torsjö live

Vill upphäva moskéns tillfälliga bygglov på grund av extremism – Bygglovet kan också strida mot lagen

Vill upphäva moskéns tillfälliga bygglov på grund av extremism – Bygglovet kan också strida mot lagen

Patrik Jönsson (SD) kräver att Ljusets moskés tillfälliga bygglov dras in. Det tillfälliga bygglovet kan också vara olagligt, enligt ett beslut i länsstyrelsen i förra veckan. Foto: Berit Önell
Patrik Jönsson (SD) kräver att Ljusets moskés tillfälliga bygglov dras in. Det tillfälliga bygglovet kan också vara olagligt, enligt ett beslut i länsstyrelsen i förra veckan. Foto: Berit Önell

Upphäv det tillfälliga bygglovet för Ljusets moské! Det kräver Patrik Jönsson (SD) i en motion till kommunfullmäktige. Skälet är kopplingen till IS-sympatisörer och spridande av hatpropaganda.

Beslutet om tillfälligt bygglov kan ha fattats i strid mot lagen. Länsstyrelsen stoppade i förra veckan en moské i Trelleborg som, liksom Ljusets moské, fått tillfälligt bygglov trots att detaljplanen inte tillåter samlingslokaler. Enligt länsstyrelsen kan en moské inte bedömas som ett tillfälligt behov.

Patrik Jönsson har också lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M): ”Hur avser du agera mot extremismen vid Ljusets moské?” Moskéfrågan kommer därför upp i kommunfullmäktige redan på måndag kväll.

Patrik Jönsson (SD) ansåg att förutsättningarna för fiberprojektet förändrats helt. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD) vill att fullmäktige ålägger byggnadsnämnden att riva upp moskéns bygglov Foto: Urban Önell

Patrik Jönsson hänvisar i sin fråga till Frilagts granskning av Ljusets moské och menar att det som framkommit ger anledning att stänga moskén. Han kritiserar övriga politiker, förutom Folkets väl, som inte höll med om det vid kommunstyrelsens sammanträde utan istället satt tysta eller talade för ett bevarande av moskén.

– Denna tystnad för ett så pass tydligt hot mot såväl kommuninvånarnas som rikets säkerhet är inte acceptabel, skriver Patrik Jönsson.

Han förutsätter att han har den absoluta majoriteten av hässleholmarna med sig i saken och förklarar att Sverigedemokraterna är mycket tydliga med att verksamheten måste motarbetas innan extremismen får ett ännu starkare fäste i kommunen.

– Ett steg på vägen är att vi drar in det tillfälliga bygglovet. Ett annat steg som behöver tas är att kommunen informerar elever och de med muslimsk bakgrund att vi inte tolererar att man stöder våldsbejakande extremism som IS och al-Qaida. Likaså bör kommunen kontakta Säpo för en dialog om hur vi kan få bort denna oroshärd, skriver Patrik Jönsson.

– Min fråga till Pär Palmgren är därför: Hur avser du agera för att stoppa förekomsten av IS-sympatisörer i Hässleholms kommun?

I sin motion föreslår han att kommunfullmäktige ska ålägga byggnadsnämnden att dra in det tillfälliga bygglovet för Ljusets moské.

Han utvecklar resonemanget ytterligare med bland annat hatet mot shiamuslimer som sprids på moskéns Facebooksidor, imamen Abu al-Hareth som dömdes för mordförsök efter att ha kört över och misshandlat en shiitisk man i Hässleholm, tre av moskéns nuvarande fyra styrelsemedlemmar som  vittnade för imamen vid rättegången och styrelsemedlemmen som skrev ”Gud välsigne dig Usama Bin Laden” på sin Facebooksida.

– För alla och envar som är insatta i IS och al-Qaidas grymheter ter det sig helt galet att man inte gör sitt yttersta för att denna onda extremism inte ska få fäste i vårt land och vår stad, skriver han och nämner också den senaste tidens terrordåd i Stockholm, London, Manchester, Berlin och Paris.

Tillfälligt bygglov i fem år

Byggnadsnämnden beslöt för drygt ett år sedan, i maj 2016, att ge tillfälligt bygglov för Ljusets moské i fem år trots att lokalen på Snickaregatan, som tidigare inrymt en bilfirma, enligt detaljplanen är avsedd för småindustri och handel. Verksamheten hade då bedrivits olagligt i lokalen i tre år och fastighetsägaren, Jan Nilsson Holding AB i Vankiva, riskerade byggsanktionsavgift på 52 000 kronor. Byggnadsnämnden beslöt dock att låta honom slippa hela avgiften på grund av att moskéföreningen flyttat ut ett par dagar före sammanträdet.

Permanent bygglov var inte aktuellt eftersom en samlingslokal i området är en avvikelse, som inte är ringa, från detaljplanen.

Villkor för att moskén skulle få tas i bruk igen var att åtgärder vidtogs, bland annat när det gällde brandsäkerhet, ventilation och tillgänglighetsanpassning. När det var gjort godkände kommunen lokalen och verksamheten startade på nytt i slutet på april i år.

När det gäller moskén i Trelleborg anser länsstyrelsen att det strider mot plan- och bygglagen att bevilja tillfälligt bygglov för en moské som inte kan antas fylla ett tillfälligt behov.

Ska diskuteras på måndag förmiddag

Frågan är om Ljusets moské skulle ha bedömts på samma sätt, om beslutet hade överklagats. Länsstyrelsen ingriper inte i bygglovsärenden som inte överklagas och det ska ske inom tre veckor, så det är inte aktuellt längre.

SD i Hässleholm avvaktar med att utse nytt kommunalråd. Regionrådet Patrik Jönsson vikarierar tills vidare på max 20 procent. Bland hans närmaste medarbetare som stöttar upp finns Hanna Nilsson och Lars Klees. Foto: Berit Önell
Lars Klees (SD), förste vice ordförande i byggnadsnämnden vill också att bygglovet om möjligt rivs upp. Foto: Berit Önell
Hans-Göran Hansson ansåg inte att det fanns någon demokratisk grund för en folkomröstning. Foto: Urban Önell
Hans-Göran Hansson säger att ett bygglov inte kan rivas upp på grund av extremism. Foto: Urban Önell

Byggnadsnämnden står fortfarande utan ordförande, men dess förste vice ordförande Lars Klees tänker föreslå att beslutet om möjligt ändå upphävs. Frågan ska tas upp vid ett möte med nämndens beredningsutskott på måndag förmiddag. Det brådskar eftersom Patrik Jönssons fråga till Pär Palmgren ska behandlas samma kväll.

– Om vi har gjort fel tycker jag att det är relevant att försöka upphäva det, säger Lars Klees som själv inte var med när beslutet togs för ett år sedan.

Han gissar att länsstyrelsens beslut skulle kunna fungera som ett prejudikat.

Hans-Göran Hansson (MP) sitter också i beredningsutskottet. Han var förste vice ordförande för ett år sedan, men minns inte diskussionerna kring det tillfälliga bygglovet i detalj. Han är dock inte rädd att byggnadsnämnden gjort fel.

– Det kan finnas särskilda skäl som gör att vi ger tillfälligt bygglov istället för permanent. När tiden går ut kan de begära förlängning eller permanent bygglov, säger han.

Att en verksamhet skulle vara extremistisk eller ha olämplig inriktning på något annat sätt ser han inte som ett skäl att upphäva ett bygglov.

– Nej, vi gör inte bedömningar utifrån andra regler än plan- och bygglagen. Skulle lokalen bryta mot den kan vi riva upp bygglovet, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se