Gruppen-3a-328x120

Länsstyrelsens miljöchef oroad över kapacitetsbrist i reningsverket

Länsstyrelsens miljöchef oroad över kapacitetsbrist i reningsverket

– Det låter inte alls bra, säger Annelie Johansson, miljöchef på länsstyrelsen, om uppgiften att Hässleholms reningsverk använder 95 procent av sin kapacitet.

Frilagt avslöjade för några dagar sedan att allt slam från kommunens enskilda avlopp måste skickas till Perstorps reningsverk på grund av kapacitetsbrist och även för att slammet töms med en ny metod som gör det för torrt för reningsverkets mottagningsutrustning.

– Om det är kapacitetsbrist borde miljökontoret omedelbart titta på det här och uppmana reningsverket att kontakta länsstyrelsen för att få ett samråd om en ny tillståndsansökan, säger Annelie Johansson.

Bakterien, även kallad smutsvattensvamp, som finns i Sötekärrsbäcken kan ha kommit från reningsverket. Foto: Berit Önell
Om reningsverket använder 95 procent av sin kapacitet borde miljökontoret omedelbart titta på det, anser länsstyrelsen. Foto: Berit Önell

Företrädare för Perstorps kommun berättar att Hässleholm miljö och Hässleholms vatten uppgett kapacitetsbrist som orsak till att de behövde hjälp att ta hand om externslam från enskilda avlopp. Något problem med torrheten på slammet har de inte hört talas om, men det är den förklaring som både Hässleholm miljö och Hässleholms vatten nu ger.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandskes mejl till Hässleholms reningsverks chef Jan Sjöström tyder dock på att det finns mer än en förklaring till att verket inte kan ta emot slammet .

– Hässleholm miljö kommer att svara att det är på grund av byte av entreprenör, skriver hon.

Ett tvåårigt avtal mellan Perstorps kommun och Hässleholm miljö gäller sedan årsskiftet.

Miljökontoret får bedöma trovärdigheten

Annelie Johansson säger att det är ganska vanligt med halvsanningar i de här sammanhangen.

– Miljökontoret har som tillsynsmyndighet möjlighet att begära ut uppgifter och bedöma trovärdigheten. De kan även ta till vitesföreläggande och åtalsanmälan, säger hon.

Hon förklarar att om reningsverket använder 95 procent av sin kapacitet kan det innebära att villkoren i miljötillståndet periodvis överskrids.

– Det lär överskridas under sommarturism och liknande, säger hon.

Hässleholms vatten har hittills inte hört av sig till länsstyrelsen för att diskutera tillståndet.

– De har inte lyft frågan med oss. Men det är helt uppenbart att om det är så på håret är det väldigt angeläget att dra igång en tillståndsprocess. Den kan ta ett par år, säger Annelie Johansson.

Miljöchefen vill granska miljörapporten

Hässleholms miljöchef Sven-Inge Svensson håller med om att 95 procent utnyttjande av reningsverkets kapacitet måste leda till att frågan om nytt miljötillstånd tas upp.

– Men vi kan inte bygga på hörsägen, säger han.

Däremot ser han anledning att granska Hässleholms vattens miljörapport för 2016 där det inte står att något slam från enskilda avlopp tagits emot.

– Det låter rimligt att vi begär en komplettering, säger han.

Han berättar att han på måndagen träffade Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske som varit på ett dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott och fått frågor om vad problemet är.

– Hon hade då sagt att det beror på att det är ett torrare slam idag och att det inte är ett primärt Hässleholms vatten-problem utan  i första hand rör Hässleholms miljö. Men vi måste ha ett koncernperspektiv, säger Sven-Inge Svensson.

Han vill höra med inspektörerna som har tillsyn över reningsverket innan han tar ställning till om det ska ställas några frågor om reningsverkets kapacitet.

En liten mängd förorenade massor från Trafikverket spårbyte på Skånebanan har vägts in hos Hässleholm Miljö i Vankiva, men uppgifterna om föroreningshalter och mängder ger många frågetecken. Foto: Berit Önell
Hässleholm miljö har upphandlat slamtömning med en metod som gör att Hässleholms reningsverk inte kan ta emot slammet. Foto: Berit Önell

Sven Carlsson, vd på Hässleholm miljö, vill idag inte kommentera uppgifterna om kapacitetsbrist.

– Det kan jag inte uttala mig om, det är en fråga för Hässleholms vatten, säger han.

Han har personligen inte varit med på mötena med Hässleholms vatten.

– Från vår horisont har det hela tiden handlat om kvaliteten på slammet, säger han.

Han har dock inte några synpunkter på uttalandena från Perstorps kommun.

Varför upphandlar ni en tömningsmetod som Hässleholms reningsverk inte kan hantera?

– I våra processer behöver vi en väl fungerande tömning för abonnenterna. I det förra avtalet hade vi både totaltömning då brunnarna töms på allt vatten och avvattning då allt vatten hälls tillbaka i brunnarna. De som hade avvattning fick sämre och sämre fungerande brunnar när mycket av vattnet lämnades kvar. Fler och fler ville därför ha totaltömning. Men det är ohållbart för oss att ta upp allt vatten, så nu har vi en variant som ligger mitt emellan, förklarar Sven Carlsson.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
20170623 Reningsverkets kapacitet räcker inte – måste skicka slam från enskilda avlopp till Perstorp

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se