torsjö live vers2

”Affärer” i Hansestaden Visby

”Affärer” i Hansestaden Visby

Politiker, tjänstemän och byråkrater hemmahörande i kommuner, landsting och statliga verk över hela landet grips denna tid på året av en oemotståndlig reslust. Målet är Almedalen, Visby och Gotland.
Vad som utspelar sig där borta på sommarön under Almedalsveckan har i dagarna förtjänstfullt uppmärksammats också av lokalpressen i Hässleholms kommun.
Tidningen Frilagts journalist Berit Önell presenterar fakta kring politiker och tjänstemäns görande och låtande på sommarön.
Öhnell uppger att nio (9) personer från Hässleholms kommun i år reser till gyckelspelet i Almedalen. Tre (3) av dessa tycks ha ”omvärldsbevakning” som sitt uppdrag. Huruvida detta avser djurlivet på ön, mänskliga aktiviteter på krogar och näringsställen eller något annat framgår inte.
Det var väl ingen som till äventyrs för ett ögonblick trodde att våra politiker och tjänstemän skulle ha förstånd att stanna hemma! Lockelsen är för stor då medel ur den egna plånboken i någon större utsträckning inte behöver användas. Skattebetalarna står som bekant för kalaset.
I sin krönika NSK 20170701 framför chefredaktören Lars J Eriksson intressanta fakta och synpunkter. Han uppger bland annat att fyratusen (4000) aktiviteter anordnas under Almedalsveckan. Vallentuna en relativt liten kommun deltar med tjugofem (25) personer. Malmö stad skickade i fjol fyrtiofem (45) personer. Eriksson skriver citat:
– Finns någon man eller kvinna född som tror att Malmö stads vistelse på Gotland återbetalar sig för skattebetalarna? Slut på citat.-
Undertecknad har nyligen och sedan flera år tillbaka framfört sina synpunkter på ”gyckelspelet i Almedalen”. Det är med viss tillfredsställelse jag nu noterar att allt fler kritiska röster höjs mot slöseriet av skattemedel där borta på sommarön.
Föga förvånande noterar vi till sist att SVT finansierat av licensbetalarna tycks fortsätta med sina massiv ”bevakning” av det ljuva livet på ön i solen.
Åhoj – åhå politiker, programledare och byråkrater nu minglar vi på, nu minglar vi på …

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se