torsjö live vers2

Barnvagnsfabrik förnekar koppling till nedgrävt avfall

Barnvagnsfabrik förnekar koppling till nedgrävt avfall

Emmaljunga barnvagnsfabrik ser ingen koppling mellan sin verksamhet och de nedgrävda tunnor och tygrester som hittats i anslutning till en av bolagets fastigheter. Det skriver bolaget i ett yttrande till miljökontoret.

Miljöchef Sven-Inge Svensson säger att kompletterande upplysningar nu ska begäras in från NG Baby eftersom det kommit fram att det företaget hade en kross för strimling av överblivet tyg och att dess verksamhet startade redan 1959, inte tio år senare som tidigare uppgetts.

Stora mängder tygbitar sticker ut ur slänten. Foto: Miljökontoret
Stora mängder tygbitar sticker ut ur slänten. Miljökontoret vill nu veta om de kan komma från en kross som NG Baby hade för att strimla överblivet tyg.Foto: Miljökontoret

Tyget som hittades nedgrävt var alltså strimlat på ett sådant sätt att det skulle kunna komma från NG Babys kross.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sven-Inge Svensson konstaterar att Emmaljunga barnvagnsfabrik inte anser sig ha några belägg varken för eller emot att avfall från deras verksamhet dumpats vid NG Babys fabrik.

Dock medger bolaget att det inte är osannolikt att deponering av avfall historiskt kan ha förekommit i anslutning till fastigheten.

– Men enligt bolagets uppfattning saknas skäl att anta att bolaget skulle ha bidragit till detta i någon större omfattning, skriver Emmaljunga barnvagnsfabriks vd Göran Lundin.

Han förklarar att bolaget tidigare tagit del av uppgifter om avfallsdeponering i det aktuella området och har med anledning av detta vid ett flertal tillfällen genomfört inspektioner inom fastigheten Emmaljunga 2:102, men inte uppmärksammat något som gett bolaget anledning att gå vidare med ytterligare utredningar.

Miljökontoret var för en vecka sedan på tillsynsbesök på Emmaljunga barnvagnsfabrik för att gå igenom den Mifo-undersökning (Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas metodik för inventering av förorenade områden) som företaget gjort på sin industrifastighet. Här har inte konstaterats andra föroreningar än något förhöjda metallhalter i någon provpunkt. Företaget placeras därför i riskklass 3.

Mifo-undersökning ska också göras på ett område väster om järnvägen, vid Eljaverket.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se