torsjö live vers2

Kommunen försvårar polisens utredning om Erlandssons intyg

Kommunen försvårar polisens utredning om Erlandssons intyg

Polisens utredare är inte nöjd med Hässleholms kommuns svar på hans begäran om uppgifter till förundersökningen om tidigare SD-kommunalrådet Ulf Erlandssons ifrågasatta intyg för förlorad arbetsinkomst.

– I svaret saknas relevanta uppgifter från kommunen som polisen behöver för att kunna bedriva förundersökningen vidare, skriver handläggaren Thomas Nilsson.

Ulf Erlandsson hann knappt installera sig som kommunalråd i stadshuset i Hässleholm innan han tvingades avgå, bland annat på grund av de felaktiga ersättningarna som han inte ville betala tillbaka till kommunen. Nu försvårar kommunen polisens förundersökning genom att inte lämna ut de uppgifter polisen behöver. Foto: Berit Önell
Ulf Erlandsson, som nyligen tillsammans med andra avhoppare från SD startat det nya partiet Kommunens röst, hann knappt installera sig som SD-kommunalråd innan han tvingades avgå i mars. Orsaken var bland annat de felaktiga ersättningarna som han inte ville betala tillbaka till kommunen. Nu försvårar kommunen polisens förundersökning genom att inte lämna ut de uppgifter polisen behöver. Foto: Berit Önell

Förundersökningen gällde från början bidragsbrott, men brottsrubriceringen har nu ändrats till bedrägeri. Utredningen inleddes i början på april efter att en privatperson gjort en polisanmälan om intyget som en extern revisionsbyrå dömt ut som ”orimligt”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SVT Skånes granskning av Erlandssons affärer, som ledde till hans avgång, avslöjade bland annat att han under åren 2011-2013 fått ut cirka 186 000 kronor i ersättning för förlorad arbetsinkomst utan att kunna styrka det.

Han hade fått upp till 300 kronor per timme för sina politiska uppdrag, trots att kommunens schablon för egenföretagare var 90,90. När hans uppgifter ifrågasattes av revisorerna skaffade han ett intyg om att han kört lastbil hos en person som han tidigare drev företag tillsammans med och som överlåtit företaget till kriminellt belastade ”målvakter”. Revisorerna avrådde ändå kommunen från att driva en rättsprocess i ärendet eftersom möjligheterna att vinna bedömdes som små.

Polisen ville nu bland annat veta om kommunen har för avsikt att kräva tillbaka den felaktigt utbetalda ersättningen.

Kanslichef Elisabeth Aidemark berättar inte mycket i sitt kortfattade svar till polisen, men hon hänvisar till ett brev som kommunen ska ha skrivit till Ulf Erlandsson i augusti 2014, med information om möjligheten till självrättelse. Tidigare har kommunen uppgett att uppmaningen att betala tillbaka skett muntligen.

– Hässleholms kommun har uppmanat Ulf Erlandsson att betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning, bland annat har kommunen i brev till Ulf Erlandsson 2014-08-14 informerat om möjligheten till självrättelse, skriver Elisabeth Aidemark.

Hon berättar också att kommunen, mot bakgrund av revisorernas granskning, beslutat att inte inleda någon rättsprocess för att kräva tillbaka pengar. Inga handlingar tycks ha skickats till polisen.

Thomas Nilsson konstaterar att polisen saknar underlag för att kunna ta ställning till ärendets fortsatta handläggning. Han betonar att polisen behöver all redovisning om begärda och utbetalda ersättningar, kommunicering mellan parterna samt övrig relevant bevisning. Han förklarar att han önskar få uppgifterna sammanställda.

Förundersökningsledaren Mats Eliasson har tidigare sagt till Frilagt att ett eventuellt återkrav från kommunens sida inte avgör om agerandet är brottsligt eller inte. Det påverkar enbart skadeståndsdelen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se