torsjö live

Rödgröna tackar nej till budgetsamtal med övernattning

Rödgröna tackar nej till budgetsamtal med övernattning

Den borgerliga alliansen i Hässleholms kommun har bjudit in övriga partier till gemensamma budgetöverläggningar på Ronneby Brunn, med middag och övernattning den 7-8 september. Syftet är att förbättra samarbetsklimatet.

Men de rödgröna partiledarna vill bara vara med en dag och tackar nej till övernattning.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) är besviken och funderar på att ställa in arrangemanget.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) bjöd in till två dagars budgetkonferens på Ronneby brunn. Foto: Berit Önell

Under många år var det en tradition att alla partier i Hässleholm tillsammans med budgetansvariga tjänstemän åkte iväg på två dagars budgetkonferens där första dagen bestod av gemensam information. På kvällen kunde deltagarna umgås vid en middag och dagen därpå arbetade varje parti för sig vidare med budgeten.

Pär Palmgren förklarar att det var den traditionen han ville återuppliva.

– Programmet är inte färdigt, men vi har bokat dagarna, säger han.

Han säger att han hade hoppats att ett tillfälle till social samvaro skulle kunna öka möjligheterna att komma överens över partigränserna.

– Om de bara kommer en dag är frågan om det är lönt. Meningen var att vi skulle kunna umgås även på kvällen, säger han.

Han tycker att det är beklagligt att de rödgröna inte verkar intresserade.

– Det finns så mycket som visar att vi har ett behov av att lägga saker åt sidan och komma överens. Jag tycker inte att det här är ett sådant sätt. Men det är deras val, säger Pär Palmgren.

Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C ), Hans-Göran Hansson (MP) och Per-Åke Purk (V) mejlade sitt svar till Pär Palmgren på måndagseftermiddagen.

De skickade också ut ett pressmeddelande.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) tackade nej till paviljongvännernas inbjudan, men förklarar att hon inte kunde den aktuella tiden.
Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) tackade nej till middag och övernattning i samband med budgetöverläggningarna.

– Vi i det rödgröna blocket är glada över att ha blivit inbjudna till budgetöverläggningarna den 7-8 september på Ronneby Brunn. Viktigt att alla partier får höra förutsättningarna från ekonomikontoret och förvaltningarnas behov och utmaningar, skriver de.

Sedan förklarar de att de väljer att delta dag 1, men kommer att fortsätta arbetet på hemmaplan dag 2.

– Det gör att hela vår budgetberedning kan vara med i det fortsatta budgetarbetet. Det medför också att kommunen minskar sina utgifter för övernattning och den gemensamma kvällsmiddagen, skriver de.

Lena Wallentheim säger till Frilagt att huvudanledningen till de rödgrönas ställningstagande är att enbart presidierna i nämnderna och ordförandena i bolagen är inbjudna.

– Vi  vill fortfarande hålla ihop vår grupp med de tidigare ordförandena. De personer som inte längre sitter i presidierna kan inte vara med i Ronneby. Vi har inte ens folk i ledningen för alla bolag, säger hon.

Samtidigt tycker hon att det är bra om det går att spara lite pengar på det politiska arbetet, något som också ingår i den borgerliga budgeten.

Hon tycker också att det i år blir mindre relevant att diskutera samarbete eftersom den budget som ska läggas är en valbudget.

– Vi hinner inte heller ha någon första träff före överläggningarna och då är arbetet inte så långt kommet att det går att diskutera uppgörelser mellan blocken, säger hon.

Kan social samvaro påverka samarbetet positivt?

– Jag tror inte att det påverkar så speciellt mycket, säger Lena Wallentheim.

Hon säger att ”förr i världen” var det ett annat klimat mellan partierna.

Kunde det här vara ett initiativ till förbättring?

– Jag vet inte vilket initiativ de vill ta, men vi har tagit många initiativ som inte lett till något. Om de menar att de vill ha ett bättre klimat måste de visa det på hemmaplan. Jag tror inte att en middag gör susen. Om de vill hålla en god ton i debatten måste alla ta ansvar, uppträda hövligt och inte vara ironiska.

Lena Wallentheim påminner om de rödgrönas skrivelse om uppförande inför kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

– Det måste vara fler som visar civilkurage och går upp och säger att de inte tolererar påhopp, säger hon.

Hon godkänner dock Pär Palmgren sätt att hantera situationen på kommunstyrelsen när Patrik Jönsson (SD) kallade Ingrid Nyman (S) för idiot.

– Han var tydlig och sa att om det händer igen kommer han att ajournera eller avbryta sammanträdet. Där har vi samsyn, säger Lena Wallentheim.

Hon betonar att hon tycker att det är helt rätt av Pär Palmgren att bjuda in alla partier till samma information.

– Men för oss kändes det riktigt att börja budgetdiskussionerna i vårt block hemma, så att hela vår budgetberedning kan vara med, säger hon.

De senaste åren har budgetöverläggningarna alltså skett på hemmaplan. Viss information om de ekonomiska förutsättningarna har varit gemensam, men då har bara gruppledarna kallats. Sedan har varje partigrupp bjudit in förvaltningscheferna till sina möten.

– Det finns möjligheter till samtal, men för detta behöver man inte lägga pengar på övernattning och middag på Ronneby brunn, förklarar Lena Wallentheim.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se