torsjö live vers2

Kommunen lovar flytta och sanera för att få Biltema till nytt handelsområde

Kommunen lovar flytta och sanera för att få Biltema till nytt handelsområde

Så här är det nya handelsområdet tänkt, med Biltema i förgrunden och övriga butiker i en stor gemensam byggnad i bakgrunden. Skiss: Byggingenjörsbyrån Gnosjö
Så här är det nya handelsområdet tänkt, med Biltema i förgrunden och övriga butiker i en stor gemensam byggnad i bakgrunden. Skiss: Byggingenjörsbyrån Gnosjö

Biltema blir en av butikerna när Hässleholm får ett nytt handelsområde vid Ljungdalarondellen, på tre kommunala fastigheter, bland dem den fastighet där kommunens tekniska förvaltning och Hässleholms vatten idag har kontor. Kommunen ska sälja marken för cirka tio miljoner kronor och de befintliga byggnaderna ska rivas för att ge plats åt två stora handelslokaler på totalt cirka 16 000 kvadratmeter.

Kommunen ska bekosta en ombyggnad av rondellen samt eventuella miljöundersökningar och sanering av föroreningar på fastigheten upp till en kostnad på en miljon kronor. En översiktlig undersökning för ett år sedan visade att grundvattnet var allvarligt förorenat.

Tekniska förvaltningens och Hässleholms vattens kontorslokaler ska rivas för att ge plats åt Biltema med flera butiker på Hässleholms nya handelsområde. Foto: Berit Önell
Tekniska förvaltningens och Hässleholms vattens kontorslokaler ska rivas för att ge plats åt Biltema med flera butiker på Hässleholms nya handelsområde. Foto: Berit Önell

Ett markanvisningsavtal mellan kommunen och företaget TK Projekt AB undertecknades på torsdagsmorgonen, strax före tekniska nämndens sammanträde. Fram tills dess var projektet, som väntas ge 100 nya jobb, hemligt och politikerna fick handlingarna vid sittande bord. Samtliga var dock eniga om att säga ja.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Kommunalråden var dagen till ära med vid presskonferensen om tekniska nämndens beslut. Sista ordet har dock kommunfullmäktige eftersom köpeskillingen enligt markanvisningsavtalet blir över tio miljoner kronor.

Sedan tidigare finns en avsiktsförklaring och en detaljplan har initierats av tekniska nämnden för att förändra denna del av Läreda industriområde till handelsområde, den enda del som kommunen i dagsläget äger.

Förslaget från tekniska nämnden är att en del av tekniska förvaltningens och Hässleholms vattens kontor flyttar till den tidigare mekanikerskolan på Garnisonen som då måste byggas om.

De administrativa funktionerna flyttar till Hibabs fastighet på Hantverkaregatan där Eolus vind också har lokaler och Försäkringskassan tidigare låg.

– Det är rätt viktigt att de kommer närmare stadshuset, bland annat eftersom mark- och exploateringschef Jakob Ruter ska jobba med Sverigeförhandlingen framöver, säger kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

Förutsättningen för detta är att flyttkarusellen kring havremagasinet genomförs. När havremagasinet är färdigrenoverat flyttar bland annat de delar av skolförvaltningen som idag finns på Hantverkaregatan dit, vilket ger plats för tekniska förvaltningen på Hantverkaregatan.

Inga problem med skylten

Biltema hade tidigare långt gångna planer på att etablera sig på Norra T4-området, nära Göinge Bil. Den lokaliseringen stoppades av att Trafikverket inte godkände placeringen av företagets 27 meter höga skylt som kommunen gett bygglov för, trots att det stred mot den egna policyn.

– Här blir det inga problem med skylten eftersom vi äger vägen själva, säger tekniske chefen Mats Svensson.

Potentialen bedömdes också vara större här, med närhet till detaljhandel och en större trafikmängd.

-Vi har marknadsfört det här området under lång tid, förklarar Lars Olsson (C), andre vice ordförande i tekniska nämnden, till vänster, och Arne Dahlström (KD), ordförande.
-Vi har marknadsfört detta område under lång tid, förklarar Lars Olsson (C), andre vice ordförande i tekniska nämnden, till vänster, och Arne Dahlström (KD), ordförande.

– Vi har marknadsfört detta område under lång tid, berättar Lars Olsson (C ), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

På längre sikt kan det bli aktuellt att utöka handelsområdet ytterligare, för närvarande är dock inga ytterligare affärer planerade.

– Det ena föder det andra, säger Lena Wallentheim.

Kommunala bolaget Hibabs köp av Läreda Mekans lokaler på andra sidan gatan för några år sedan motiverades också av att området skulle omvandlas till ett handelsområde. Det kritiserade köpet genomfördes med så kallad svävande lagfart, vilket innebar att företaget kunde köpa tillbaka lokalerna inom två år. Kommunens revisorer ansåg att det i själva verket handlade om ett förtäckt lån. Läreda Mekan köpte också tillbaka lokalerna strax innan den tvååriga fristen gick ut.

Kommunledningen anser att det nu är rätt tid att utöka handeln i staden.

– Hässleholm är en knutpunkt, det är vår styrka, framförallt nu när det är klart med utbyggnad av järnvägen till fyrspår från Lund, säger Lena Wallentheim.

Mark- och exploateringschef Jakob Ruter är glad att få hit Biltema efter fem års dialog.
Mark- och exploateringschef Jakob Ruter är glad att få hit Biltema efter fem års dialog.

Mats Svensson påpekar att även ombyggnaden i centrum är ett plus när det gäller att locka nya företag och butiker till Hässleholm.

– Det kommer vi också att använda i marknadsföringen, säger Jakob Ruter som haft kontakt med Biltema om en flytt till Hässleholm i hela fem år.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) förutsätter att Biltema med flera butiker kommer att locka många människor till Hässleholm.

Även kommunalrådet Robin Gustavsson (KD) betonar att projektet är positivt för Hässleholm.

– Det finns en samstämmighet mellan partierna i stora projekt. Jag förutsätter att beslutet går igenom i kommunfullmäktige, säger han.

Kommunalråden Robin Gustavsson KD), till vänster, Lena Wallentheim S) och Pär Palmgren M) ser fram emot att det nya handelsområdet ska locka folk till Hässleholm.
Kommunalråden Robin Gustavsson (KD), till vänster, Lena Wallentheim (S) och Pär Palmgren (M) ser fram emot att det nya handelsområdet ska locka folk till Hässleholm.

– Det är mycket människor som har pengar med sig och som vill handla här. Troligen handlar de även annat, liksom hässleholmare gör när de till exempel åker till Väla. Nu kan vi stanna här och andra kan komma hit istället, säger han.

Biltema planerar för lokaler på 7 000 kvadratmeter i en separat byggnad. Övriga butiker ska dela på den andra lokalen på cirka 9 000 kvadratmeter.

TK Projekt vill inte avslöja vilka de övriga handelsaktörerna är och inte heller hur många det rör sig om.

Tidigast om cirka tre år kan butikerna öppna. Först måste detaljplanen bli klar, vilket ska ta max 18 månader, och därefter kan försäljningen av fastigheten genomföras. Vid det laget ska kommunens verksamheter ha flyttat. Därefter har TK Projekt två år på sig att riva byggnaderna och bygga.

Vägsalt, arsenik, kadmium, nickel, cyanid

Om detaljplanen överklagas tar processen längre tid. Frågan är också hur de föroreningar som konstaterats på fastigheten Förrådet 1, där tekniska kontoret ligger, ska hanteras. Den översiktliga undersökningen, som gjordes för ett år sedan, med anledning av att kommunen planerade att sälja fastigheten, visade att grundvattnet innehöll mycket höga halter av vägsalt.

Dessutom uppmättes höga halter av arsenik, kadmium och nickel i grundvattnet. På fastigheten har även funnits cyanvätekammare, men cyanid undersöktes inte i grundvattnet. De markprover som togs visade inte cyanid i marken och inte heller några andra ämnen på nivåer över Naturvårdsverkets riktvärden.

Enligt markanvisningsavtalet ska kommunen stå för saneringskostnader upp till en miljon kronor. Om den summan överskrids har parterna rätt att säga upp avtalet.

Ett liknande avtal skrevs med Dahlqvists bil om sanering av fastigheten Lansen 1 vid Kristianstadsvägen där Kaabs skrotfirma låg. Nya miljöundersökningar visade sedan föroreningar som måste saneras till betydligt högre kostnader och där kommunen förra året beslöt att stå för större delen, 6,5 miljoner kronor, för att försäljningen skulle kunna fullföljas.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se