Gruppen-3a-328x120

Utan invandrare stannar Sverige

Utan invandrare stannar Sverige

Grunden för Sverigedemokraternas politik är att man gör skillnad på folk och folk. I Nsk 2/6 erkänner Lundh och Berggren (SD) att de vill säkra vår välfärd med en odefinierad arbetskraftinvandring. Däremot vill de stoppa asylinvandring – som om människor som beviljas asyl varken kan eller vill arbeta om de får möjligheten?

Har Lundh och Berggren tänkt tanken vad som skulle hända om alla med utländsk bakgrund stannade hemma från sina jobb. Bara en enda dag, eller i en vecka. Antagligen inte. Men vi vet: Sverige skulle ta tvärstopp!

Ni kallar oss inte längre ”samhällsfientliga” utan använder det något mildare ordet ”samhällsfarliga”. Då vill vi gärna påminna om några reformer som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgetförhandlingar med regeringen: Tio årliga miljarder till sjukvård, skola och omsorg, CSN-lån till körkort, bättre regler för deltidsstämpling, avgiftsfria vårdbesök för äldre och glasögonbidrag för barn och unga. Samhällsfarligt?

Missförhållanden i den privatiserade välfärden kan inte rättas till genom skärpta kvalitetskontroller. Kontroller görs redan men trots myndigheters påpekanden, bötesföreläggande med mera, fortgår förskingringen av våra skattepengar. Ytterligare kvalitetskontroller leder bara till mer byråkrati och ökade kostnader för samhället. Därför är en av Vänsterpartiets huvudfrågor fortfarande att begränsa möjligheterna till privata vinstuttag.

En annan huvudfråga för oss är att minska arbetstiden för alla. Sex timmars arbetsdag skulle vara en vinst både för samhället i stort, till exempel i form av minskade sjuktal, och för alla individer, bland annat i form av minskad stress, ökad psykisk hälsa, mer tid att tillbringa med sina barn, med mera.

Till skillnad från SD vill vi ha ett samhälle byggt på solidaritet, medmänsklighet och empati.

Kenneth Englund (V)

Magnus Åkeborn (V)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se