torsjö live

Nej till köp av dyr och förfallen fastighet bakom Netto

Nej till köp av dyr och förfallen fastighet bakom Netto

En oenig kommunstyrelse beslöt att föreslå kommunfullmäktige att köpa den nedgångna fastigheten bakom Netto. Foto: Berit Önell
Kommunfullmäktige sa nej till att köpa den nedgångna fastigheten bakom Netto. Foto: Berit Önell
Patrik Jönsson (SD) ansåg att förutsättningarna för fiberprojektet förändrats helt. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD). Foto: Urban Önell

Kommunen köper inte den förfallna fastigheten bakom Netto. Folkets Väls Björn Widmark lyckades oväntat få hela oppositionen i kommunfullmäktige med sig på att säga nej till affären som skulle ha kostat 14,3 miljoner kronor.

Som svar på en fråga från Patrik Jönsson (SD), med anledning av Frilagts granskning av radikal islamism i Hässleholm, lovade kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren(M) att göra vad han kunde för att förhindra våldsbejakande extremism.

Fullmäktige valde Robin Gustavsson (KD) till kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen efter Ulf Erlandsson. Stefan Larsson blir ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Kenny Hansson i byggnadsnämnden.

Robin Gustavsson (KD), till höger, blir kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Stefan Larsson, i mitten, blir ordförande i barn- och utbildningsnämnden, här tillsammans med Christer Caesar. Foto: Urban Önell
Robin Gustavsson (KD), till höger, blir kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Stefan Larsson, i mitten, blir ordförande i barn- och utbildningsnämnden, här tillsammans med Christer Caesar. Foto: Urban Önell

Patrik Jönsson ville veta hur Pär Palmgren avser att agera mot extremismen i Ljusets moské och föreslog att moskén stängs genom att dess tillfälliga bygglov dras in. Han ansåg också att kommunen tydligare borde informera elever om våldsbejakande extremism och kontakta Säpo för dialog om hur situationen bör hanteras.

– Jag är inte bara kritisk utan definitivt emot våldsbejakande extremism, religiös eller annan, och det är något som har kommit alltför nära på senare tid, sa Pär Palmgren.

– Kan jag på något sätt bidra till att förhindra det ska jag göra det, sa han.

Han förklarade att han tar till sig all information och att kommunledningen planerar ett besök i Ljusets moské och även ska träffa polisen.

-Med det här som bakgrund ska vi se vad vi kan göra. Att gå ut till elever i skolorna tycker jag är ett bra förslag. Det finns dessutom utsatta grupper i miljöer som ägnar sig åt våldsbejakande extremism, sa han.

Patrik Jönsson tackade för svaret och sa att det kändes tryggt. Sedan citerade han ur Frilagts artikel Haider Ibrahim, ordförande för Islamiska Shiasamfund i Sverige vars medlemmar de senaste åren utsatts för mycket hat och även attacker från extrema sunnimuslimer i Sverige.

– Den här wahhabistiska ideologin är en tickande bomb i samhället. De som tänker så här och gillar sådana här saker, när de mår dåligt eller är arga och besvikna, då är de potentiella terrorister.

Köpet av fastigheten Hässleholm 88:30 var det ärende som orsakade mest debatt.

Pär Palmgren (M) och den borgerliga alliansen drev först linjen att de ville sänka priset från förslagets 14,3 miljoner kronor till max 11 miljoner, enligt den senaste av tre värderingar.

S,C, MP och V höll fast vid det ursprungliga priset och vek sig inte ens när Lars Johnsson (M) läste innantill ur kommunens eget förslag till riktlinjer för förvärv av fastigheter. Där slås fast att kommunallagen inte tillåter en kommun att vare sig köpa fastigheter till överpris eller sälja till underpris.

– Det är alltså tveksamt om det här ens är lagligt, sa han.

Trots det inlägget fortsatte debatten. De rödgrönas argument handlade främst om att skaffa en buffert mellan kommande bostadsbebyggelse i kvarteret Norden och järnvägen och att skaffa mark för byggandet av höghastighetsjärnvägen. Detta tillbakavisades bestämt av Björn Widmark med flera som konstaterade att mark till järnväg är en statlig angelägenhet och i vilket fall inte bör höja markpriset, tvärtom. Dessutom hör fastigheten inte till Norden.

Konstaterade föroreningar, inte stora mängder men bara ett fåtal prover är tagna, och ett köpeavtal med friskrivningsklausul  förbättrade inte möjligheten att driva igenbom ett köp.

Mest anmärkningsvärt var kanske ändå att flera ledamöter hävdade att fullmäktige borde lita på tjänstemännen och att det inte är lämpligt att sänka köpeskillingen och upphäva förslaget till avtal.

– Vi kan inte bestämma det här när parterna redan är överens, försökte Benny Petersson.

Men det hjälpte alltså inte. Pär Palmgren deklarerade att om det inte gick att förhandla ner priset fick det bli avslag.

Även denna gång kom urnan för röstning via valsedlar till användning, från vänster Irene Nilsson (S), Patrik Jönsson (SD) och Douglas Roth (M). Foto: Urban Önell
Även denna gång kom urnan för röstning via valsedlar till användning, från vänster Irene Nilsson (S), Patrik Jönsson (SD) och Douglas Roth (M). Foto: Urban Önell

Den borgerliga alliansen utsåg socialnämndens erfarne ordförande Robin Gustavsson till sin kandidat till kommunalrådsposten för att de rödgröna inte skulle kunna återerövra den. Det hade annars blivit resultatet eftersom det då hade stått mellan sverigedemokraten Ulf Berggren och socialdemokraten Lena Wallentheim (som i så fall hade lämnat posten som andre vice ordförande till Centerpartiets Mats Sturesson). Alliansen hade i så fall lagt ner sina röster för att slippa rösta på en SD-kandidat.

Patrik Jönsson (SD) var inte glad åt förlusten, men tyckte ändå att det hela var acceptabelt.

– Vi ger hellre bort posten till våra vänner än till våra politiska motståndare – fiender får jag ju inte säga, förklarade han.

Även övriga ledamöter var mildare mot varandra efter ordförande Douglas Roths vädjan med anledning av de rödgrönas skrivelse om dålig stämning och fula påhopp i fullmäktige.

Björn Widmark var den ende som talade för att posten som andre vice ordförande skulle fortsätta att vara vakant.

– Vi gick till val på att minska den politiska organisationen och sänka arvodena. Den här posten kostar drygt en miljon kronor per år, för en onödig befattning, sa han.

Han ansåg att det räckte med en vice ordförande, men kan tänka sig två om den så kallade treblockslösningen blir verklighet, så att varje block får en ordförandepost.

– Eftersom SD nu inte får posten behövs den inte, sa han.

Fritidschefen Stefan Larsson blir ordförande för kommunens största nämnd, barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell
Fritidschefen Stefan Larsson blir ordförande för kommunens största nämnd, barn- och utbildningsnämnden. Foto: Urban Önell

Han uppmanade de rödgröna att stödja hans förslag, men deklarerade att om de inte gjorde det så skulle han rösta på alliansens kandidat som då skulle vinna, vilket också blev fallet. De rödgröna reserverade sig mot beslutet, liksom SD, vilket Patrik Jönsson förklarade med att det inte längre går att lämna en protokollsanteckning och förklara sin inställning för den som deltar i beslutet.

Fritidschefen Stefan Larsson (M) blev som väntat vald till ordförande i barn- och utbildningsnämnden. SD och FV markerade att de ogillade att kommunala chefer på hög nivå får ordförandeposter, men uttryckte också sitt förtroende för Stefan Larsson.

Larsson efterträder Richard Bernsheim, liksom partikamraten Kenny Hansson som valdes till ordförande i byggnadsnämnden.

Margareta Lindqvist (KD) valdes till förste vice ordförande i omsorgsnämnden. De rödgröna hade nominerat Christer Welinder (S) och reserverade sig.

Till ny ersättare i tekniska nämnden valdes Omar al-Ganas (S).

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se