torsjö live

Tillstånd för mångkulturell samlingslokal med vattenpiprökning

Tillstånd för mångkulturell samlingslokal med vattenpiprökning

Föreningen Alright får ha en mångkulturell samlingslokal i Riksbyggens fastighet på Östergatan i Hässleholm, trots att detaljplanen säger att där ska vara bostäder. Byggnadsnämnden har beviljat tidsbegränsat bygglov i två år för ändrad användning av lokalen, som dock under många år använts till andra ändamål, exempelvis handel och massagestudio.

SD motsatte sig beslutet, bland annat på grund av att det enligt ansökan ska rökas vattenpipa, något som gör att Lars Klees, förste vice ordförande i byggnadsnämnden, oroar sig för extremistisk verksamhet. Vattenpiprökning är dock totalförbjudet inom extremistisk islamism.

Samlingslokalen på Östergatan har fått tidsbegränsat bygglov i två år och väntas öppna inom några veckor. Foto: Berit Önell
Samlingslokalen på Östergatan har fått tidsbegränsat bygglov i två år och väntas öppna inom några veckor. Foto: Berit Önell

Enligt ansökan ska lokalen vara en mötesplats för människor från olika kulturer med möjlighet för nyanlända att träna svenska. Mat ska inte tillagas på plats, men deltagarna ska kunna umgås och lära känna varandra över medhavd mat eller fika samt röka vattenpipa.

Öppettiderna ska vara klockan 13-20 måndag till lördag. Från början skulle det vara öppet till klockan 23, men tiden justerades efter klagomål från en granne som befarade att verksamheten skulle kunna störa.

SD ville avslå ansökan av flera skäl. Lars Klees argumenterar att rökning är skadligt för folkhälsan och att det finns risk att verksamheten kan störa de boende även efter klockan 20 om folk dröjer sig kvar och röker utanför lokalen.

Dessutom befarar han att verksamheten skulle kunna ha kopplingar till extremism.

– Vi vill inte ha samlingslokaler där det kan förekomma föreläsare med extrema åsikter, säger han.

Har ni några uppgifter om att det skulle kunna vara något religiöst?

– Nej, vi bara misstänker det. När de vill röka vattenpipa förstår man att det inte är något vanligt svenskt, säger han.

Övriga ledamöter i byggnadsnämnden var eniga om att säga ja till ansökan. SD:s Lars Klees och Mats Andersson reserverade sig.

Tidsbegränsningen en tidsbegränsning

Det blev däremot ingen diskussion om lämpligheten i att ge tidsbegränsat bygglov till en samlingslokal, med anledning av länsstyrelsens beslut nyligen att stoppa en moské i Trelleborg med motiveringen att ett tillstånd bryter mot plan- och bygglagen eftersom en sådan verksamhet inte är ett tillfälligt behov.

Stadsbyggnadskontorets handläggare Paul Eriksson säger att varje ärende prövas utifrån sina förutsättningar.

– Det kan vara andra förutsättningar som spelat in i länsstyrelsens  bedömning, förklarar han.

Han konstaterar dock att en av förutsättningarna för ett tidsbegränsat bygglov är att åtgärden avses pågå under en begränsad tid.

– I detta fallet så länge som hyresgästerna har hyreskontrakt, menar han.

Han berättar också att den verksamhet som tidigare bedrevs i lokalen hade permanent bygglov, vilket var möjligt enligt äldre lagstiftning.

Shalan Jiwad är kontaktperson för föreningen Alright. Han berättar för Frilagt att verksamheten inte har några som helst religiösa inslag.

– Absolut inte. Det här är ingen moské. Vi vill bara skapa en mötesplats, säger han.

Föreningen har länge sökt efter en lokal. Sedan i november betalar den hyra här och har bekostat bättre ventilation, handikapptoalett med mera. En tv är också inköpt.

– Det har tagit lång tid, men vi vill göra allt rätt, säger Shalan Jiwad.

– Bara medlemmar i föreningen får komma hit, men vem som helst kan bli medlem, berättar han.

Extremister förbjuder vattenpipor

Han konstaterar att vattenpiprökningen har lett till frågor.

– Det var nog dumt att vi skrev det i ansökan. Det blir inte så mycket med det, men det är några som röker och om de vill kan de ta med vattenpipa. Ventilationen är godkänd för rökning, säger han.

Han är själv från Irak, liksom ordföranden i föreningen, Suhaila Taher. Kassören Randa Faour kommer ursprungligen från Syrien.

I deras kulturer är det vanligt att röka vattenpipa. Det är dock totalförbjudet inom extrema riktningar av islam, såsom salafismen. Vattenpiprökning tyder alltså inte på extremism, snarare på motsatsen.

Extrema islamister anklagar ofta shiamuslimer för att röka vattenpipa i samband med religiösa högtider. Det är en del av den globala hatpropagandan mot dem och förekommer även bland inläggen som Ljusets moské i Hässleholm lagt ut på sin Facebooksida Hässleholms stora moské.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se