torsjö live vers2

Kommunens Röst – nytt parti med ny teknik för medlemsinflytande

Kommunens Röst – nytt parti med ny teknik för medlemsinflytande

Det nya lokala partiet Kommunens röst presenterade sig i samband med måndagskvällens kommunfullmäktige, från vänster Ulf Erlandsson, Håkan Spångberg och Michael Strömberg. Foto: Urban Önell
Det nya lokala partiet Kommunens röst presenterade sig i samband med måndagskvällens kommunfullmäktige, från vänster Ulf Erlandsson, Håkan Spångberg och Michael Strömberg. Foto: Urban Önell

Kommunens Röst är det nya politiska partiet i Hässleholm där medlemmarna med hjälp av modern teknik får ta ställning till beslutsförslag och direkt kan påverka hur deras företrädare röstar i de politiska församlingarna. Tidigare SD-politikerna Ulf Erlandsson, Michael Strömberg och Håkan Spångberg berättade om sitt parti i en paus i samband med måndagens kommunfullmäktige där de var med som åhörare.

Tidigare kommunalrådet Ulf Erlandsson och hans vänner har samlat in 52 namnunderskrifter för att få partiet registrerat och de har haft årsmöte.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Michael Strömberg är ordförande och Håkan Spångberg kassör, samma roller som de tidigare hade i Sverigedemokraterna i Hässleholm.  Suppleanter är tre personer som inte varit med i SD: Görel Johansson, Daniel Roslund och Jonas Johansson.

– Man får göra något nytt, inte bara samma sak som alla andra, säger Michael Strömberg.

– Vi vill involvera medborgarna mer i politiken, säger Håkan Spångberg.

En snabb och direkt dialog

Främst handlar det om att låta medlemmarna få ett mer tydligt inflytande över besluten via internet eller telefon. Teknik, som de testat och som även används på andra håll i landet, ger möjlighet att ta ställning till beslutsförslagen. Medlemmarnas uppfattning ska avspeglas proportionellt i hur partiets valda representanter röstar. Om partiet exempelvis har tio mandat och medlemmarna röstar 70 procent bifall och 30 procent avslag i en fråga ska sju ledamöter rösta bifall och tre avslag.

Tanken är att skapa en form av direktdemokrati.

– Det blir en snabb och direkt dialog, säger Håkan Spångberg.

Medlemmarna kan även väcka frågor som sedan drivs politiskt enligt samma princip. Detta ställer krav på medlemmarna att sätta sig in i politiken och sakfrågorna, något som företrädarna menar främjar demokratin i det längre perspektivet.

Medborgare som inte är medlemmar i partiet kan inte påverka på samma sätt.

– Men vem som helst kan bli medlem, även de som också tillhör andra partier, säger Ulf Erlandsson.

Kommunens Röst vill dessutom att det ska bli lättare att hålla lokala folkomröstningar.

Ingen höger-vänsterskala

Michael Strömberg betonar att partiet inte ska placeras in på en höger-vänsterskala.

– Vi vill gärna komma runt det tänket, vi tycker att det har gått i stå, säger han.

– Många har sagt att de saknat oss, vår kunskap och vårt engagemang, sedan vi lämnade politiken, även politiker bland våra tidigare motståndare i de rödgröna partierna, säger han.

De har inget fullständigt partiprogram och kommer kanske inte heller att ha det framöver.

– Det ska formas löpande med hjälp av medinflytande, men vi har några fokusfrågor , förklarar Håkan Spångberg.

I ett pressmeddelande skriver de att de ska ha en bred ideologisk grundsyn och särskilt fokusera på barn- och äldreomsorg, människor med funktionshinder, trygghet, rättvisa och företagsvänligt agerande. De talar om ett omtag efter all turbulens i Hässleholmspolitiken och om ett mer konstruktivt agerande inom politiken.

Några direkta likheter med SD menar de inte finns. Invandringsfrågan har de inte tagit ställning till.

– Det här är ett kommunalt parti, den frågan är mycket nationell, säger Michael Strömberg.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se