Gruppen-3a-328x120

Övernattningar i Ronneby och Almedalen

Övernattningar i Ronneby och Almedalen

Politiker i Hässleholms kommun har i dagarna tvistat om nyttan av att ha budgetöverläggningar på Ronnebybrunn med eller utan övernattning. Nå, rullgardinen tycks nu ha dragits ner för hela projektet. Några förhandlingar med morgonpromenader i Brunnsparken syns inte längre aktuella.

Lena Wallentheim(S) som tillsammans med åtta (8) andra politiker och tjänstemän åkte till Visby säger i lokalpressen att ”de skulle spara skattebetalarnas pengar genom att exempelvis inte övernatta på Ronneby Brunn”! Vederbörande tältar måhända nu i Almedalen?

Pär Palmgren(M) tycker föga förvånande att ”det inte är slösaktigt med budgetförhandlingar på Ronneby Brunn”. Detta av historiska skäl!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Detta föga upplyftande ”käbbel” mellan politiker och den förödande turbulens vi kan se i hässleholmspolitiken är allvarlig. Den skadar i grunden förtroendet för demokratin.
Vad är det då som ligger till den grund för att det gått så fel i hässleholmspolitiken och också annorstädes?

Politik är att ha grundläggande ideologiska ståndpunkter och agera i enlighet med dessa såväl personligen som i den politik man vill föra.

Sker inte så är politikerna ute på hal is. Undertecknad påminner om den debatt om politikerarvoden som under lång tid förts i våra lokaltidningar. Vår kommun har som bekant också under flera mandatperioder drabbats av en rad ”affärer”. Dessa förödande för vår kommuns ekonomi.

I olika historiska sammanhang filosofiska, religiösa och andra möts vi av ord som rättrådig, rättfärdig och sannfärdig för att nämna några. Än idag lever förhoppningsvis det rättesnöre kvar som innebär att vi förväntar oss att våra politiker och andra handlar på sätt som de själva lär.

Sker inte så uppstår i församlingar, de må vara politiska, religiösa, filosofiska eller av annat slag, en vilsenhet och oro av förödande slag.

Det går inte att försöka framstå som trovärdig politiker och samtidigt låta orättfärdighet, okunskap och dumhet grassera.

Ronny Larsson i Kvistalånga 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se