torsjö live vers2

Miljönämndens ordförande lyfte ut vitesförelägganden mot företag i sista stund

Miljönämndens ordförande lyfte ut vitesförelägganden mot företag i sista stund

Vitesförelägganden på totalt 250 000 kronor mot Bröderna Hall stoppades av miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M). På företagets bergtäkt i Finja-Hörlinge noterades så sent som i onsdags ett antal brister, bland annat oljeläckage från en maskin. Foto: Miljökontoret
Vitesförelägganden på totalt 250 000 kronor mot Bröderna Hall stoppades av miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M). På företagets bergtäkt i Finja-Hörlinge noterades så sent som i onsdags ett antal brister, bland annat oljeläckage från en maskin. Foto: Miljökontoret

Miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M) lyfte oväntat ut fem ärenden om vitesföreläggande mot AB Bröderna Hall från dagordningen inför miljönämndens sammanträde imorgon, tisdag.

Tjänstemän på miljökontoret är upprörda. Både miljöinspektör Daniel Rasmusson och miljöchef Sven-Inge Svensson undrar om Jönsson är jävig.

Ture Hall, vd på Bröderna Hall, hävdar att miljökontoret motarbetar företaget och att han inte fått möjlighet att komplettera de bristfälliga miljörapporter som kan ge totalt 250 000 kronor i vite.

Miljönämndens ordförande Christer Jönsson(M) lyfte ut vitesförelägganden från dagordningen och anklagas för att ha gett efter för påtryckningar från Bröderna Hall. Foto: Berit Önell
Miljönämndens ordförande Christer Jönsson(M) lyfte ut vitesförelägganden från dagordningen och anklagas för att ha gett efter för påtryckningar från Bröderna Hall. Foto: Berit Önell

Så sent som på onsdagen gjorde Daniel Rasmusson ett oanmält tillsynsbesök på företagets bergtäkt i Finja-Hörlinge. Där noterade han oljeläckage från en maskin som inte stod uppställd på tät yta, skrot som låg slängt i naturen och avsaknad av grundvattenrör som skulle finnas för kontroll av påverkan på grundvattnet. Företaget har nu tid på sig till den 26 juni att yttra sig över kritiken här.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De årliga miljörapporterna från fem olika täkter för sten, grus och sand saknar enligt handlingarna många uppgifter, exempelvis vem på företaget som godkänner miljörapporten, hur villkoren i tillstånden för verksamheterna uppfylls och  resultat av olika mätningar.

Daniel Rasmusson tycker att Christer Jönssons agerande är extra anmärkningsvärt eftersom han anser att besluten om vitesföreläggandena är okontroversiella.

– Med tanke på det är det särskilt frustrerande. Det är ju så enkelt som att företaget är skyldigt att lämna miljörapporter och det är tydligt i lagtexten hur de ska utformas. Här uppfyller företaget inte lagens krav, säger han.

Han har tidigare förelagt företaget, både muntligen och skriftligen, att komplettera rapporterna.

– Vitesföreläggande är ett steg vi sedan är skyldiga att ta. Därför känns det som att miljönämnden av någon anledning är hindrad att göra det som lagen kräver, säger han.

Han säger att han vet att företagets företrädare tidigare kontaktat tjänstepersoner på kommunen och uttryckt starkt missnöje.

– Jag vet också att bolagsledningen haft kontakt med både Sven-Inge Svensson och Christer Jönsson för tre-fyra veckor sedan, säger han.

Det är inte ovanligt att företrädare för företag hör av sig till miljökontoret. Men enligt Daniel Rasmusson är det här lite värre.

– Det har varit en upprörd ton. De verkar ha svårt att se vad vår roll är, att det är vår lagstadgade skyldighet att se till att villkor efterlevs och att vidta åtgärder om vi upptäcker brister. Vi är inte ute efter någon, säger han.

Han anser att det här rör sig om upprepade brister och överträdelse av villkor de senaste åren.

– Det material som skickas in från företaget är generellt väldigt bristfälligt. Det finns stort utrymme för förbättringar, säger han.

Ingen motivering till
att ärendena lyftes ut

Daniel Rasmusson var med vid beredningsutskottets möte i tisdags där ärendena gick igenom inför miljönämndens sammanträde. På torsdagsmorgonen meddelade Christer Jönsson i ett mejl till nämndssekreteraren att ärendena skulle utgå från dagordningen. Någon motivering finns inte i mejlet som Frilagt tagit del av.

– Christer hade inga invändningar vid beredningsutskottet. Därför var det extra förvånande att han sedan lyfte ut ärendena, säger Daniel Rasmusson.

Däremot kan det hända att dagordningen ändras vid beredningsutskottet för att något behöver kompletteras.

Daniel Rasmusson har inte kontaktat Christer Jönsson för att få en förklaring.

– Det borde vara han som hörde av sig och förklarade sig. Men på nämnden imorgon är det nog fler än jag som vill ha en förklaring, säger han.

Viktigt att inte väcka
misstankar om jäv

Han tycker att det är allvarligt om politiker i miljönämnden inte är oberoende.

– När vi tittar på det rådande politiska klimatet i Hässleholm så tror jag att allmänhetens förtroende tyvärr är väldigt lågt. Därför tycker jag, även om man givetvis alltid bör vara transparent och kunna motivera beslut, att det i en sådan period av turbulens där flera höga politiker också tvingats avgå på grund av oegentligheter, är extremt viktigt att vara vaksam och agera med gott omdöme. Det gäller att tänka på vilka kontakter man har och att vara beredd att motivera beslut man fattar, säger han.

Han anser att både politiker och tjänstemän måste se till att det inte väcks misstankar om att de har kopplingar till personer eller företag de ska granska. Bättre i så fall att inte delta i beslutet.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell
Miljöchef Sven-Inge Svensson anser att det är viktigt att agera omdömesgillt för att inte misstänkas för att vara part i något ärende. Foto: Berit Önell

Miljöchef Sven-Inge Svensson har samma uppfattning om jäv.

– Det gäller att vara omdömesgill så att det inte kan misstänkas att man är part i något ärende. Om någon ifrågasätter ett beslut kan det också falla på om någon är jävig, förklarar han.

Varken han eller Daniel Rasmusson har dock några direkta belägg för att Christer Jönsson har några kopplingar till Bröderna Hall.

– Nja, han sa ju lite kryptiskt att han hade varit och tittat på  Bröderna Hall och att det var en väldigt speciell verksamhet.

Sven-Inge Svensson har inte heller varit med om att ärenden tagits bort från dagordningen på det här sättet. Han förklarar att tjänstemännen egentligen inte hade behövt lyfta ärendena till nämnden.

– Jag har delegation på vitesförelägganden upp till 80 000 kronor och det var ju fem separata ärenden på 50 000 vardera. Men jag tyckte att de hängde samman så att det var rimligt att besluten togs i nämnden, säger han.

Han konstaterar att det är ordförande som sätter dagordningen i nämnden. Men han har för den skull inte all makt.

– Vem som helst kan väcka ett initiativärende och ta upp frågan trots att den inte står på dagordningen, säger han.

Sven-Inge Svensson säger att det är viktigt att miljönämnden och tjänstemännen håller fanan högt.

– Det är inte bara vi som ifrågasatt företagets ansökan om nya tillstånd, även domstolen ogillade en ansökan på grund av bristfälligt underlag, säger han.

Bröderna Hall får tillstånd
anlägga ny sandtäkt i Vankiva

Men miljönämnden fick inte gehör hos länsstyrelsen för sitt krav på stopp för Bröderna Halls nya sandtäkt vid det gamla flygfältet i Vankiva.

På måndagen fick företaget besked från länsstyrelsens miljöprövningsenhet om tillstånd att anlägga en ny sandtäkt på platsen. På villkor att länsstyrelsens krav på försiktighetsåtgärder följs får företaget ta ut totalt 660 000 ton, årligen maximalt 70 000 ton sand och grus i tio år framåt. Det mesta av detta går till Finja Betong.

Dessutom kom beslut om tillstånd för fortsatt upplag på den nu nedlagda täkten i Angsholm.

Ture Hall är glad för besluten, men befarar att miljönämnden kommer att överklaga dem till mark- och miljödomstolen.

– Det har de gjort förut. Det tar en massa tid och fördröjer för oss, säger han.

Brev från miljökontoret kan
ha kommit bort på posten

Han försäkrar att företaget är seriöst och följer lagar och regler.

– Men vi har inte fått möjlighet att komplettera de här miljörapporterna. Breven kanske inte har kommit fram på posten, men det är i så fall inte vårt ansvar, säger han.

Han förnekar inte att det kan finnas fel i rapporterna.

– Vi är inte felfria, men vi är så seriösa vi kan, säger han.

Han anser att Daniel Rasmusson är för nitisk.

– Han smyger i buskarna, säger Ture Hall.

Han förstår inte var anklagelserna om jäv kommer ifrån.

– Jag har bara träffat honom en gång i mitt liv och då gällde det ett annat ärende, säger han.

Han säger att han inte heller pratat med Christer Jönsson på telefon eller på annat sätt haft kontakt angående vitesföreläggandena.

– Jag hade ingen aning om att han hade lyft ut ärendena, det fick jag veta via media, säger han.

Han förklarar att skrotet vid Hörlinge redan är borttaget och oljan på marken sanerad.

– Det var inte vårt skrot, men vi har tagit bort det i alla fall. Oljeläckage kan uppstå, nu var problemet att skopan hamnat utanför det täta underlaget. Det var den mänskliga faktorn, säger han.

Han hävdar att han fått besked att vänta med att sätta ut grundvattenrören för att miljökontoret skulle visa var de skulle placeras.

Frilagt har förgäves sökt Christer Jönsson för en kommentar.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se