Gruppen-3a-328x120

Snösmältning i centrum mycket dyrare än beräknat

Snösmältning i centrum mycket dyrare än beräknat

Beslutet om snösmältningsanläggningen med värmeslingor under Första Avenyen borde ha fattats innan arbetet kommit så här långt - men på torsdag står det på dagordningen igen. Foto: Lotta Persson
Beslutet om snösmältningsanläggningen med värmeslingor under Första Avenyen borde ha fattats innan arbetet kommit så här långt – men på torsdag står det på dagordningen igen. Foto: Lotta Persson

Kostnaden för att köpa och förlägga värmeslingor för snösmältning i marken under Första Avenyen i Hässleholm har stigit från 540 000 kronor till fyra miljoner kronor. Därför föreslog tekniska nämndens ordförande Arne Dahlström (KD) vid arbetsutskottets sammanträde att beslutet från december 2016 skulle rivas upp. Men han fick inte med sig övriga ledamöter utan blev nedröstad. Tekniska nämnden beslutar i ärendet på torsdag.

Första Avenyen blir gågata ända ner till Järnvägsgatan när centrum byggs om. Foto: Cowi AB
Den planerade snösmältningsanläggningen med värmeslingor under Första Avenyen blir betydligt dyrare än beräknat. Foto: Cowi AB

Totalkostnaden för en driftsklar snösmältningsanläggning beräknades i december till 1 650 000 kronor, inklusive teknikutrymme. Då var inte driftskostnaden medräknad. Den beräknas nu till cirka 330 000 kronor per år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Entreprenören för den pågående centrumombyggnaden, Älmby Entreprenad AB, informerade i april tekniska förvaltningen om att markslingorna skulle kosta betydligt mer.

Totalkostnaden skulle nu bli över fem miljoner plus driftskostnaden.

– Det blir för dyrt, säger Arne Dahlström.

Politikerna i tekniska nämndens beredningsutskott fick information om fördyringen den 9 maj. Entreprenören ville ha ett snabbt besked för att hinna beställa material och klara den fastställda tidsplanen för hela centrumombyggnaden.

– Då sa vi nej. Det är inte motiverat att säga jag till ett nästan tio gånger så högt pris som det projekterade, säger Arne Dahlström.

Arne Dahlström försvarade att Finjasjögruppen beslöt att inte bjuda in Frilagt till en presskonferens. Foto: Urban Önell
Arne Dahlström (KD). Foto: Urban Önell

Men nu har arbetsutskottet alltså fattat motsatt beslut, trots att tidsfristen gått ut. Det innebär, om förslaget får gehör högre upp, att centrumombyggnaden försenas.

Beslutet innebär att arbetsutskottet föreslår nämnden att begära de pengar som behövs hos kommunstyrelsen.

De som röstade för att lägga ner markslingor var Lars Olsson (C ), Benny Petersson (S) och Per-Åke Purk (V). Arne Dahlström var ensam om att rösta emot. SD:s ledamot Ulf Berggren och ersättaren Ernst Herslow (FV) hade förhinder.

Arne Dahlström reserverade sig mot beslutet.

– Vi har egentligen passerat det datum då det är meningsfullt att beställa markvärmen. Nu kan det bli besvärligt på grund av att de övriga arbetena kommit så långt, säger han.

Hur kunde prisskillnaden bli så stor?

Tekniske chefen Mats Svensson förklarar att frågan är komplex.

– Det första priset var ett uppskattat belopp som vi fick från Kristianstads kommun. Det var inte genomarbetat och visade sig bara gälla materialkostnad. I Kristianstad byttes dessutom alla rör samtidigt och då blir det andra priser, berättar han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se