänga en moské på grund av en tidningsartikel.

– Vi får naturligtvis följa upp de här uppgifterna, säger hon.

Kommunen, har liksom polisen, fått en inbjudan att besöka Ljusets moské. Troligen kommer även politiker att delta.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) berättar att kommunstyrelsens presidium också vill ha mer information om kommunens arbete mot extremism.

– Vi vill gärna träffa socialnämndens presidium, samordnaren Anna Sjöholm och säkerhetschefen Anders Nählstedt före semestrarna. Vi behöver veta så mycket vi får veta. Om vi ska ta en diskussion med polisen behöver vi veta mer, säger han.

Han ser behov av att skaffa sig en lägesbild.

– Vi bör veta mer än vi gör. Hur många moskéer finns det till exempel här?

Han är öppen för att kontakta andra kommuner för att lära sig av deras arbete mot extremism.

Även Patrik Jönsson är positiv till att besöka moskén. Han tycker docka att det är viktigt att ställa dess företrädare till svars.

– Egentligen tycker jag att vi skulle ha kallat dem till oss och sagt att deras verksamhet är oönskad. Säpo borde också ta i med hårdhandskarna, säger han.

Kommunfullmäktiges nya presidium ledde för första gången sammanträdet, från höger ordförande Douglas Roth (M), förste vice ordförande Patrik Jönsson (SD) och andre vice ordförande Irene NIlsson (S). Foto: Berit Önell
Kommunfullmäktiges presidium, från höger ordförande Douglas Roth (M), förste vice ordförande Patrik Jönsson (SD) och andre vice ordförande Irene NIlsson (S) uppmanas att förbättra ordningen och stämningen i fullmäktige. Foto: Berit Önell

Ingrid Nyman tycker att stämningen blivit allt mer negativ i kommunstyrelsen och framförallt i kommunfullmäktige.

– Kommunchefen berättade också att tjänstemän känner obehag inför att föredra sina ärenden i kommunstyrelsen. Vi måste tänka på att vara ödmjuka och inte gå till personangrepp även om vi har olika åsikter, säger Ingrid Nyman.

Värst tycker hon att det är i kommunfullmäktige som är offentligt.

– Det har inte varit roligt på länge. Där pågår också en förföljelse av Lena (Wallentheim), säger Ingrid Nyman.

I sin skrivelse till fullmäktiges presidium, Douglas Roth (M), ordförande, Patrik Jönsson, förste vice ordförande och Irene Nilsson (S), andre vice ordförande, tar de rödgröna upp några exempel.

– Man kallar till exempel en del partier för fiender. Att använda den sortens ord känns närmast som en krigsförklaring, skriver de bland annat.

De betonar att partierna är politiska motståndare som ska föra fram sina partiers politik och debattera på ett sansat sätt.

– Vi vänder oss också mot den härskarteknik som främst riktas mot de kvinnliga ledamöterna, skriver de och förklarar att inga ledamöter ska behöva känna sig hånade och kränkta.

– Att på så sätt strypa debattlustan och undergräva viljan att föra fram sina åsikter är ett hot mot demokratin.

Skribenterna anser även att fullmäktiges ordförande bör vara tydligare med att se till att ledamöterna håller sig till ämnet.

Skrivelsen för fram skolornas arbete med värdegrundsfrågor som ett gott exempel.

– Fullmäktige i Hässleholm har mycket att lära av dem.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se